Samenstelling van de gemeenteraad van Katwijk

Samenstelling van de gemeenteraad van Katwijk
September 2014
==============================================================================
Voorzitter
J. Wienen
Griffier
H. Kruijt
Assistent-griffier
F.B. van Oosten
Assistent-griffier
A. van Schaik-van
der Wiel
Assistent-griffier
M.C.F. ValasekSlijkhuis
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
A.Z. van Helden
F. Jonkman
J.N. van KruistumBelo
L.A.J. van der
Maden-van Beelen
I.W. van der Plas-de
Groot
CDA
CDA
G.J.J. Weegink
ChristenUnie
G.K. Haasnoot-de
Mooij
ChristenUnie
A.Kuijt-van den
Oever
ChristenUnie
I.G. Mostert jr.
ChristenUnie
C.C. NoortVerhoeff
ChristenUnie
G. Varkevisser
ChristenUnie
A. de Vries
D66
R. Boland
Hart Voor Katwijk
A.H. van GinkelLanting
Hart Voor Katwijk
A. Oosterlee
Hart Voor Katwijk
G.A.F. Schrijvers
GemeenteBelangen
G.H.A. Bol
GemeenteBelangen
G. Diemer
GemeenteBelangen
R.P. Slootweg
K. van der Spijk
Samenstelling van de gemeenteraad van Katwijk (vervolg)
==============================================================================
GemeenteBelangen
M. van Tol
KiesKatwijk
J.H. Haasnoot
KiesKatwijk
A.M. van der Plas
PvdA
P.S. Smits
PvdA
Matthijs van Tuijl
SGP
G.G. van Delft
SGP
W.J. van Duijn
SGP
N. van der Meij
SGP
D. Remmelzwaal
SGP
J. de Vreugd
SGP
W.J. Vroegindeweij
VVD
A.W. Brul-van
Egmond
VVD
N. van Hoogdalem
Burgerleden van de raadscommissie
==============================================================================
Foto volgt
D66
A. Bouwels-Kordić
D66
S. Vink
KiesKatwijk
J. de Best
PvdA
D.J.G. van Wielink
VVD
C.B. Zuyderduyn
Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Katwijk
==============================================================================
Burgemeester
J. Wienen
Wethouder
K.J. van der Bent
Wethouder
W. van Duijn
Wethouder
J.C. Knape
Wethouder
I.G. Mostert