Heet van de naald - Cevi

Usernamiddag 12/06/2014
Heet van de naald: wat zijn de
uitdagingen van elk domein binnen
Cevi?
• Belastingen:
1) Nieuwe versie e-loket gemeentebelastingen +
elektronisch aanslagbiljet
2) Scanning light met koppeling naar back-office
3) Verdere commercialisering GAS en BIBEL
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
• Burger:
1. Commercialisering financieel transactiebeheer
2. Commercialisering webservice bevolking en
3.
4.
abonnementensysteem
Commercialisering + uitrol nieuwe module
bewoners en parkeerkaarten
Commercialisering nieuwe module
vreemdelingen
20-6-2014
Onderwerp presentatie
• Burger (2)
5. Commercialisering inscannen akten met
6.
7.
Vandenbroele + koppeling aktenloket
Verdere verspreiding webservices naar
notariaten
Diverse e-loketten
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
• Financiën:
1. Begeleiding klanten BBC – starters 2014 en
2.
3.
afsluiting 2011/2012/2013
BIO promoten aan gemeenten/OCMW’s in het
kader van BBC (Q3)
Inscannen inkomende facturen / digitale
inkomende facturen (Q2)
20-6-2014
Onderwerp presentatie
• Welzijn:
1. New Social (in uitvoering)
2. Mini of smartbudget
3. +release sociale dienst (release 2013 deel II nog
4.
5.
afwerken)
eCarmed (release voor verwerking
facturatiebestanden)
recuperatie uitgaven sociale dienst (piloot
OCMW Maldegem)
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
• Welzijn (2):
6. Planningsmodule voor extramurale diensten
7.
8.
9.
(ingepland)
COT-module voor extramurale diensten (nog af
te werken)
Nieuwe module kinderopvang in samenwerking
met D-Care
RBS verspreiding nieuwe modules en
consultancy
20-6-2014
Onderwerp presentatie
• Lonen en HRM:
1.
2.
3.
4.
5.
Uitbreiding SocSec /automatisering
Module inhoudingen/loonbeslag
Module budget en meerjarenplanning
Beleidsinformatie lonen
Self service-portal (e-loonbrief,
onkostenvergoedingen, …)
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
• TGV:
1. Opleidingen GIS (arcmap)
2. Digitale bouwaanvraag
3. Mobiele GIS-toestellen
4. Uitrol ArcGis-server
5. CRAB/GRAB decreet extra dienstverlening –
6.
7.
intern geoloket
Omgevingsvergunning
Modules technische diensten
20-6-2014
Onderwerp presentatie
• Midoffice:
1. Uitrol Cobra + integratie met Arco
2. Integratie Cobra en andere pakketten
3.
4.
3P/BBC/SD
Uitrol E-loket + formulierenontwerper +
Persoonlijke Informatie Pagina
A-loket en LDPC
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]
• Technische Dienst en TPL:
1. Back-up en restore oplossingen
2. Archivering data
3. IT-scans
4. Opvolgen virtualisatie-oplossingen MS
5. Meer dienstverlening aanbieden (preventief
6.
onderhoud, uitbreiding hosted solutions, …)
Migratieprojecten (W2012,SQL2012,VMw5.1,
Citrix, XP …)
20-6-2014
Bisdomplein 3
Onderwerp presentatie
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01
Fax: 09 264 07 02
E-mail: [email protected]