Lees artikel - Sport Helpt

BERICHTEN
Topsporters gestart met
Sport Helpt- ontmoetingen
Sinds 6 februari kunnen kinderartsen droom­
ontmoetingen met topsporters aanvragen voor
ernstig zieke kinderen. Kinderarts Natasja Dors in
Eindhoven had de primeur: “Het was heel bijzonder.
Dit initiatief is een schot in de roos.”
N
atasja Dors, kinderarts-oncoloog in het Catharina
Ziekenhuis, had de boodschap van Sport Helptoprichters Rogier Hofman en Tim Jenniskens tijdens
de ALV van november en in Kinderarts en samenleving goed
in haar oren geknoopt. Toen ze hoorde dat een van haar
patiënten (een 15-jarig meisje) een passie heeft voor kunstschaatsen en de sport zelf niet onverdienstelijk beoefent, was
het aanvraagformulier op de NVK-website snel ingevuld.
Aanvraag door pedagogisch medewerkers
Ook pedagogisch medewerkers kunnen een Sport Helptontmoeting aanvragen via de website van de NVK. Dit moet wel
te allen tijde gebeuren in samenspraak met de verantwoordelijke
kinderarts.
Als medewerkers het aanvraagformulier invullen, kunnen ze het
alleen verzenden als ook de naam en het emailadres van de
kinderarts zijn ingevuld. Onder diens verantwoordelijkheid vindt
het bezoek immers plaats.
De reden om ook pedagogisch medewerkers aanvragen te laten
doen is dat zij in de praktijk vaak het aanspreekpunt zijn voor
Sport Helpt bij het organiseren van de ontmoeting. Ook zijn zij
vaak degenen die signaleren dat een patiënt een passie heeft
voor een bepaalde sport.
Een aanvraag indienen?
Ga naar www.nvk.nl (homepage, button
Sport Helpt) of naar www.sporthelpt.nl
(button Aanmelden droomontmoeting).
Uitgebreid de tijd
Een van de pedagogisch medewerkers regelde vervolgens
samen met Sport Helpt de ontmoeting. Tot Dors’ verbazing
kwam een week later al een topkunstschaatser op bezoek.
“Een jongen die echt haar held is, dus het was inderdaad
een droomontmoeting. Het mooiste vond ik dat hij uitgebreid de tijd nam om kennis te maken en een persoonlijk
gesprek te voeren. Op een gegeven moment hadden ze het
over blessures, wat je moet doen om weer op je niveau te
komen, maar ook over allerlei andere zaken. Mooi om te
zien.”
Toegevoegde waarde
Volgens Dors heeft een dergelijk bezoek van Sport Helpt
echt toegevoegde waarde. “Van tijd tot tijd komen de voetballers van PSV bij ons langs en dat is ook prima, maar toch
niet hiermee te vergelijken. Zo’n één-op-één kennismaking
met een topsporter die speciaal voor jou op bezoek komt,
dat is heel bijzonder. Je kon zien dat de ontmoeting haar
energie gaf, ook in de aanloop ernaartoe en in de periode
erna. Dit initiatief is een schot in de roos.” PH
Recente inschrijvingen CSO-register
In de afgelopen periode zijn de volgende kinderartsen ingeschreven in het NVK-register
subspecialisten kindergeneeskunde:
Mw. Dr. D.I.M. Simm-Kaiser
R.R.G. Knops
Mw. Dr. C.A. Lindemans
Mw. N.I.F. Meijer
Mw. Dr. S.T.A. Teklenburg-Roord
Mw. L.G.M. van Rooij
endocrinologie
hematologie/oncologie
infectieziekten/immunologie
intensive care
maag-darm-leverziekten
neonatologie
20 januari 2014
1 november 2013
4 oktober 2012
1 april 2010
1 oktober 2013
1 oktober 2013
Per 1 februari is het UMCU Wilhelmina Kinderziekenhuis erkend door het CSO erkend als
subspecialistische opleidingskliniek voor het subspecialisme allergologie. Opleider is mw. Y. Meijer.
KINDERARTS EN SAMENLEVING - NVK MAART 2014
7