17 septem ber 2014 - Basisschool Antares

Nieuwsflits
Bs Antares
Belangrijke data
18 september: Informatie middag
30 september: Studiedag groep 1 t/m 8 hele dag vrij
3 oktober: Studiedag groep 1 t/m 8 hele dag vrij
OUDERKAMER
In de ouderkamer is er op 18 september een Informatiebijeenkomst over de groepen 1 en 2.
“In gesprek met de leerkracht”
Op 25 september is het onderwerp voeding “De schijf van 5 en tussendoortjes” met medewerking
van de GGD
JENS IS GEBOREN
Sandra Jansen (Schoolmaatschappelijk werk) is bevallen op 28 augustus van een zoon zijn naam is
JENS
17 september 2014
EVEN VOORSTELLEN
Hoi ik ben Floor van Essen.
Ik ben psycholoog en schoolmaatschappelijk werkster.
Ik vervang Sandra Jansen tot 1 december.
Aanwezig: Elke donderdagochtend en vrijdagochtend op
Bs Antares (eerste verdieping, Nova-lokaal).
Bereikbaar op: Telefoonnummer: 0643871176
E-mail: [email protected]
WERVING LEDEN OUDERRAAD ANTARES
Beste ouders, op onze school hebben we een ouderraad.
De raad is samengesteld uit een groep ouders die ook klassenouders zijn van de groep van hun kind.
De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar en praat dan over de activiteiten die op school
plaatsvinden. De vergaderingen zijn onder schooltijd tussen 8.30 uur en 10.00 uur.
Als klassenouder heeft u regelmatig contact met de leerkracht. De leerkracht kan u bijvoorbeeld
vragen om andere ouders uit de klas te werven voor hulp in de klas of bij een uitstapje.
Voor alle groepen van de school zijn op dit moment klassenouders beschikbaar. Meestal zijn dit 2
ouders per groep. Misschien is het ook iets voor u? Natuurlijk bent u van harte welkom om de
ouderraadvergadering bij te wonen. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Alvast vriendelijk bedankt! Voorzitter van de ouderraad Ien Frieling
FIETSLES
De deelnemers aan de fietsles iedere maandagochtend zullen op maandag 27 oktober examen doen.