Nieuwsbrief - Stichting de 7evende Hemel

De 7evende hemel
www.7evendehemel.nl
Geloof in beweging - Spiritualiteit die aardt - Verhalen die boeien
Nieuwsbrief De 7evende Hemel | augustus 2014
HETE ZOMER
De zon gaat op over goeden
en slechten. De regen valt op
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Ondertussen en tussendoor
drinkt men koffie, ontsteekt
barbecue en afweer.
Rozengeur mengt zich
met rotting, granaatvuur
met zonnebrand.
De slaper is onwetend
zichzelf. De waker waakt.
Niet minder. Niet meer.
Kees van der Zwaard
CENTRUM VOOR BIBLIODRAMA
Tweejarige opleiding van het nieuwe Centrum voor Bibliodrama
De oprichting van het nieuwe Centrum voor Bibliodrama is een feit. Afgelopen juli werd de
stichting officieel opgericht, in oktober begint de
eerste cursus. In deze tweejarige opleiding worden deelnemers opgeleid tot professionele begeleiders van bibliodrama-groepen van jongeren,
volwassenen of ouderen. De sterke kanten van
twee bekende Nederlandse bibliodrama-scholen,
die van de 7evende Hemel en van Andriessen/Derksen/Nolet zijn hierin samengevoegd. Zie
voor meer informatie:
www.centrumvoorbibliodrama.nl
CURSUSSEN
Werken met verhalen in groepen
Dit is een praktische en inspirerende training
voor mensen die met groepen werken. Je maakt
kennis met een grote variatie aan werkvormen
om in groepen met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken. Je verrijkt, verdiept
en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten
vertellen, te horen en te delen. Zo ontdek je een
aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog
tussen deelnemers en thema's stimuleert.
Lees meer . . .
Zaterdag 11 oktober | Aat van der Harst en
Cocky Fortuin-van der Spek
Basiscursus Bibliodrama
Stap met jouw levensverhaal in een bijbelverhaal
en onderzoek wat er in die ontmoeting gebeurt.
In de basiscursus van zes woensdagmiddagen
leer je op ontspannen en speelse wijze contact te
zoeken met heel uiteenlopende figuren en situaties in bijbelverhalen. In gesprek met elkaar verken je wat dit met jouw spirituele ontwikkeling
doet. Lees meer . . .
Vanaf 12 november | Cocky Fortuin-van der Spek
De eigenzinnige kracht van vertellen en
verbeelden
Goed leren vertellen en verbeelden in liturgie,
catechese, leerhuis en pastoraat behoort tot het
hart van het werk van alle pastores en kerkelijk
werkers. In deze inspirerende cursus van vier
dagen leert u om creatief en vrij verhalen te vertellen in diverse contexten. Lees meer . . .
Vanaf 21 november | Bas van den Berg en Cocky
Fortuin-van der Spek
Dans en zing advent
Lekker zingen in advent! De mooiste liederen
staan in het Liedboek, oud en nieuw. Je kunt bijna
niet blijven stil zitten. Dat hoeft ook niet. Je kunt
er mee bewegen, je kunt er in bewegen. De sfeer,
het ritme, de lange lijnen, het verlangen in de
tekst maak je je eigen maken door middel van
korte bewegingsoefeningen.
Kun je niet zingen? Geen punt, dan neurie je toch
mee. Kun je niet dansen? Geen punt, hoe je ook
beweegt, het is goed. Lees meer . . .
Woensdagavond 17 december | Susanne de
Jong-Tennekes
De kunst van het voorgaan
Intervisie voor dansbegeleiders
In een viering voltrekt zich een beweging tussen
God en mensen. Als voorganger ga je in deze beweging voor: met woorden, met je houding en
gebaren, de klank van je stem, je voorstellingsvermogen, je eigen beleving en je spiritualiteit. Je
hele persoon speelt mee. In deze vierdaagse cursus onderzoeken we hoe persoon, ambt en ambacht een rol spelen in de 'performance' van de
voorganger. Geaccrediteerd door de PKN en de
VGVZ. Lees meer . . .
Ervaringen en ideeën uitwisselen voor dansprogramma's in kerken en programma's uitproberen
en feedback krijgen. Door inhoudelijk bezig te
zijn met andere dansbegeleiders word je geïnspireerd om het soms moeizame ploeteren om dans
onderdak te brengen in kerken aan te gaan.
Vanaf 13 januari 2015 | Riëtte Beurmanjer en
Kees van der Zwaard
VOORSTELLINGEN
Houd de tijd!
De zoektocht van Prediker
Wandel met mij
Want Jij weet dat mijn ziel te voet gaat
En zolang we lopen
Kan de tijd ons niet inhalen
'Houd de Tijd! is een nieuwe voorstelling van de
7evende hemel geïnspireerd op het Bijbelboek
Prediker. Drie personages nemen de kijker mee
op een zoektocht naar zin en wijsheid. In clownesk spel, ontroerende liedjes en verstilde scènes
krijgen de poëtische teksten van Prediker een
nieuwe dimensie. De voorstelling is geschikt
voor een breed publiek.
Spel: Joyce Schoon, Bart Droogers en
Hartini van Rijssel. Regie: Rebecca Schoon.
Info: [email protected]
of [email protected]
Lees meer . . .
Data op aanvraag | Riëtte Beurmanjer
Data: op aanvraag: [email protected]
Plaats: ART-dansstudio, Javastraat 126, Amsterdam
Kosten: € 50,- per dag