Lees het artikel

11
nederlands dagblad
woensdag 19 november 2014
Hans Hopman nd.nl/binnenland beeld Dick Vos
Piet H. de Jong nd.nl/politiek
Grens over met een beperking
Pechtold geeft
uitleg over
samenwerking
D66, CU, SGP
▶ Den Haag
Volgens D66-leider Alexander
Pechtold is de samenwerking tussen
zijn partij, ChristenUnie en SGP te
danken aan een nieuwe lichting
politici bij die partijen.
Wie als eerste de naam van de ‘tegenpartij’ zegt, nadat het doek is gevallen, heeft gewonnen.
…Op een vakantiepark in de Noordoostpolder wisselen 24 mensen met
een lichte verstandelijke beperking uit
zes Europese landen ervaringen uit.
…De jongvolwassenen gingen in
Emmeloord de straat op, maar genoten
het meest van spellen om elkaar beter
te leren kennen.
▶ Bant
‘Maak met elkaar een olifant’, roept organisator Chris van Maanen. Meteen
gaan dinsdag zes groepjes van vier, met
elk twee begeleiders, aan de slag. De
teams komen behalve uit Nederland uit
Turkije, Roemenië, Portugal, Spanje en
Italië. Zenuwachtig en timide kwamen
de jongeren met een lichte verstandelijke beperking zaterdag aan op vakantiepark Eigen Wijze in Bant. De meesten
waren nog nooit in het buitenland geweest. En als je dan gewend bent aan
structuur, en als Engels de voertaal is,
maakt dat het extra spannend.
Sommige groepjes lijken inderdaad op
een olifant met slurf. Een auto uitbeelden is lastiger. ‘Dit is meer een bus’,
grapt het ene ‘land’ tegen het andere. Er
wordt veel gekakeld als er een kip moet
worden uitgebeeld, al is dit niet de bedoeling.
Een van de leiders van de vier Nederlanders, Cees van Bruggen, komt even
uithijgen. Ook van de stoelendans die
daarvoor heeft plaatsgevonden. ‘Maar
je krijgt hier zo veel energie van. Dit inspireert enorm. Iedere dag komen
steeds meer mensen tot elkaar. Kijk
maar.’
Hij wijst naar de 28-jarige Lindsay uit
Nederland, een jonge vrouw die na een
psychose mentaal minder sterk is. Aan
het begin van de trainingsweek voelde
ze zich totaal verloren, nu zit ze in haar
beste Engels te kwebbelen met deelnemers uit Portugal en Italië. En straks zal
ze vrijmoedig een beamerpresentatie
houden over haar leven, waaruit ‘technisch dansen’ als passie niet weg te
denken is.
De Lunterse stichting Rock Solid voor
Internationaal jongerenwerk organiseert al jaren deze uitwisselingen, die
gesubsidieerd worden door de Europese Unie in het programma van Erasmus +. Maar wat dit project extra bij-
zonder maakt, is dat het voor het eerst
alleen verstandelijk beperkten betreft.
teambuilding
Er zijn deelnemers met autistisme en
met het Syndroom van Down. Aan sommigen, zoals Lindsay, is amper te zien
dat ze een beperking hebben. Maar tijdens de teambuildingspellen, energizers
genoemd, blijkt dat de een wat beter
dan de ander begrijpt waar het om
gaat.
Zo deelt Chris van Maanen bij het volgende spel de zaal in twee kampen in,
met daartussen een groot zwart doek.
Aan beide kanten zit steeds een jongen
of meisje, dan zakt plotseling het doek.
Wie als eerste de naam van de ‘tegenpartij’ zegt, heeft gewonnen. Het komt
aan op reactiesnelheid en geheugen.
Dat wordt dus dolle pret, ook vanwege
de verbaasde gezichten die getrokken
worden. Er zitten echte grappenmakers
tussen.
De deelnemers krijgen deze week elke
dag een cadeautje van een secret friend.
Dat vinden ze spannend. Pas zaterdag
maakt de ware vriend zich bekend. Een
Turkse jongen van vijftien, die oogt als
een kind van twaalf, pakt met hulp van
zijn begeleider een pakje uit. Het is een
pluche tijger. Een brede grijns verschijnt.
op straat
Deze interculturele uitwisseling staat in
het teken van ontmoeting en het delen
van kennis en ervaringen. Er komen
ook maatschappelijke thema’s ter sprake. Daarom bezocht de groep maandag
het centrum van Emmeloord. Ze vroegen bijvoorbeeld aan voorbijgangers
wat het goedkoopste ding was in de supermarkt. Dat bleek een plastic boodschappentasje van tien cent te zijn.
Maar ook het culinaire krijgt aandacht.
Zo blijkt de 23-jarige Mark, –‘ik werk
op de zuivelafdeling van een zorgboerderij’ – onder de indruk van het bijzondere diner van de avond ervoor. Dat
werd verzorgd door de in kokspak gestoken Italiaanse en Portugese delega-
tie. Vanavond staan Roemenië en Turkije in de keuken. Mark laat trots weten
‘een aardig mondje over de grens’ te
spreken. Hij zegt het reuze interessant
te vinden, te horen hoe het leven van
jongeren uit andere landen eruitziet.
Een ontspannen Lindsay vertelt in het
dagelijks leven vrijwilliger te zijn in een
verzorgingshuis. Ze doet bewegingsactiviteiten (balspelen). Over haar droom:
‘Ik wil eigenlijk als vrijwilliger uitgezonden worden naar het buitenland.’
Dat blijkt niet eenvoudig. Maar door
haar deelname aan dit project kan ze
toch in contact komen met leeftijdgenoten buiten de landsgrenzen, en waarschijnlijk als vervolg haar droom voor
Europees vrijwilligerswerk laten uitkomen.
Vol van indrukken duiken de meesten
’s avonds tussen half tien en tien uur in
bed. Of het dan ook keet schoppen
wordt, zoals op ieder ander kamp? Leider Cees van Bruggen: ‘Dat is hier niet
het geval. We houden het dan nooit een
hele week vol.’ <
‘We onderhandelen over het kasboek,
niet over de Bijbel.’ Met die waarschuwing vooraf ging D66-leider Alexander
Pechtold eind 2012 een bondgenootschap aan met de politieke leiders van
ChristenUnie en SGP. De oude ban tussen deze christelijke partijen en D66, als
uitgesproken seculiere partij, werd
doorbroken, constateert Pechtold in een
uitgebreid interview in het Jaarboek
Parlementaire Geschiedenis, dat dinsdag
in de Tweede Kamer ten doop werd gehouden. Het ‘beeld van de Staphorster
variant’ stond samenwerking tussen
deze drie partijen lange tijd in de weg.
‘Dat is doorbroken’, erkent Pechtold. Die
nieuwe samenwerking kwam ‘ook door
de nieuwe lichting. Van der Staaij is toch
een ander dan Van der Vlies.’
D66 kan met ChristenUnie en SGP het
kabinet precies de acht zetels leveren
die nodig zijn voor een meerderheid in
de Eerste Kamer. Pechtold vertelt hoe
hij premier Rutte tijdens een wandeling
op deze bijzondere samenwerking wees.
‘Mark, kun je tot acht tellen? Hij vroeg:
hoezo? Ik zei: “Je kijkt nu zo naar die elf
zetels van het CDA, maar als je D66,
ChristenUnie en SGP bij elkaar optelt,
kom je op acht zetels.” Hij keek me aarzelend aan.’ Vervolgens pakte hij de
suggestie op. Drie dagen later was het
woonakkoord tussen kabinet en deze
drie partijen een feit.
In het vraaggesprek neemt de D66-leider afstand van recente pleidooien voor
het instellen van een kiesdrempel. <
tips / vakantie tarief € 11,75 voor
de eerste drie regels en voor elke
volgende regel € 4,36 (incl. 21% btw);
tekst wordt achter elkaar doorgezet;
maximaal drie woorden vetgedrukt;
opgave via www.nd.nl/adverteren.
tips
■ felicitaties
Het is echt waar, (O)pa
Blok uit Soest is al 65 jaar!
Gefeliciteerd lieve (o)pa!
■
Lieve oma Minke de Jong!
Gefeliciteerd met uw 70e
verjaardag! Dikke knuffel
van Joël, Hidde, Ylse, Renzo, Mette, Meike, Jetze,
Jelte, Seppe en Silke.
■ te koop gevraagd
Nu HOGE prijs voor goud,
zilver en munten! T.K.
gevr:(oud) goud, gouden
tientjes, Maple Leafs, Krugers e.a. gouden en zilv.
munten, baartjes zilver en
goud, muntverzamelingen
etc. Kevelam Garderen
0577-461955 lid NVMH.
■ diversen
Binnenkort verhuizen?
Verhuizersmetinhoud.nl
■ gerechtelijke
publicaties
Stoelendans in Bant. ‘Hier krijg je zo veel energie van.’
NovaForum Business Media B.V. in liquidatie gevestigd te Pijnacker is ontbonden. De stukken als
bedoeld in artikel 2:23b
van het Burgerlijk Wetboek
liggen ter inzage bij het
handelsregister en bij de
rechtspersoon tot 2 maanden na deze publicatie.