Afsprakenlijst presidium 31 maart 2014

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 31 MAART 2014
Aanwezig de leden:
Tevens aanwezig:
Afwezig:
DATUM
31032014
31032014
31032014
ONDERWERP
1.
Opening en vaststellen agenda
2.
3.
Mededelingen
Conceptafsprakenlijst 24 maart
2014
Stemhulpen onderzoek UU en UvA
en bewonerspanel
4.
31032014
5.
31032014
De Boer (GroenLinks), Verschuure (D66), Geldof (VVD), Van Waveren (CDA), Schipper (SP), Bos (Stadsbelang
Utrecht), van Ooijen (CU), Van Esch (PvdD) en Menke (Student & Starter)
burgemeester van Zanen, Smits (griffier), Lith en Kiewik (commissiegriffiers),
Isabella (PvdA)
Verdeling van de fractiekamers en
vergaderzalen in Stadhuis
ACTIE
Agenda wordt conform vastgesteld.
ACTIE
DOOR
AFGEHANDELD
Griffie
Wordt conform vastgesteld.
Het Presidium uit enige twijfels, maar stemt in met het
verlenen van medewerking aan het vervolgonderzoek met de
afspraak dat de burgemeester in een raadsbrief goed uitlegt
welke motieven een rol hebben gespeeld.
De indeling van de fractiekamer is als volgt vastgesteld:
D66: 0.14
PvdA: 0.13
CU: 08
CDA: 0.11
SP: 0.10
GrLi: 0.9
PvdD: 0.12
VVD: 0.7
S&S: 0.22
Stadsbelang Utr: 0.6
De indeling voor de vergaderzalen in het Stadhuis is als
volgt vastgesteld:
PvdA: perskamer
VVD: 0.16
GrLi: 0.15
SP: 3.00
antichambre
D66: 0.18
CU: 1.10 of 0.16
S&S: eigen kamer
PvdD: eigen kamer
Stadsbelang Utr: Eigen kamer
1
DATUM
ONDERWERP
6.
Wijkcontactpersoon per wijk
7.
Aandachtspunten met betrekking
tot benoemingen
8.
Goedkeuring nieuwe
fractiemedewerkers voor de SP,
S&S, PvdD en CDA
Voorzitters voor de
Raadsinformatieavonden
31032014
31032014
31032014
31032014
31032014
9.
10. Rondvraag
ACTIE
De volgende indeling is vastgesteld:
Zuidwest: Stadsbelang Utrecht, Cees Bos
Zuid: SP, Tim Schipper
Overvecht: CDA, Sander van Waveren
Binnenstad: Student&Starter, Steven Menke
Leidsche Rijn: D66, Lars Roodenburg
Vleuten-de Meern: VVD, Dimitri Gilissen
Noordoost: GroenLinks, Monique Bollen
Noordwest: PvdA, Gadiza Bouazani
West: ChristenUnie, Maarten van Ooijen
Oost: Partij voor de Dieren, Eva van Esch
a. voorzitter van het Presidium, tevens plv. voorzitter van
de gemeenteraad: Roelant Rollingswier
b. voorzitter commissie Mens en Samenleving: Pepijn
Zwanenberg
c. twee plaatsvervangend voorzitters Mens en
Samenleving: Maarten de Koning en Brechtje
Paardekooper
d. voorzitter commissie Stad en Ruimte: Dimitri Gilissen
e. twee plaatsvervangend voorzitters commissie Stad en
Ruimte Selma Bas en Jony Ferket
f. lid van de Stichting Personeelsfonds Utrecht: Peter van
Corler
g. lid Werkgroep Utrecht-Leon: Tara Scally
h. leden de subcommissie Controle en Financiën: Marleen
Haage, Steven Menke,Wim Oostveen,
Tim Schipper, Kees Geldof, Bas Meijer, Peter van Corler.
Het Presidium stemt in met het inschrijven van de nieuwe
fractiemedewerkers.
ACTIE
DOOR
AFGEHANDELD
Fracties
Griffie
ja
Het Presidium stemt niet in met het voorstel om ex raadsleden zo nodig in te zetten als voorzitter van een
bijeenkomst op de RIA.
geen
2