Bijlage A Ontwerptekening traject A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Schippershaven
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Schippershaven
bestaande kademuur / waterkering
bestaande kademuur / waterkering
A
A
bestaand maaiveld
bestaand maaiveld
B
B
Bestaande situatie
Schippershaven
224.8 (bestaande muur te verwijderen door WRO)
C
A1
C
A3
A2
combiwand met deksloof
10.0
aansluiting resterend traject
waterkering nader te bepalen
D
D
bestaande kademuur
E
E
aansluiting resterend traject
waterkering nader te bepalen
geplande bebouwing
F
F
Nieuwe situatie - aangelegd door Waterschap
224.8 (bestaande muur te verwijderen door WRO)
A1
A2
G
+22.40
+22.40
+22.40
+22.40
+21.30
+21.30
+21.30
+21.30
10.0
G
A3
aansluiting resterend traject
waterkering nader te bepalen
H
+19.20
+22.40
+18.10
+22.40
+19.17
+20.90
+22.40
+20.90
H
+19.17
+20.90
+19.17
J
J
Toekomstige situatie - door derden aan te leggen binnendijkse ontwikkeling
K
2.00
2.00
aansluiting resterend traject
waterkering nader te bepalen
K
2.00
AZ19
Principe combiwand
schaal 1:50
L
hip
pe
rs
ha
v
en
L
M
Sc
M
Kadeversterking
i
N
N
i
i
i
i
i
i
P
P
Situatie
Schaal 1:5000
Opm.: doorsneden en afmetingen ter indicatie, dimensies worden bepaald
tijdens het op te stellen definitief ontwerp
bestaande muur verwijderd door WRO over lengte nieuwe kering
W. Kok
H. Vervoorn
H. Vervoorn
17-04-2014
3
verlenging aflopende kademuur en weghelling in toekomstige situatie 5%
W. Kok
H. Vervoorn
H. Vervoorn
09-04-2014
2
aanpassing groutankers
W. Kok
H. Vervoorn
H. Vervoorn
27-03-2014
1
diverse aanpassingen
W. Kok
H. Vervoorn
H. Vervoorn
20-03-2014
omschrijving
getekend
gecontroleerd
akkoord
datum
revisie
opdrachtgever
Waterschap Roer en Overmaas
project
Dijkversterking Alexanderhaven
R
R
omschrijving
HaskoningDHV Nederland B.V.
Rivers, Deltas and Coasts
Kade nabij Yumble - Voorontwerp
Bovenaanzicht en doorsneden t.b.v.
Omgevingsvergunning
formaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Q
Filename : P:\23211-71.001\55210-32.001\wouter kok\Roermond_AlexanderHAven\1__Omgevingsvergunning.dwg
Q
4
schaal
fase
841x1680 A0++ 1:200/100
voorontwerp
31
32
documentstatus
definitief
bladnr.
van
1
1
documentversie
4
projectnummer / tekeningnummer
BC8411-108-VO-VRG-001
33
34
36