7 Final version Dutch invitation

Internationale kinderverhalenwedstrijd 2014
Word jij de nieuwe ster van de kinderliteratuur?
Doe mee aan de internationale kinderverhalenwedstrijd van Inclusive Works, KAZDU en Clavis
Uitgeverij. Schrijf een verhaal voor peuters (1 tot 3 jaar) of kleuters (4 tot 6 jaar) met als
thema ‘Opa, oma en ik in de multiculturele samenleving’ en misschien wordt jouw idee wel
uitgegeven als kinderboek!
Voor wie?
Iedereen! Amateurs én professionele schrijvers, ongeacht leeftijd, achtergrond, moedertaal,
opleiding, nationaliteit, et cetera.
Meedoen?
Stuur de definitieve versie van jouw verhaal in via het formulier op de website
www.inclusiveworks.eu en je maakt kans! Zorg dat je de deadline van 31 augustus 2014
haalt.
Achtergrond
In 2012 organiseerden Inclusive Works en partners voor het eerst een internationale
kinderverhalenwedstrijd. Met groot succes, want er werden meer dan 350 verhalen uit meer
dan 30 landen ingestuurd. Daaruit werden twee winnende verhalen gekozen, die inmiddels
als prentenboek zijn verschenen:
Tellen en rijmen met de familie Muis
Prinses Nina
Van Juliëtte Rosenkamp
Van Marlise Achterbergh
Deze zeer geslaagde wedstrijd (met twee zeer geslaagde boeken als gevolg) moest haast wel
een vervolg krijgen!
Thema
Voor deze tweede wedstrijd zoeken we verhalen die op een speelse en kindvriendelijke
manier de omgang tussen grootouders en kinderen in de huidige multiculturele samenleving
laten zien.
(Groot)ouders zijn belangrijk in het leven van kinderen. Ze lezen boeken, spelen voetbal,
bakken koekjes, maken uitstapjes, vertellen verhalen, leren lessen, introduceren tradities,
maken lol. Deze interacties horen ook thuis in kinderboeken.
Daarnaast leven we in een multiculturele samenleving. Kinderen ontdekken dit in boeken.
Bijvoorbeeld door de culturele achtergrond van personages, de activiteiten die karakters
ondernemen, of de situaties waarin hoofdfiguren zich bevinden.
De prijs
De jury kiest twee winnaars: één uit de peutercategorie (1 tot 3 jaar) en één uit de
kleutercategorie (4 tot 6 jaar). Beide verhalen worden door Clavis Uitgeverij als prentenboek
uitgegeven, zowel in het Engels als in het Nederlands.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in november 2014. De
winnende verhalen worden gepresenteerd aan het publiek en voorgelezen door de auteurs.
Waar moet het verhaal aan voldoen?
- Het verhaal richt zich op peuters (1 tot 3 jaar) of kleuters (4 tot 6 jaar);
- Het verhaal gaat over de interactie tussen grootouders en kleinkinderen;
- Het verhaal houdt rekening met de multiculturele samenleving;
- Het verhaal mag realistische en/of fantasievolle elementen bevatten;
- Het verhaal telt maximaal 600 woorden (peuters) of 900 woorden (kleuters);
- Het verhaal is geschreven in het Engels of in het Nederlands;
- Het verhaal bevat geen contextuele beschrijvingen of afbeeldingen;
- Het verhaal werd niet eerder gepubliceerd.
De jury
Voorzitter kleutercategorie:
Adriana van Dooijeweert - Onderzoeksrechter, voorzitter van de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken en oma van drie kleinkinderen.
Voorzitter peutercategorie:
mr. Mieke van der Burg - Juridisch adviseur en mediator, voorzitter van de AdviesCommissie
van het Ouderenbeleid Stad Utrecht (ACO), voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en
Recht en een soort oma van 40 neven en nichten.
Fiona Macdonald - British Council Netherlands en oma van vijf kleinkinderen.
Liselotte Schippers - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, schrijfster van kinderboeken en
moeder van twee dochters.
Marlise Achterbergh - Winnares kleutercategorie internationale kinderverhalenwedstrijd
2012 en docent international school Hilversum.
Drs. G. O. Helberg - Kinder- en Jeugdpsychiater, Voorzitter OcaN (Overlegorgaan Caribische
Nederlanders).
Juliëtte Rosenkamp - Winnares peutercategorie internationale kinderverhalenwedstrijd
2012 en (educatief) auteur.
Frans Jennekens - Hoofd diversiteit van de NTR en las op de basisschool als leerling van
groep zes verhalen voor aan leerlingen van groep 1 en 2.
Drs. Rein Sohilait - Zakelijk leider van muziektheatergroep DeltaDua, Zaanstad, en opa van
een kleinzoon van 5 jaar.
Mia Van Eck - Financieel expert en oma van een peuter.
Kees van den Berg - Beleidsadviseur LHBT-emancipatie en leerde als zesjarig jongetje zijn
broertje van 4 lezen en las hem voor.
Partners en sponsoren