Belangstelling?

VACATURE
SKOPOS verzorgt het primair onderwijs in de gemeente Schijndel op 5 Katholieke
Basisscholen, 1 Openbare Jenaplanschool en 1 Katholieke school voor Speciaal
Basisonderwijs die zich doorontwikkelt tot een gewone basisschool.
Stichting MIK is een instelling waar alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. MIK is
werkzaam in de gemeenten Boekel, Boxtel, Haaren, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel,
Schijndel, Son & Breugel, Uden, Veghel en Vught.
Aan ruim 8000 cursisten worden door circa 150 docenten cursussen verzorgd op het
gebied van muziek, dans, beeldende vormgeving en theater. Naast het cursusaanbod
biedt MIK het basis- en voortgezet onderwijs in de gehele regio educatie, projecten,
ondersteuning en advies in alle kunstdisciplines. Het betreft circa 100 scholen PO en 9
scholengemeenschappen VO.
Ter stimulering van cultuureducatie en cultuurdeelname is MIK – in samenwerking met
SKOPOS - met ingang van 1 juni 2014 op zoek naar een enthousiaste
Coördinator Marktplaats Cultuureducatie
0,6 Fte
Het betreft een functie voor gemiddeld 3 dagen/ 24 uur per week
Functie-informatie
Om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met kunst, cultuur en erfgoed is
het zaak op adequate wijze de vraag hiervan vanuit het onderwijs en het aanbod van
culturele instellingen en organisaties samen te brengen. Hiervoor is een Marktplaats voor
Cultuureducatie opgericht. De Marktplaats is als spin-in-‘t-web een fysieke- en digitale
plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Een plek waar bemiddeling,
informatie, advies en ondersteuning wordt geboden bij de organisatie van culturele- en
educatieve activiteiten.
De coördinator Marktplaats Cultuureducatie Schijndel komt in dienst bij MIK en wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
Voor de 3 dagen per week zijn afspraken omtrent vaste dagen te maken, maar indien
een activiteit of project op een andere dag plaatsvindt, dan dien je daarin flexibel te
kunnen schuiven.
Vacature Coördinator Marktplaats cultuureducatie
Blz 1 van 3
Reactietijd tot en met dinsdag 8 april 2014
Wij zoeken
• Een collega met een HBO werk- en denkniveau.
• Een collega met ervaring in het basisonderwijs.
• Een collega met ervaring in, of aantoonbare affiniteit met, kunst- en
cultuureducatie in het algemeen.
• Een collega die bekend is met de plaatselijke situatie op het gebied van onderwijs,
kunst en cultuur of de bereidheid en het vermogen om zich deze op korte termijn
eigen te maken.
• Een collega met de volgende competenties: sterke organisator, daadkracht en
resultaatgerichtheid, sterke klantgerichtheid, zelfstandigheid, sterke schriftelijkeen mondelinge communicatieve vaardigheden, visie kunnen ontwikkelen.
• Een collega met recente en ruime werkervaring met MS Office applicaties.
• Een collega in bezit van rijbewijs en auto.
Taken
• Intensieve samenwerking als onafhankelijke intermediair met
vertegenwoordigers/ aanbieders uit het culturele veld en het basis- en voortgezet
onderwijs.
• Zorgdragen voor de organisatie van activiteiten voor het onderwijs, culturele
instellingen en verenigingen.
• Het adviseren en stimuleren van basis- en voortgezet onderwijs scholen
aangaande hun cultuurbeleid.
• Het inventariseren van het cultuurklimaat per school, zodat in kaart wordt
gebracht op welke wijze het cultuurklimaat van de scholen verbreed en verrijkt
kunnen worden.
• Via ICT netwerk de leraren stimuleren om hun bekwaamheden op het gebied van
cultuureducatie te onderhouden en te verdiepen.
• Samen met de scholen een actieplan opstellen hoe gekomen kan worden tot een
kwalitatieve doorlopende leerlijn.
• Het selecteren, plannen en organiseren/begeleiden van geschikte activiteiten voor
het onderwijs in relatie tot de doorlopende leerlijn.
• Voorzitter én trekker van de CWS, waarin alle ICC’ers van de scholen zijn
vertegenwoordigd. De CWS stelt elk jaar in mei het basismenu vast voor alle
scholen.
• Voorzitter en trékker van de stuurgroep Marktplaats Cultuureducatie Schijndel.
• Up-to-date houden van het aanbod en de informatie voor de scholen op de eigen
website.
Voor deze functie geldt dat
• Je de capaciteiten bezit om beleid en visie te formuleren en dit uit te (laten)
voeren.
• Je projecten vanaf opstartfase tot en met de eindevaluatie coördineert.
• Je een op- en top netwerker bent, gericht op onderlinge relaties, samenwerking
en verbindingen leggen.
• Je als cultureel ondernemer vraagontwikkelende initiatieven neemt.
• Je huidige ICT toepassingen gebruikt en onderhoudt.
• Je landelijke en provinciale ontwikkelingen op de voet volgt.
• Je samenwerkt met je collega’s marktplaats coördinatoren in omliggende
gebieden.
Kandidaten die niet voldoen aan het profiel adviseren wij om niet te solliciteren.
Vacature Coördinator Marktplaats cultuureducatie
Blz 2 van 3
Reactietijd tot en met dinsdag 8 april 2014
Wij bieden:
Een uitdagende functie, waarbij je geplaatst wordt binnen een team met vier andere
Marktplaatshouders voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en
Veghel (Cultuurbox, Plaza Cultura, Curioso en Plein 23) bij MIK in Schijndel. Een
instelling die vernieuwing, cultureel ondernemerschap en creativiteit binnen het
vakgebied stimuleert en ondersteunt. Salaris (schaal 8) en rechtspositie zijn gebaseerd
op de CAO Kunsteducatie.
Informatie en solliciteren:
Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Annemieke van Zwieten,
manager onderwijs en projecten. Telefoon: 073-54 92 901 of op 06-13700730.
Je (creatieve) sollicitatiebrief voorzien van CV, kun je zo spoedig mogelijk en uiterlijk tot
en met dinsdag 8 april mailen naar MIK: Chantal van der Heijden, medewerkster
personeel & organisatie, e-mail: [email protected] Wij verzoeken vriendelijk doch
dringend je sollicitatie uitsluitend per mail te verzenden.
Uitnodiging zal telefonisch plaatsvinden op maandag 14 april.
De eerste gespreksronde is op dinsdag 15 april 2014,
de tweede gespreksronde op donderdag 24 april 2014.
Vacature Coördinator Marktplaats cultuureducatie
Blz 3 van 3
Reactietijd tot en met dinsdag 8 april 2014