Meer - Ongeland

GEBORGEN IN DE POLDERKLEI – Airmen van de Zuiderzee.
De provincie Flevoland kent een rijke geschiedenis. Aan de oppervlakte verraadt dit ‘nieuwe
land’ weinig van haar verleden, maar geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen
vele historische schatten verborgen. Het zijn de achtergebleven nederzettingen uit de steentijd
en de gezonken schepen die de geschiedenis van de IJsselmeerpolders op de kaart hebben
gezet, maar er is meer!
Het IJsselmeergebied had een belangrijke en speciale rol in de luchtoorlog tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Doordat het IJsselmeer door afwezigheid van luchtdoelgeschut een
betrekkelijke veiligheid bood en goede navigatiepunten bezat, werden vele aan- en
terugvliegroutes over dit gebied gepland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook menig
geallieerd en vijandelijk toestel, door verschillende oorzaken, in dit gebied is neergekomen en
achtergebleven. Bij het droogvallen van de polders kwamen diverse vliegtuigwrakken uit deze
periode letterlijk weer boven water.
Een vliegtuigwrak is meer dan alleen een teruggevonden stuk metaal in de grond. Elk wrak
kent haar afzonderlijk stukje geschiedenis en eigen verhaal. ‘Geborgen in de polderklei Airmen van de Zuiderzee’ beschrijft niet alleen verschillende in de oorlog gebruikte
vliegtuigtypen, maar wil vooral de persoonlijke verhalen achter een selectie van twaalf
achtergebleven oorlogsmachines vertellen. De verhalen geven een beeld van de missies die
men vloog en wat de bemanningen onderweg meemaakten, voordat hun vlucht in de golven
van het IJsselmeer of in de woeste rietlanden van de Noordoostpolder eindigde. De verhalen
zijn allen buitengewoon indrukwekkend en in verschillende gevallen eigenlijk
onbeschrijfelijk. Het is onvoorstelbaar wat de vliegers hebben meegemaakt en hebben moeten
doorstaan. Ook is er aandacht voor de wetenswaardigheden ten aanzien van de berging van de
wrakken en voor wat er uiteindelijk van de bemanning terecht kwam tot (soms ver) na de
crash van hun toestel.
Er is ruim drie en en half jaar aan deze publicatie gewerkt. Door middel van eigen research en
samenwerking met vele andere stichtingen, instanties en twee uitmuntende adviseurs (Gerrit
Zwanenburg en Teunis‘Pats’ Schuurman) is het een compleet en uiterst informatief boek
geworden. Ook kan er gesteld worden dat verschillende verhalen zijn aangevuld met nieuwe
informatie die tot op heden nog niet in de literatuur terug te vinden was. De schrijver hoopt
dat de verhalen zo geschreven zijn, dat het u voor even mee zal nemen aan boord van een
oorlogsmachine. Daarnaast hopen wij als Stichting hiermee de herinnering aan wat onze
bevrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog voor ons hebben betekend levend te houden.
Deze publicatie is bedoeld om u als inwoner van Flevoland, of als geinteresseerde, kennis te
laten nemen van dit stuk geschiedenis van onze provincie.
Boekrescentie:
http://oorlogsboekenreviews.wordpress.com/verschenen/