Wellness 1926 amsterdam reviews

tango
Initiatie-avond
voor patiënten en eerstelijnszorgverleners
Eerste passen naar een samenspel in de zorg
Na deze avond heb je een beter inzicht in de relatie tussen patiënt en
zorgverlener. Je krijgt een aantal tips mee over hoe je hier als patiënt of als
zorgverlener mee aan de slag kan in de praktijk.
Dinsdag 14 okt. 2014
Linde Tilley verzorgt de coördinatie van de avond.
De aanwezigen zullen met gekleurde stemkaarten hun mening kunnen geven.
Schelde-auditorium
Provinciaal Administratief
Centrum ’t Zuid
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
Foto van Luk Monsaert
 Dhr. Edgard Eeckman (communicatieverantwoordelijke
UZ Brussel, communicatiewetenschapper,
doctoraatsstudent VUB rond patiënt-arts communicatie)
belicht vanuit theoretisch oogpunt en zijn expertise de
concepten communicatie en empowerment.
 Vier sketches, gebaseerd op herkenbare situaties,
worden gebracht door twee professionele acteurs
(dhr. Bob De Moor en dhr. Peter Marichael)
en nadien besproken.
 De bijeenkomst wordt gevolgd door een receptie: de ideale gelegenheid om
met een gesprekspartner ideeën uit te wisselen!
20u30-22u30
Foto van Iwein Roelens
v.u. G. De Munck, Baudelokaai 7, 9000 Gent
It takes 2 to
Schrijf vóór 1 okt.
gratis in:
- www.lmnsameninzorg.be/events/ittakes-2-tango
- [email protected]
- 09/335 24 85
Accreditering in rubriek
6 werd aangevraagd