Gezocht: 3 nieuwe enthousiaste OR

Gezocht: 3 nieuwe enthousiaste OR-leden!
De Ouderraad
Zoals jullie weten hebben we op de Prins Clausschool een actieve Ouderraad (OR) die met veel
enthousiasme het team ondersteunt! De leden zijn ouders van kinderen op onze school en iedere
ouder kan zich aanmelden om lid te worden. De OR vergadert elke eerste dinsdag van de maand om
19.30 uur in de koffiekamer op school en deze vergaderingen zijn openbaar.
De OR heeft als doel activiteiten te ontplooien voor de leerlingen. Dat kan door middelen (vanuit de
ouderbijdragen) en/of menskracht beschikbaar te stellen, maar ook door ervoor te zorgen dat
activiteiten soepel lopen. De activiteiten worden altijd georganiseerd in overleg en vaak ook in
samenwerking met het team van de school. De activiteiten vallen meestal buiten het normale
lesprogramma. Denk bijvoorbeeld aan allerlei festiviteiten, zoals christelijke feestdagen (Kerst en
Pasen), Sinterklaas en jubilea. Daarnaast ondersteunt de ouderraad ook andere activiteiten zoals
sportdagen, de avondvierdaagse en het jaarlijkse project. Ook coördineert de ouderraad het
onderhoud van het schoolplein, tuin en de nodige opknapwerkzaamheden in en rond de school.
Wat doe je als lid van de OR?
Het OR-lidmaatschap vraagt vooral een investering van tijd. Als OR-lid zit je in minimaal twee
commissies, die verspreid over het schooljaar hun werk doen. Lid zijn van een commissie betekent
mee vergaderen, meedenken en het regelen van praktische zaken zoals boodschappen doen, het
klaarzetten van spullen, het schenken van koffie en thee, etc.
Elke eerste dinsdag van de maand vergaderen we als Ouderraad op school van 19.30 uur tot uiterlijk
21.30 uur. In de vergadering komen allerlei zaken aan bod. Vaste agendapunten zijn onder meer:
nieuws van de school, de financiële zaken en een verslag uit de commissies die op dat moment aan
het werk zijn.
Nieuwe leden gezocht!
De Ouderraad functioneert het best als alle 13 beschikbare plekken zijn gevuld. Op dit moment
hebben wij 3 vacatures die we erg graag willen vullen! Hoe meer mensen actief meedoen, hoe
efficiënter de OR kan werken: vele handen maken tenslotte licht werk! Wij ervaren hoe leuk het is
om betrokken te zijn bij school en helpen met veel plezier het team. Die ervaring willen we graag
delen!
Naar wie zijn we op zoek? In de eerste plaats naar betrokken en enthousiaste ouders, die graag een
steentje willen bijdrage aan het reilen en zeilen op school als lid van de Ouderraad! Naar mensen die
tijd willen investeren, die een hands-on mentaliteit hebben en die graag mee willen denken met het
team over de aanpak van de diverse activiteiten en klussen die op school plaatsvinden.
Interesse?
Heb je interesse om lid te worden van de Ouderraad? Wil je een keer praten over wat het inhoudt of
wil je een keer meekijken en -praten tijdens een vergadering? Meld je snel aan of kom geheel
vrijblijvend een vergadering bijwonen! Voor inhoudelijke informatie kun je bij mij terecht, maar
natuurlijk ook bij de andere OR leden. Alle OR leden staan op de website met foto en naam.
Wij horen graag van jullie!
Hartelijke groet, Miriam van Straten (voorzitter)
(tel: 06-53830872 of via de mail [email protected])
PS: Iedereen is welkom als nieuw OR-lid, maar mochten er meer dan drie kandidaten zich aanmelden om de OR
te versterken, dan zal er schriftelijk worden gestemd.