Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).
(MAG Creative Footwear B.V. is wettelijk verplicht u dit formulier aan te bieden. Het is echter
niet noodzakelijk voor u om dit formulier te gebruiken. Wellicht vind u het eenvoudiger om de
procedure te volgen die staat beschreven in het topmenu onder het kopje retourneren.
Indien u ervoor kiest kunt u het ingevulde formulier per post opsturen, per faxen of als bijlage
bij een email verzenden.)
Aan:
MAG Creative Footwear B.V.
Watermolenstraat 3e
4708AN Roosendaal
Nederland (the Netherlands)
Fax: 0165-745029 (Fax international: +31 165-745029)
Email: [email protected]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende producten: [aanduiding product]*
___________________________________________________________________________
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
___________________________________________________________________________
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
___________________________________________________________________________
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
___________________________________________________________________________
- [Naam consumenten(en)] _____________________________________________________
- [Adres consument(en)] _______________________________________________________
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
___________________________________________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.