Regeerakkoord - "Bart De Wever wil een casino in Antwerpen? Niet

Regeerakkoord - "Bart De Wever wil een casino in Antwerpen? Niet zonder
een globale herziening", reageert de sector (vrije vertaling)
BRUSSEL 09/10 (BELGA)
De nieuwe regering overweegt om het aantal toegelaten casino's in België te verhogen van negen
naar elf.
Internationale cruiseschepen met een casino of kansspelen zouden ook de toelating krijgen om deze
te exploiteren in onze territoriale wateren. Dit staat te lezen in het akkoord van de Zweedse coalitie.
"Deze maatregelen worden door de N-VA naar voren gebracht", reageert Emmanuel Mewissen,
voorzitter van de groepering van negen casino's van België.
"Het is een publiek geheim dat Bart De Wever graag een casino zou hebben in Antwerpen", gaat hij
verder. "Sedert jaren vraagt Antwerpen een casino", bevestigt eveneens Etienne Marique, de
voorzitter van de Kansspelcommissie.
De paragraaf over de cruiseschepen zou eveneens een vraag zijn van de voorzitter van de N-VA.
"Antwerpen zou graag hebben dat de cruiseschepen de Schelde opvaren", legt Etienne Marique uit.
"Nu stoppen schepen met kansspelen eerder in Amsterdam dan in Antwerpen wegens onze strikte
wetgeving", haalt hij aan. "Telkens als een schip aanlegt in de stad komen 3 à 4.000 personen aan
land die ongeveer 100 euro per dag uitgeven".
Emmanuel Mewissen, die de 9 casino's van het land vertegenwoordigt en zelf de casino's van Namen
en Spa leidt, is opgetogen dat de regering interesse betoont voor de sector, "maar ik durf te hopen
dat de regering zich ook zal buigen over het socio-economisch model van de casino's", dringt hij aan.
Sedert 2 jaar (4 jaar in Wallonië) lijden de Belgische casino's verlies, herinnert de CEO. Het toelaten
van 2 nieuwe casino's zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bestaande inrichtingen. "Het
model moet herzien worden. De fiscale en parafiscale lasten die op ons wegen zijn onhoudbaar
geworden."
In juli jongstleden, had Etienne Marique al een brief aan de formateurs geschreven met de vraag om
"een beperkend en rationeel beleid te voeren met betrekking tot de kansspelmarkt". Hij heeft dan
ook twijfels bij dit regeringsproject. (CDU/WAE)