14-11_Schapen Special Aflamperiode.indd

Schapen Special
Editie Aflamperiode
Bestel
elektronische
oormerken
en maak
kans op een
Ifor Williams
veetrailer!
De gezondheidswip
MS Schippers helpt u om de aflamperiode probleemloos
door te komen
MS Schippers pakt door middel van de gezondheidswip samen met u op de werkvloer diverse
gezondheidsaspecten aan om een goede gezondheid op het bedrijf te bereiken. Als alle aspecten
in orde zijn, bereikt men het symbolische keerpunt om daarmee het beste bedrijfsresultaat te
verkrijgen.
In deze Schapen Special komen alle aspecten aan bod waarmee wij u, met onze gespecialiseerde
productdivisies, van dienst kunnen zijn.
Veel leesplezier!
Uw MS Schippers Schapenteam
Kijk op www.schippers.nl
• De website www.schippers.nl verandert dagelijks
Kijk iedere dag voor de laatste nieuwtjes en webaanbiedingen.
• Wilt u online prijzen bekijken?
Vraag dan online een inlogcode aan.
2
Geef uw lammeren een goede start!
Diarree en lage vitaliteit bij
pasgeboren lammeren?
Gebruik MS Pig Pusher!
€ 43,35
3709810,
•
•
•
•
•
MS Pig pusher oral 500 ml
Ondersteuning van het immuunsysteem en verhoging van de vitaliteit van
pasgeboren lammeren
Speciaal in het geval van onvoldoende biestopname
Stabiliseert de darmflora in de eerste levensdagen
Helpt darmproblemen voorkomen, bijvoorbeeld diarree bij stresssituaties
Dosering, 2 pompslagen per lam
Weet u hoe de kwaliteit van de koeienbiest is, die u aan de
lammeren geeft?
Maak gebruik van de MS Colostro Balls!
3705010, MS Colostro Balls
Biest van goede kwaliteit is essentieel voor pasgeboren lammeren. MS Colostro Balls is een
set van 6 blokjes (2 rode, 1 oranje, 3 groene) om de kwaliteit van de biest te controleren. De
kwaliteit van de biest wordt aangegeven door het aantal blokjes dat boven komt drijven.
Introductieprijs
€ 50,MS Colostro Balls aan het oppervlak
Emmer met biest en MS Colostro Balls
Dichtheid (g/cm3)
Kwaliteit
± 1.025
Slecht
± 1.030
Matig
± 1.035
Redelijk
± 1.045
Goed
± 1.060
Zeer goed
± 1.075
3
Dé voedingsaanpak schapen
+
+
+
Gezondheid
Vitale lammeren met hoge groei
Saldo per ooi
Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.nl
Boeren met ambitie
Binnen afmesten versus Weiden?
Het aflammerseizoen moet bij de meeste schapenhouders nog beginnen, een drukke maar leuke tijd. In deze tijd zorgt u er met extra aandacht
voordat u zoveel mogelijk levende lammeren opfokt. Middels de juiste voeding van de ooien zorgt u voor een optimaal geboortegewicht en
vervolgens een goede melkproductie! Echter, heeft u al nagedacht over het afleverseizoen? Gaat u de lammeren volledig op gras slachtrijp
maken, binnen afmesten of een combinatie daarvan?
Afgelopen seizoen speelden er veel wormproblemen, onderweg hoorden wij veel problemen met “de Bloedworm”. Deze heeft op veel bedrijven
voor uitval en groeivertraging gezorgd.
Het is een goede optie om uw lammeren binnen af te mesten. Veel schapenhouders zijn van mening dat binnen afmesten veel duurder is, maar
dat blijkt mee te vallen. De opbrengsten zijn hoger en er is een besparing van arbeid!
Rekenvoorbeeld
In het rekenvoorbeeld wordt gesproken over “toegelaten ooien”, hiermee worden alle ooien bedoeld die onder de ram geweest zijn. De
aflevergewichten verschillen per systeem. Er is vanuit gegaan dat de opbrengstprijs per kilo hetzelfde is, in de praktijk worden binnen afgemeste
lammeren vaak beter betaald. Doordat 20% van de ooilammeren wordt aangehouden, is de verhouding voor verkoop 40% ooilammeren
en 60% ramlammeren. Bij het systeem met weiden zijn de overige kosten 10 euro hoger, dit wordt met name veroorzaakt door afrastering
en brandstof. Daartegenover wordt er 4 euro minder stro verbruikt, wat de totale overige kosten bij weiden 6 euro hoger maakt. Naast
bovenstaande zitten ook de kosten voor dekrammen en algemene kosten zoals administratie en oormerken in de overige kosten verwerkt.
Productie
Binnen afmesten
Jaarling
Binnen afmesten
Oudere ooi
Weiden
Jaarling
Weiden
Oudere ooi
Worpgrootte
1,8
2,1
1,8
2,1
% drachtig
90%
96%
90%
96%
7% (0,11 lam
per toegelaten ooi)
6% (0,12 lam
per toegelaten ooi)
17% (0,28 lam
per toegelaten ooi)
16% (0,32
per toegelaten ooi)
Verhouding 20% jaarlingen
Verhouding 80%
oudere ooien
Verhouding 20%
jaarlingen
Verhouding 80%
oudere ooien
1,51
1,89
1,34
1,69
Gem. aantal
afgeleverd lam
Bij binnen
afmesten 1,81
Gem. aantal
afgeleverd lam
Bij weiden 1,62
% uitval lammeren
20% vervanging
Lammeren afgeleverd per
toegelaten ooi
Gemiddeld per
toegelaten ooi
4
Opbrengsten
Binnen afmesten
Weiden
Afgeleverde kg lam per toegelaten ooi
(levend gewicht)
Ooilam 40 kg / Ramlam 46 kg. Lam weegt gem
43.60 kg x 1,81 is 78.92 kg levend lam
Ooilam 38 kg / Ramlam 40 kg. Lam weegt gem 39
kg x 1,62 is 63,18 kg levend lam
Gemiddelde prijs per kg levend
€2,50
€2,50
Opbrengst uit lammeren
€197,30 ( €109 per lam)
€157,95 ( €97,50 per lam)
Opbrengsten uit 20% vervanging
15% destructie, 15% wrak,
70% afgeleverd
Opbrengstprijs €60 per stukdestructiekosten €18 euro per dier.
Maakt €7,86 per toegelaten ooi.
Opbrengstprijs €60 per stukdestructiekosten €18 euro per dier.
Maakt €7,86 per toegelaten ooi.
Overige opbrengsten, alleen wol
(de toeslagrechten niet meegerekend)
€3,30
€3,30
Totale opbrengsten
€208,46
€169,11
Krachtvoer per ooi
(gerekend met de actuele voerprijzen)
Voor aflammeren 10 kg. Na aflammeren 50 kg
Totaal 60 kg * €0,278 is €16,68
Voor aflammeren 10 kg. Na aflammeren 30 kg
Totaal 40 kg * €0,278 is €11,12
Krachtvoer per lam
(er wordt bij afmesten uitgegaan van
gem. 14 weken)
Eerste 6 weken 10 kg. Laatste 8 weken 55 kg
Totaal 65 kg * €0,291 * 1,81 lam is €34,24
Eerste 6 weken 10 kg. Laatste 8 weken 0 kg
Totaal 10 kg * €0,291 * 1,62 lam is €4,69
Ruwvoerkosten van ooi en lammeren.
Er is gerekend met een prijs van 35 euro
voor een baal van 500 kg. Gemiddeld 7
cent per kg
Ooi gedurende 12 weken 4 kg per dag.
Totaal per ooi 336 kg. Lam gedurende 12 weken
gemiddeld 1 kg * 1,81 lam is 152 kg.
Totaal 488 kg * €0,07 is €34,16
Ooi gedurende 8 weken 4 kg per dag.
Totaal per ooi 224 kg. Lam gedurende 4 weken
gemiddeld 1 kg * 1,62 lam is 45 kg.
Totaal 269 kg * €0,07 is €18,83
Totale voerkosten
€85,08
€34,64
Kunstmelk
(25 leblammeren bij 100 ooien, dus
0,25 per ooi)
0,25 lam x 12 kg melkpoeder per
lam * €1,90 per kg melkpoeder is
€5,70 per toegelaten ooi
0,25 lam x 12 kg melkpoeder per
lam * €1,90 per kg melkpoeder is
€5,70 per toegelaten ooi
Rente levende have 5,5%
€3,75
Doordat weidelammeren gedurende 10 weken
langer op je bedrijf zijn met een waarde van
minimaal €75 * 1,61 lam per ooi €4,64 meer rente
levende have. €8,39
Gezondheidskosten
€5,00
€10,00
Overige kosten
€27,50
€33,50
Totale kosten
€127,03
€92,23
SALDO PER TOEGELATEN OOI
Aan deze berekening kunnen zich geen
rechten worden ontleend.
€81.43
€76.88
Kosten per toegelaten ooi
Conclusie: Wanneer u uw lammeren binnen afmest, houdt u meer over!
In dit rekenvoorbeeld houdt u bij het binnen afmesten van uw lammeren al €4,55 per toegelaten ooi meer over. Indien afgemeste
lammeren goed vermarkt kunnen worden, kan de opbrengstprijs wel €10 per lam hoger zijn dan lammeren uit de weide. Dit omdat
afgemeste lammeren “een beter gevoel” hebben, ze zijn zeker slachtrijp. Daarbij komt dat u gedurende ongeveer 10 weken aanzienlijk
minder tijd kwijt bent aan mestlammeren omdat deze eerder afgeleverd worden. Reken hierbij op 10 uur per week, dat is ongeveer 100
uur arbeidsbesparing over 3 maanden. Bij 300 ooien is dat 0,3 uur per ooi. En wat is u één uur arbeid waard? 10 of 30 euro? U kunt
dus 3 tot 10 euro per ooi op arbeid besparen en daarnaast heeft u 10 weken lang minder risico op ziekte en uitval bij de lammeren!
5
Extra mineralen tijdens de aflamperiode
Met de blokken van Schippers houdt u uw schapen sterk en gezond!
Ad de Jong uit Bergambacht
Gebr. Janssen uit Veulen
Swifterfokker met 150 ooien
Vermeerderaar van 700 ooien en 1.300
lammeren
“De ooien komen goed op de
melk en de lammeren zijn
sterk en gezond”
“Hogere benutting van
het gras en ruwvoer”
Voorkom problemen en houdt uw schapen in conditie tijdens de dracht en lactatie!
Bel voor meer
informatie naar
0497-339771
• Energietekort
• Conditieverlies
3703029
6
Power Blok, 20 kg
€ 22,75
per stuk*
3703021
Belvit Blok, 20 kg
Door levende gisten een
betere penswerking!
Voorkom vitaminen- en
mineralengebrek!
*Bij afname van 54 stuks
*Bij afname van 54 stuks
50
€vanaf
18,50
€ 18,
per
stuk*
3703025
Belvit Koper, 20 kg
Speciaal voor koperbehoeftige schapen
3703023
Extra energie en eiwit tijdens de
groeiperiode
€ 18,50
Belvit Basic, 20 kg
3703024
Voorziet in algemene behoefte
€ 18,50
per stuk*
*Bij afname van 54 stuks
Belfood Blok, 20 kg
€ 17,00
per stuk*
per stuk*
*Bij afname van 54 stuks
*Bij afname van 54 stuks
Welktypeblokmoetuwanneerinzetten?
Power Blok
Belvit Blok
Belvit
Koper Blok
Vruchtbaarheid
•••
••
••
Melkproductie
•••
•
Zoogperiode (lammeren)
•••
•
••
••
Afmesten (binnen)
Afmesten (weidegang)
Conditie (extra eiwit en energie)
Weerstand
•••
••
Belfood Blok
•••
•
••
•
Belvit Basic
Blok
•
•••
••
••
•
Aanrader voor de aflamperiode
Automatischedrinkautomatenvoorlammeren
Bel nu voor
meer informatie naar
0497-339771
1502019
1502200
Lac-Tek drinkautomaat
Euro Louve drinkautomaat
Meteenpoedervoorraadvan13kgeneenboilercapaciteitvan
10literisdezeautomaatgeschiktvoor±65lammeren.Wordt
standaardgeleverdmet1speenborden3spenen.
Voordelen:
• Verlagingvandedagelijksewerkdruk
• Verbeterdetechnischeresultatenbijkunstmatigeopfokdoor
continue verstrekking van kwaliteitsmelk
• Eenvoudigonderhoud
Meteenpoedervoorraadvan20kgeneenboilercapaciteitvan
20literisdezeautomaatgeschiktvoor±90lammeren.Wordt
standaardgeleverdmet1speenborden3spenen.
Voordelen:
• Verlagingvandedagelijksewerkdruk
• Verbeterdetechnischeresultatenbijkunstmatigeopfokdoor
continue verstrekking van kwaliteitsmelk
• Eenvoudigschoontemakendoordegemakkelijk
verwijderbaremixkom
• Uitbreidenmetmeerderespeenbordenismogelijk
7
Een schone omgeving voorkomt besmettingen van
o.a. Cryptosporidiose, E. coli en Streptokokken
Van 50.000.000 kiemen naar <500 kiemen per cm2
Direct na leegkomen
Na schoonspuiten
Na reiniging
Na desinfectie
50.000.000 kiemen/cm2
20.000.000 kiemen/cm2
100.000 kiemen/cm2
<500 kiemen/cm2
Direct na leegkomen
Schoonspuiten met koud water
Schoonspuiten met
MS Topfoam LC ALK
Desinfectie met MS Megades,
MS Ascar-Cocci DES,
MS Kiemkill
Besmettingsbron Cryptosporidiose
De cyclus van Cryptosporidiose
oöcysten
Lammeren eruit
interne
herbesmetting
Onvoldoende
hygiënische
maatregelen
Nieuwe lammeren
erin
Preventie Cryptosporidiose
besmetting
andere lammeren
omgeving
faeces (mest) - orale herbesmetting
Lammeren eruit
Hygiënisch
stappenplan
Pak Cryptosporidiose effectief aan!
Bestel onderstaand pakket:
1 x MS Topfoam LC ALK, 22 kg +
1 x MS Ascar-Cocci DES, 10 kg +
1 x MS Megades, 10 kg
en ontvang 1 x Schuimpistool
t.w.v. € 60,20 gratis!
8
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Nieuwe lammeren
erin
Zorg ervoor dat omgevingsbacteriën minder kans
hebben!
MS Golddust voorkomt vele problemen
2509713
2509718
140%
MS Golddust, 25 kg
MS Golddust, 1000 kg bigbag
vochtopname
• Hygiënepoedervooreensnelleopnamevanvocht(140%),schone
ligomgeving, aangename geur en lage kiemdruk
• Opbasisvannatuurlijkebestanddelen
• Dermatologischgetest
• pHneutraal,nietirriterendvoorhakkenofhuid
• Geenkoekvorming
• Stuiftminimaal
• Bindtammoniak
MS Golddust is een zeer uitgebalanceerd hygiënepoeder
geschikt voor gebruik in de hokken
Klaver Geit, Nieuw-Niedorp
IkgebruikalweereenaantaljarenMSGolddust.Dehokkenwordenermeeingestrooidvoordat
depasgeborenlammerenerinkomenendaarnawordtertussentijdsbijgestrooid.Ditscheelt
behoorlijk in het stro verbruik en de hokken blijven mooi droog.
Ookwordendelammerenbijdegeboorteevenmetdenavelin
‘Lammerhokken
MS Golddust gedoopt om de navel snel te laten opdrogen en de
blijven mooi droog’
kans op problemen te verkleinen.
1909600
Dettoclean, 5 liter
• Optimalereinigingvande,huidwondeneninstrumenten
• Opbasisvanchloroxylenol
• Nietirriterendenontgeurtlammeren
2509870
MS Kiemkill, 10 kg
• Zeersnellewerkingtegenziekteverwekkers
• Pasactiefalshetnodigis(bijbevochtiging)
• Tegebruikeninaflamhok,voetontsmettingsbak
9
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Bestel nu uw oormerken en maak kans op
een Ifor Williams veetrailer!*
* Actie geldt bij aankoop vanaf 50 oormerken. Daarna heeft u per extra 50 oormerken meer kans om de veetrailer te winnen. Neem voor meer
informatie contact met ons op!
Actie is geldig t/m 31-03-2015
Bij een bestelling vanaf 100 oormerken ontvangt u
een gratis fleecemuts!
Actie is geldig t/m 31-03-2015 • Max. 1 muts per klant
10
Hoogwaardige kwaliteitsoormerken
BelTag Midi EID
0401364
Door LNV goedgekeurde EID
oormerken voor schapen en geiten.
•
•
•
•
•
Vervaardigd uit zeer duurzaam kunststof
Verlies is nihil
Zeer hoge kwaliteit in werking van e-tag
Goede acceptatie door het dier
Goed visueel afleesbaar
Levertijd ± 1 week!
*zie www.schippers.nl voor de algemene voorwaarden
Dezelfde kwaliteit
oormerken elders goedkoper?
Wij passen onze prijzen
direct aan!*
Ga naar
www.schippers.nl
en bestel eenvoudig uw
oormerken!
Aantal
Prijs
50
€ 0,99
100
€ 0,97
250
€ 0,92
500
€ 0,85
1000
€ 0,81
2000
€ 0,79
SetTag EID
0401320
Het SetTag oormerk bestaat uit een set van 2 kunststof oormerkstripjes. In één van de oormerken bevindt zich een elektronische
glastransponder (FDX).Op beide oormerken staan de laatste 5 cijfers van het elektronisch nummer groot afgedrukt.
Afmeting: 9 x 75 mm
Gewicht: 2 gram
Aantal
Prijs
50
€ 1,20
100
€ 1,10
250
€ 1,05
500
€ 0,99
1000
€ 0,94
2000
€ 0,92
0401367
•
•
•
•
•
SchipTag EID
Speciaal voor slachtlammeren
Tweedelig
Vrouwelijk deel belucht
Scherpe prijs
Afmeting: 14,6 mm x 46,6 mm
Aantal
Prijs
50
€ 0,82
100
€ 0,80
250
€ 0,75
500
€ 0,70
1000
€ 0,63
2000
€ 0,61
11
Vanaf 1 juli 2014 is de regelgeving omtrent I&R verscherpt. Met het oog op de
lammerperiode is het van belang dat de registratie foutloos verloopt om geld te besparen.
APR 500 handheld reader
Reader t.b.v het elektronisch herkennen van dieren en het verwerken van diergegevens
Oormerklezer APR 500 kit
Eigenschappen van de APR 500:
• Ziekte en behandeling
•Arbeidsgemak
• Geboorteregistratie
• Foutloos registreren
• Meer rendement, door het monitoren van dieren • Opvragen dierinformatie
• Dierverplaatsingen
• Diermetingen
• Dekken en samenweiden
• Dierindelingen
0402530
Nieuw in het
assortiment, de APR
500 holster!
0401391,
€ 925,00
Holster voor APR 500
Bel voor een GRATIS demonstratie naar +31(0)497-339771
Bij gebruik van een APR reader kunt u onderstaande realiseren:
€
10%
20%
minder fouten bij registratie
besparing van arbeid
10%
verhoging rendement
Nieuw!
0402575
•
•
•
12
Quick Transponder Reader
€ 255,00
Minimale registratie
Elektronische nummers worden ingelezen en zijn via een USB kabel op de computer uit te lezen
Eenvoudig zelf te installeren en geen softwareprogramma nodig
Eenvoudig zelf te
installeren!
SDL 400 stickreader
0401380
Compleet met
printer en koffer
voor maar
€ 1325,00
Stickreader SDL 400
€ 1325,00
• Lezen en opslaan van (FDX en HDX) elektronische
diernummers in aparte diergroepen
• Geheugen voor 5000 dieren. Connectie via bluetooth naar PC.
• Helder 2 regel display, zeer gemakkelijk in gebruik,
in Nederlandse taal.
• Werkt op 4 AA oplaadbare batterijen.
Groen geeft aan
dat het oormerk
ingelezen en
opgeslagen is.
Rood geeft
aan dat het
oormerk reeds is
ingelezen.
Voordelen:
• Sterk leesvermogen
• Heldere display en kleursignalering
• Direct printen vervoersdocument
• Ligt goed in de hand en is gemakkelijk in gebruik
• 4 AA oplaadbare batterijen
•Display dwars gepositioneerd
•Bluetooth
Zelf het gebruik van deze SDL 400 stickreader ervaren?
Bel voor een GRATIS demonstratie naar +31(0)497-339771
Aart van Weverwijk (Rhenoy) heeft 170 ooien en is veehandelaar.
De SDL 400 stickreader wordt al 4 jaar met plezier gebruikt.
Aart van Weverwijk heeft 4 jaar geleden de
SDL 400 aangeschaft. Regelmatig werden er
fouten gemaakt bij het overschrijven
en/of invoeren van de oornummers. Het
gebruik van de SDL 400 bespaart daarnaast
tijd en de combinatie met de draadloze
printer is ideaal bij het verhandelen van de
schapen.
Voordelen
• Werkt snel en zonder fouten
• Gemakkelijk en plezierig in gebruik
• De printer is handig bij het vervoeren van handelsschapen
“Werkt snel en
zonder fouten!”
13
Ga voorbereid de winter in!
Wapen u tegen ongedierte
Vanaf
Vanaf
€ 80,60
€ 87,75
2405340
2405390
MS Rodetox Thialon, 10 kg
MS Rodetox Thialon Pasta, 5 kg
•
•
•
• Al dodelijk na één kleine opname, door de zeer krachtige actieve stof difethialone 0,0025%
• Hoog vochtgehalte waardoor het in droge omstandigheden tegelijk een waterbron is, wat de opname stimuleert
• Kant-en-klaar te gebruiken papieren zakjes
• Gemakkelijk te doseren
Verpakt per 500 zakjes van 10 gram per stuk.
Al dodelijk na één kleine opname, door de zeer
krachtige actieve stof difethialone 0,0025%
Aantrekkelijk lokaas door mengeling van geïmpregneerde granen (haver, zonnebloemzaden en maïs).
Dagelijkse verversing van de haverkorrels is belangrijk, waardoor andere ratten het lokaas blijven eten
Vanaf
2409550
MS Rodetox DIF wheat, 10 kg
€ 72,50
Voordelen MS Rodetox DIF wheat:
• Zeer krachtige effectieve stof, difenacoum 0,005% waardoor een kleine
hoeveelheid al dodelijk is
• Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis in afgesloten lokaasstations
• Aantrekkelijke mengeling van granen
Nieuw
Wetswijziging in de ongediertebestrijding
Per 1 juli 2015 wordt het gebruik van professionele ongediertebestrijdingsmiddelen
grotendeels aan banden gelegd. Per die datum mogen alleen gecertificeerde
bedrijven deze middelen nog inzetten.
Ook vervalt de vrijstelling voor agrarische bedrijven om zelfstandig professionele
ongediertebestrijdingsmiddelen toe te passen. Om dit als bedrijf ook na 1 juli
2015 nog zelfstandig uit te mogen voeren dient een vakbekwaamheidbewijs
behaald te worden, bestaande uit een cursus en/of examen.
Vanaf
1 juli 2015
is ratten- en muizenvergif
enkel verkrijgbaar
met een licentie!
14
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Ervaar zelf de voordelen van de nieuwe website!
Plaats een bestelling via www.schippers.nl
en ontvang een gratis emmer!
1505702-GRE,
Beljaars emmer kunststof groen, 12 L
0303007
1901022
Merkspray Cox, 400 ml
MS Glijmiddel, 1 liter
Bij 12 stuks:
€ 1,37/stuk
2409978
Bij 8 stuks:
€ 16,25/stuk
MS Jodium bruin, 1000 ml
€ 5,55/stuk
Bij 6 stuks:
2409928
1509729
Lokdoos kunststof muis/rat
Tomcat Blox, 1,8 kg
1902022
Bij 10 stuks:
€ 2,35/stuk
€ 10,70/stuk
Lammerendrinkemmer
met 6 spenen
€ 11,75
Devoordelen van online bestellen:
Laagste prijs
garantie
Voor 12 uur besteld,
dezelfde dag verzonden
Gratis
verzending
Meer dan
20.000 producten
15
Acties via www.schippers.nl
1506024
Lambar semi drinkautomaat
Uit te breiden met:
1506010
Lambar 1-speens
Inclusief:
• 2 witte spenen voor jonge lammeren
• 2 rode spenen voor oudere lammeren
• Verwarmingselement
€ 185,-
3705008-10
3709914
0106045
Kubilam kunstbiest,
10 x 20 gram
Trolam Lifestart, 20 ml
Lamredder kit compleet
• Beademingspomp en slijmafzuiger
€ 38,50
€ 8,20
€ 78,50
Staffelkorting!
Staffelkorting!
1503001
1503050
Kraamhek, verhoogd gaas
Doorkruiphek lam
Staffelkorting!
1504011
Opzetruif gaas
Aantal
Prijs
1
€ 34,50 / stuk
Aantal
Prijs
Aantal
Prijs
5
€ 31,50 / stuk
1
€ 49,50 / stuk
1
€ 33,50 / stuk
10
€ 29,50 / stuk
3
€ 46,50 / stuk
5
€ 31,50 / stuk
20
€ 27,50 / stuk
5
€ 43,00 / stuk
10
€ 27,50 / stuk
Leveringen > € 50,- worden franco thuis geleverd. Alle prijzen zijn excl. BTW. Alle leveringen gebeuren op grond van onze algemene
verkoopvoorwaarden welke via onze website opvraagbaar zijn. Zet- en drukfouten voorbehouden. Acties zijn geldig t/m 31-03-2015.
SchippersBladelBV
RondDeel12•5531AHBladel(NL)
Tel:0497-339771•Fax:0497-382096
[email protected]•www.schippers.nl
Volgonsookop :