Ik draag de Edese Schaapskudden een warm hart toe en geef

Ik draag de Edese Schaapskudden een warm hart toe en geef hierbij aan;
O
donateur te willen worden van de St. Vrienden van de Edese Schaapskudden.
Jaarlijks ontvang ik een verzoek om de donatie over te maken.
O
symbolisch een lam te willen adopteren. (minimumbedrag is € 25,00). Ik ontvang
hiervoor graag eenmalig een adoptiecertificaat. De naam die ik aan het lammetje geef is
:............................. Na ontvangst van betaling ontvang ik het adoptiecertificaat. Het
adoptiebedrag maak ik onder vermelding van de naam van het lam over op Bankrekening
NL83ABNA 055.84.89.273 t.n.v. St. Vrienden van de Edese Schaapskudden.
O
een éénmalige schenking aan de St. Vrienden van de Edese Schaapskudden te willen
doen voor een bedrag van € ................. Bankrekening: NL83ABNA 055.84.89.273 T.n.v.
St. Vrienden van de Edese Schaapskudden.
O
in aanmerking te willen komen voor de actie ‘Adoptie van de eerste lammeren’. De
kosten hiervoor bedragen € 150,00 per lam. Hiervoor ontvang ik (desgewenst) per lam
een fraai ingelijst adoptiecertificaat en wordt mijn [bedrijfs-] naam vermeld op de deur
van beide schaapskooien. Het (De) lammetje(s) geef ik de naam 1) :.................................
2):................................... 3) : …………………………………….. 4) : ……………………………………..
Ik ontvang hiervoor graag een factuur. Over de activiteiten rond de officiële
lammerenadoptie in februari word ik geïnformeerd. (wel / geen adoptiecertificaat)
O geïnformeerd te willen worden over de (Bedrijfs)Kerstkaartenactie ten bate van de
Edese Schaapskudde.
Bedrijfsnaam:________________________________________(t.b.v. publicatie)
Factuurnaam:_________________________________________
Naam:______________________________________________
Adres: _____________________________________________
Postcode/Woonplaats: __________________________________
E-mail: _____________________________________________
Telefoonnummer:______________________________________
Handtekening: ________________________________
Dit formulier graag zenden aan de “St. Vrienden van de Edese Schaapskudden”.
Antwoordnummer 2000, 6710 VA Ede,
of per e-mail aan : [email protected]
www.edeseschaapskudden.nl
KvK te Arnhem, nummer 41049499
BTW nr:8166.71.072.B.01