Huisregels Tomtiedom - Kinderopvang Tomtiedom

Huisregels Tomtiedom
Algemeen
-
-
Belangrijke persoonlijke mededelingen worden met de pedagogisch medewerkers
besproken.
In dringende gevallen mag het mobiele nummer worden gebruikt;
Randy: 06-16476401, Eva: 06-14366368
Informatie over kinderen en ouders worden niet aan derden verstrekt zonder
toestemming van de betreffende persoon.
Kinderen worden (met voorkeur) geplaatst voor tenminste 2 dagen. Dit met het oog op
kunnen wennen en zich prettig voelen op het kinderdagverblijf.
Per dag zijn de kinderen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit geldt voor de
periode dat ze onder toezicht staan van het kinderdagverblijf.
In geval van ongelukken wordt de situatie bekeken door de verzekering om te bepalen
wie aansprakelijk is.
Het kinderdagverblijf stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van kleding of waardevolle
spullen.
Om de rust te kunnen waarborgen op het kinderdagverblijf wordt geluidsoverlast
overdag tot een minimum beperkt. Luidruchtige werkzaamheden worden ingepast in het
dagschema van de kinderen.
Huisdieren zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf.
Roken in het gebouw en in de buurt van de kinderen is niet toegestaan.
In december van elk jaar ontvangen de ouders een email met daarin de bijzondere
dagen. Hierin staat wanneer Tomtiedom dicht zal zijn, deze vakantie- en studiedagen zijn
ook te vinden op de site.
Entree
-
Om binnen te komen, dient er gebruik te maken van de deurbel, een pedagogisch werker
zal de deur openen.
Maxi-cosi’s en kinderwagens worden opgeborgen op de desbetreffende plek in gang. De
gang wordt vrij gehouden van grote voorwerpen.
Jassen van de grotere kinderen hangen laag, zodat zij die zelf kunnen pakken.
Vieze schoenen worden in de gang uitgetrokken en in de schoenenbak gelegd.
Graag bij binnenkomst en vertrek het kinderhekje bij de deur altijd sluiten.
Let erop dat de buitendeur goed in het slot valt.
Medewerkers/ stagiaires
-
Tomtiedom hanteert de regels zoals die staan beschreven in de CAO kinderopvang.
Elke dag staat er een BHV-er op de groep.
Alle medewerkers zijn in bezit van een erkend diploma.
Medewerkers en stagiaires werken volgens het beleid en de protocollen van KDV
Tomtiedom.
Medewerkers zijn op de hoogte van de geldende regels en normen op het
kinderdagverblijf en kunnen deze duidelijk maken aan ouders en kinderen.
-
Medewerkers hebben een respectvolle en open houding naar ouders en elkaar, zodat
ruimte ontstaat voor feedback en persoonlijke groei.
Halen en brengen
-
-
-
-
-
Tomtiedom is geopend van 7.30 tot 18.30.
Kinderen kunnen worden gebracht tot 9.15u. Liever niet brengen en halen tussen 09.30
en 16.00 i.v.m. het dagprogramma.
Kort parkeren voor halen en brengen kan op de kiss en ride strook voor het pand. Voor
langer parkeren kunt u uw auto parkeren op de parkeerplaats van Tomtiedom aan de
zijkant van het pand.
Tijdens het brengen van uw kind wordt u geacht mee te lopen in de kamer, een leidster
zal samen met uw kind bij het raam gaan zwaaien.
Bij verhindering van het kind door bijvoorbeeld ziekte wordt er voor 8.30 uur dezelfde
morgen afgezegd.
Indien een ander dan de ouder het kind zal ophalen, dient dit te zijn doorgegeven aan de
leidsters. De leidsters dienen bekend te zijn met degene die het kind komt halen. Een
kind wordt zonder bericht niet aan vreemden meegegeven.
Ouders zijn vrij langs te komen op het kinderdagverblijf wanneer zij willen. Van hen
wordt echter wel verwacht dat dit in overeenstemming gebeurt met het dagprogramma
en de houding van hun kind tijdens zijn verblijf bij Tomtiedom.
Indien verandering van tevoren bekend is, kan er gekeken worden naar opvang op een
ander tijdstip.
Als de ouder het kind heeft afgemeld voor een bepaalde dag, maar achteraf toch gebruik
wil maken van zijn dag, dan wordt dit minimaal een dag van te voren doorgegeven.
Mocht dit diezelfde ochtend gebeuren dan kunnen wij niet garanderen dat de
betreffende plaats nog vrij is.
Een dag ruilen kan, tenzij er kindplekken vrij zijn.
Bij afwezigheid door ziekte blijft die dag niet staan als tegoed.
Bij afwezigheid door vakantie blijven die dagen niet staan als tegoed.
Per kwartaal kunt u een keer kosteloos een dag extra opnemen, meerdere extra dagen
worden in rekening gebracht.
Kinderen kunnen extra komen, tenzij er kindplekken vrij zijn.
Kamer
-
Speelgoed wordt opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. Bakken staan in de kast.
Kinderen mogen geen speelgoed zelf uit de kasten halen,
Binnen wordt niet gerend of gegild.
Kinderen worden geattendeerd op de aanwezigheid van ramen.
Inhoud mandje van een kind
-
speen en knuffels/doekjes
slaapzak of pyama
een setje extra kleding
Aankleedtafel
-
De mandjes van de kinderen vind u op de daarvoor bestemde plank bij de commode.
-
Luiers worden verzorgd door Tomtiedom.
Kinderen gaan met een schone luier naar huis, graag ook een schone luier bij
binnenkomst.
U mag uw kind altijd verschonen op Tomtiedom.
Aankleedkussen schoonmaken na verschoning.
Kinderen niet zonder toezicht laten liggen.
Schoonmaakmiddel en handendesinfectans zijn aanwezig.
Slaapruimte
-
Kinderen slapen in hun eigen bed met eigen lakens.
Lakens worden wekelijks verschoond.
Tijdens verschonen wordt slaapkamer gelucht en na sluitingstijd worden de deuren
opengezet.
Kinderen onder de 1 ½ jaar slapen niet onder een dekbed.
Voeding
-
Baby's nemen hun eigen flessen en voeding mee, voorzien van naam.
Tomtiedom verzorgt de dagelijkse voeding en luiers voor de kinderen.
Kinderen met aangepaste voeding nemen dit zelf mee naar het kinderdagverblijf.
Hygiëne en gezondheid (protocol hygiëne)
-
De grond wordt vrij gehouden van stof en inloopvuil. ’s Morgens vroeg, na het fruit eten
en voor het dweilen ’s middags wordt geveegd.
Ouders worden op de hoogte gebracht als een kind ziek wordt gedurende de dag. In
overleg met het team wordt besloten de ouders te verzoeken het kind op te halen
Bij koorts (38,5° C) wordt de ouders verzocht het kind te halen.
Een kind dient voordat het terug komt op het kinderdagverblijf een dag koortsvrij te zijn.
Als er bijzonderheden zijn met een kind wordt dit besproken bij het brengen en
genoteerd in de map.
Voor het geven van paracetamol wordt iedere keer eerst overlegd met de ouders.
Medicatie op recept wordt na uitleg en schriftelijke toestemming van de ouders
gegeven.
Heeft het kind een besmettelijke ziekte dan mag hij niet naar het kinderdagverblijf.
Ouders kunnen in geval van twijfel met hun huisarts en/ of de leidsters overleggen.
Verjaardag
-
De verjaardag van een kind vieren wij ‘s morgens of ’s middags bij het tafelmoment. Het
kind mag dan een traktatie meenemen en wij versieren het lokaal en maken een muts.
Ook krijgt het kind van Tomtiedom een cadeautje. Ouders zijn vrij om hierbij aanwezig te
zijn, tevens kunt u een fototoestel achter laten.