RvT-CvB-vergaderschema-2014

VERGADERSCHEMA RAAD VAN TOEZICHT – COLLEGE VAN BESTUUR 2014
Datum
Aard bijeenkomst
Tijdstip en plaats
Onderwerpen
20 januari 2014
Thema-bijeenkomst
Inloop met eten 17.30-18.30 u in Lokaal 0
Bijeenkomst 18.30-21.30 u in Zeelandkamer
Zelfevaluatie
17 maart 2014
Overleg met HR
16.00 u Zeelandkamer
Agenda nog te bepalen
Reguliere vergadering RvT-CvB
Inloop met eten 17.30-18.30 u in Lokaal 0
Vergadering 18.30-21.30 u in Zeelandkamer
Governance
10 juni 2014
Extra vergadering
Inloop met eten 17.30-18.30 u in Lokaal 0
Bijeenkomst 18.30-21.30 u in Zeelandkamer
Jaarverslag
23 juni 2014
Overleg met HR
16.00 u – 17.30 u A021
Eten met HR, 17.30-18.30 u in Lokaal 0
Jaarverslag en Rekening 2013
Reguliere vergadering RvT-CvB
Vergadering 18.30-21.30 u in Zeelandkamer
22 september 2014
Thema-bijeenkomst
Inloop met eten 17.30 - 18.30 u in Lokaal 0
Vergadering 18.30-21.30 u in Zeelandkamer
Nader te bepalen
8 december 2014
Reguliere vergadering
Vergadering 16.30 – 18.00 u in Zeelandkamer
Aansluitend diner RvT-CvB, partners zijn uitgenodigd
Begroting 2015,
Meerjarenprognose
Vergaderschema RvT-CvB 2014 vastgesteld 17 maart 2014
1