Schooljaar 2014-2015 Infobrief 2 Beste ouders en kinderen

Schooljaar 2014-2015
Infobrief 2
Beste ouders en kinderen,
Facebook
Sinds enige dagen hebben wij ook facebook. Omdat we weten dat velen van jullie ook facebook
hebben denken we dat we jullie ook via die weg kunnen informeren. Informeren over activiteiten dei
gaan komen, activiteiten die geweest zijn e.d. Ook zullen we er foto’s op plaatsen. Meerder foto’s
kunt u vinden op de website.
Wanneer u na het lezen van een bericht een vraag of opmerking willen wij u vragen om deze niet per
facebook te stellen. U zult via die weg van ons geen antwoord krijgen. Vragen en/of opmerkingen
kunt u rechtstreeks, per mail of telefonisch stellen.
Voor ons is facebook een manier om u te informeren.
Ouderbijdrage
Het schooljaar is enkele weken oud maar de voorbereidingen voor de feestmaand december zijn al
volop aan de gang. Natuurlijk gaan we dit schooljaar weer allerlei activiteiten organiseren voor de
kinderen. Helaas kunnen deze activiteiten niet betaald worden uit de ‘onderwijspot’.
Daarom willen wij u vragen om de ouderbijdrage € 20,00 per kind zo spoedig mogelijk te betalen.
Dat kan op verschillende manieren:
- U stopt het geld in een envelop, schrijft de naam van uw kind erop en geeft deze af op
school.
- U stort het bedrag op onderstaand rekeningnummer:
NL 17 RABO 0392438372
t.n.v. De Kameleon, ouderraad
vergeet niet de naam van uw zon/dochter te vermelden.
Schoolreis
Ook dit schooljaar zijn we voornemens op schoolreis te gaan. Ook dat kost geld. Vorig schooljaar zijn
we gestart met een spaarsysteem waardoor sommige kinderen het totale bedrag bij elkaar hebben
gespaard.
Dat is ook dit schooljaar weer mogelijk.
Jullie kunnen iedere donderdagmiddag ‘schoolreisgeld’ bij Oma Jenny inleveren. Zij houdt netjes bij
hoeveel je betaald zodat je op het eind al het geld bij elkaar hebt gespaard.
Mailadres
Deze brief gaat ook per mail naar alle ouders toe. Helaas krijgen we hem vaak terug omdat het
mailadres niet juist is. Verzoek om op de achterzijde van deze brief het juiste mail adres in te vullen
zodat we dat kunnen aanpassen.
Ouderraad en hulpouders
We zijn op zoek naar ouders die bereid zijn om lid te worden van de ouderraad en ouders die zo af en
toe de handen uit de mouwen willen steken (hulpouders).
Wie?
Wie mogen er lid worden van de ouderraad?
Ouders/verzorgers maar ook andere belangstellenden die een bijdrage willen leveren en zich
betrokken voelen bij De Kameleon, ONZE school.
Wat?
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad denkt mee over diverse activiteiten. De ouderraad doet mee met diverse activiteiten.
De ouderraad neemt deel aan de vergadering.
Waarom?
Waarom heeft De Kameleon een ouderraad?
Ouders zijn belangrijk voor school. Samen voeden we op. Door de betrokkenheid van ouders worden
de resultaten van kinderen hoger. Ouders krijgen door deel te nemen aan de ouderraad contacten
met andere ouders. En het is GEZELLIG.
Wanneer?
De ouderraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar van 19.30 – 21.00 uur.
Hulpouder
Stel je hebt geen tijd om de vergaderingen bij te wonen maar je wilt wel heel graag een handje toe
steken tijdens de schoolactiviteiten. Dan bent u van harte welkom en kunt u zich opgeven door het
invullen van onderstaand strookje. We zoeken zowel hulpmoeders als hulpvaders!
Meer informatie omtrent bovenstaande kunt u halen bij Oma Jenny of meester Ronald
Ik wil heel graag lid van de ouderraad worden of hulpouder
Naam: ……………………………………………………………..
Papa / mama van: ………………………………………….. uit groep ………
Ik wil graag in de ouderraad / ik wil graag hulpouder zijn
Telefoon: ………………………………………………………………
Mailadres: …………………………………………………………… ( blokletters)