Kijk hier voor het programma

De kracht van verhalen
Studiedag voor openbare bibliotheken
www.nobb.nl
#KvanV
DE KRACHT VAN VERHALEN
Studiedag voor openbare
bibliotheken
Programma Studiedag De kracht van verhalen 30 september 2014
Opening Marina Polderman
“Het is niet de machine die de verhalen maakt…
hij was het zelf”
10.15 uur:
Gio van Creij
Het verhaal van de bibliotheek
10.30 uur:
Prof. dr. Christien Brinkgreve
Wat verhalen doen
11.45 uur:
Jaap van de Geer
Verhaal Lokaal, fysiek en digitaal
12.00 uur:
Lunch
13.00 uur:
Dr. Joke Hermsen
Sta me toe een verhaal te vertellen
14.00 uur:
Dr. Jeroen Vanheste
Verhalen als spiegel van mens en cultuur
14.30 uur:
Koffie en thee
eB
oe
10.00 uur:
r
09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
aP
Tess
d
ma
hu
ost
15.00 uur: Jan van Bergen en Henegouwen
Levensverhaal
15.30 uur:
Hans van Duijnhoven
Op zoek naar een ander verhaal
15.45 uur:
Tot slot
To see the world in a grain of sand… (William Blake)
#KvanV