voor de flyer - Umoja 4 kids

Even voorstellen...
•
•
•
•
1 op de 4 jongeren pest af en toe
56% van de jongeren maakt zich minimaal 1 x per maand schuldig aan
cyberpesten
Meer en meer pubers vallen buiten
‘de boot’
Onze samenleving verhardt en
individualiseert
• 24% van de Nederlanders (4,2 miljoen mensen)
heeft te maken met een vorm van agressie.
•
•
•
•
Leerkracht
Kinder-en opvoedcoach
Kanjertrainer
Passionair
Esther Bonné, initiatiefneemster van Umoja
Experience, is al 20 jaar werkzaam binnen het
(speciaal) basisonderwijs en volgde tal van
specialisaties en trainingen. Esther helpt u
graag, uw leerlingen, de volwassenen van de
toekomst, te begeleiden om op een liefdevolle
manier open te staan voor elkaar.
Cijfers
van
het
Nederlands
Jeugd
Instituut die er niet om liegen. Ook de
inspectie voor het voortgezet onderwijs is zich
hiervan bewust. Reden voor de onderwijsinspectie om aandacht te schenken aan de
‘sociale kwaliteit van onderwijs’ tijdens de
schoolbezoeken.
Umoja Experience biedt lessen en ervaringen voor
het leven, op individueel, groeps– en schoolniveau
voor leerlingen en leerkrachten van het voortgezet
onderwijs.
Swahili voor saamhorigheid,
éénwording, bundeling van krachten
Umoja Experience:
zorgt, samen met school, voor een veilige
schoolomgeving.
Daadkrachtig:
Reacties van leerlingen:
Eva: "Iedereen was echt zichzelf, niemand was stoer."
Vraaggestuurd:
Mirthe: “Ik vond Umoja heel waardevol,
omdat je heel goed met elkaar
leert om te gaan”
Resultaat na 2 dagen:
Kelly: "We zitten pas 2 weken bij elkaar in de klas en vormen echt al een hechte groep."
binnen 2 dagen ontstaat een positieve basis
voor saamhorigheid, respect, welbevinden en
talentontwikkeling.
uw vragen, wensen en kwaliteiten zijn richtinggevend.
•
• •
Leerlingen en leerkrachten hebben
elkaar écht leren kennen, hierdoor
ontstaan saamhorigheid en innerlijke
betrokkenheid
Leerlingen en leerkrachten borgen
samen de veiligheid en het welbevinden
op school
Er is een positieve, veilige voedingsbodem om kwaliteiten en talenten te
ontwikkelen en van daaruit verder te
groeien tot krachtige, liefdevolle
volwassenen.
Aanpak:
Voorafgaand aan de 2 daagse leerlingen workshops, is er een workshop voor de leerkrachten.
De bedoeling daarvan is:
•
• • Kennismaken met het gedachtegoed van
Umoja Experience
In kaart brengen van talenten en passie van
de betrokken leerkrachten
Bundelen en inzetten van deze talenten in
de 2 daagse workshops voor de leerlingen
2 Daagse workshops met leerlingen.
Inhoud:
•
Leerlingen en mentoren leren elkaar,
op een nieuwe manier, echt kennen
•
Leerlingen ontdekken overeenkomsten die verbinden en verschillen waarmee ze elkaar kunnen verrijken
•
Ze worden zich bewust van enerzijds
de gevolgen van pestgedrag en anderzijds van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot
pestgedrag
•
Ze werken samen aan hun eigen
veilige school
•
Ze filosoferen over en gaan creatief
aan de slag met het thema “geluk”
•
Ze ervaren aan den lijve het ‘leven
met een beperking’
•
Ze krijgen inzicht in hun passie en
talenten
•
Ze delen hun verkregen inzichten
Reactie van teamleider
MAVO onderbouw CSW Toorop Middelburg:
Wouter de Vries:
“De leerlingen vertellen elkaar
wat er echt toe doet. Ze komen
‘uit’ hun rol en laten zien wie ze
echt zijn.
Een introductie met leerlingen
en ouders die er ‘toe doet’”.