Externeanalyse versie 1.0

EXTERNEANALYSE
HOLLANDCASINO versie 1.0
STUDENTEN
Lisa Winters
Seline Noteboom
Sjoerd van Hal
René Marcusse
Rob Maillé
DATUM
18 september 2013
MINOR
Digital communication for businesses
1
INHOUDSOPGAVE
Versienummers…………………………………………………………………………... Pagina 3
1 Inleiding …………………………………………………………………….…………. Pagina 3
2 Vijfkrachtenmodel …………………………………………………………………...
2.1 Huidige concurrenten ….…………………………………………………………...
2.1 Nieuwe concurrenten ….……………………………………………………………
2.3 Substituten ….……………………………………………………………………….
2.4 Leveranciers …..……………………………………………………………………..
2.5 Afnemers ……………………………………………………………………………
2.6 Samenvatting ………………………………………………………………………
Pagina 5
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 8
3 STEP analyse ………………………………………………………………………….
3.1 Sociaal Culturele ontwikkelingen …….…………………………………………...
3.2 Technologische ontwikkelingen …….……………………………………………
3.3 Economische ontwikkelingen …….………………………………………………
3.4 Politiek juridische ontwikkelingen …….…………………………………………
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
4 Conclusie ……………………………………………………………………………… Pagina 15
5 Bronnen ………………………………………………………………………………. Pagina 16
2
VERSIENUMMERS
2.0
Afbeeldingen van gehanteerde methodes toegevoegd
1.0
Eerste opzet van de trendanalyse
3
1 INLEIDING
De externe analyse is onderdeel van de bedrijfsanalyse. De externe analyse is van belang
om de omgeving en concurrentie van het Holland Casino in beeld te krijgen.
De uitkomst van deze analyse dient als input voor de E-SWOT analyse. Zo worden
uiteindelijk de kansen en bedreigingen van het Holland Casino duidelijk in kaart gebracht.
Bij de externe wordt gebruik gemaakt van het Vijfkrachtenmodel van Porter
(5krachtenmodela, 2013) en vervolgens wordt dit geanalyseerd volgens de STEP methode
(Jouwonderneming, 2013).
4
2 VIJFKRACHTENMODEL
Het vijfkrachtenmodel van Porter (5krachtenmodelb, 2013) is een instrument om de externe
bedrijfsanalyse uit te voeren. Er wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende
bedrijfstakgroepen. Per groep wordt gekeken in welke mate zij invloed hebben op Holland
Casino. De bedrijfstakgroepen luiden als volgt:
●
●
●
●
●
Huidige concurrenten
Nieuwe concurrenten
Substituten
Leveranciers
Afnemers
Figuur 1. Vijfkrachtenmodel
2.1 Huidige concurrenten
Holland Casino behoort bij de grootste gokhal exploitanten van Nederland. Echter zijn zij
niet de grootste keten in Nederland. In de lijst hieronder is de top 10 van grootste gokhal
exploitanten in Nederland te zien (Casinovinder, 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fair Play
Jack’s Casino
Krijco
Holland Casino
Flaminog Casino
Flash Casino
(43 casino’s)
(26 casino’s)
(18 casino’s)
(14 casino’s)
(14 casino’s)
(12 casino’s)
5
7.
8.
9.
10.
Funtastic
Hommerson Casio
Toy Toy
Super game
(11 casino’s)
(9 casino’s)
(4 casino’s)
(7 casino’s)
Er zijn dus 9 concurrenten voor Holland Casino aanwezig in Nederland. De exploitanten
buiten de top 10 zijn op dit moment nog geen directe concurrenten voor Holland Casino.
Zoals de bovenstaande lijst laat zien, is Holland Casino niet de grootste exploitant. Holland
Casino heeft een drietal exploitanten boven zich staan die over het algemeen een groot
aantal casino's meer bezitten.
Desondanks is Holland Casino de bekendste casino in Nederland. Dit komt doordat Holland
Casino veel aan marketing doet (offline en online), veel verschillende spellen bezit
(speeltafels, speelautomaten) en omdat zij zich niet enkel profileren als een gokhal.
Holland Casino probeert meer te bieden dan de concurrentie. Er kan dus gesteld worden
dat Holland Casino een andere dienst en beleving levert dan haar concurrenten.
2.2 Nieuwe concurrenten
Voor nieuwe partijen in de casino-wereld is het erg lastig om een concurrent te worden van
het Holland Casino. Holland Casino behoort namelijk bij de grootste gokhal exploitanten
van Nederland.
Wanneer een nieuwe concurrent zich wil mengen in de top 10 gaan er jaren overheen. Je
behoort namelijk niet zomaar tot de grootste gokhal exploitanten van Nederland. Daarvoor
moeten er meerdere casino’s in Nederland aanwezig zijn (dus niet één casino, maar een
getal dat het aantal van Holland Casino evenaart). De kosten die gemaakt moeten worden
zijn hoog. Denk aan het aanschaffen van een pand, personeel, speeltafels, speelautomaten,
entertainment, bar, beveiligingsmaatregelen, vergunningen enzovoorts.
Holland Casino is het enige casino in Nederland dat gebruik mag maken van speeltafels. De
overige exploitanten maken alleen gebruik van automaten. Holland Casino is in dit geval
onderscheidend van haar bestaande en nieuwe concurrenten. Dit wordt ook wel een
monopoly genoemd.
Uiteraard zijn er veel meer gokhal exploitanten in Nederland die slechts één a twee
casino’s onder hun hoede hebben. Dit zijn geen concurrenten van Holland Casino te
noemen doordat zij minder bekend en minder omzet genereren dan Holland Casino. Kennis
is een belangrijk onderdeel bij het opzetten van een casino. Zo moet de eigenaar kennis
tot zich nemen over de regels van een casino, belastingzaken, spelregels, veiligheidsregels
en moet hij uiteraard beschikken over de vaardigheden om een bedrijf te runnen. De
eigenaar heeft waarschijnlijk niet alle kennis die hiervoor nodig is. Daardoor zijn er
meerderen mensen met hem zoals een adviseur in veiligheid en dergelijke.
6
2.3 Subsituten
De complementaire dienst van het Holland Casino is natuurlijk het casino zelf. Daarnaast is
er steeds meer vraag naar internet gerelateerd gokken. Het internet wordt een subsituut.
Op het internet duiken steeds meer online casino’s op. In Nederland gelden er allerlei
strenge regels wat betreft online gokken. Hierdoor vestigen deze online casino’s zich van in
het buitenland. Of simpel gezegd het hoofdkantoor zit in het buitenland gevestigd maar
het is wel van een Nederlander. Als deze regels veranderen of versoepelen kan het zo zijn
dat het substituut een complementaire dienst/product wordt. Maar op dit moment is dit
nog zeker niet het geval. Of dit gaat gebeuren is nog maar de vraag om dat bijvoorbeeld
het Holland Casino zich niet enkel als gokhal profileert. Het is een waar “avondje uit”
geworden waar veel meer geboden wordt dan het gokken (Holland Casinoabc, 2013). In het
Holland Casino is tegenwoordig entertainment aanwezig, restaurants en clubs. Het is dus
een belevenis geworden wanneer je in het Holland Casino bent. Hiermee probeert Holland
Casino zich te onderscheiden van de concurrentie en de online gokwereld waar dit niet
allemaal geboden kan worden. De online gokwereld zal nooit dezelfde diensten kunnen
aanbieden die Holland Casino nu aanbiedt. Wanneer er vraag blijft naar de extra diensten
van het Holland Casino zal het dus altijd een substituut blijven.
2.4 Leveranciers
Qua het gokken zijn er geen leveranciers nodig. Dit is een eenmalige uitgave geweest voor
het Holland Casino die verricht is bij het openen van een pand. Uiteraard zullen er af en toe
gokkasten gerepareerd worden of nieuwe toegevoegd. Dit heeft nauwelijks invloed
doordat er nog een zeer groot aantal andere kasten en spellen beschikbaar zijn. Uiteraard
zullen er kleinere producten gekocht/besteld worden zoals spelkaarten en onderdelen om
een spel te kunnen spelen. Holland Casino heeft zulke onderdelen altijd op voorraad
waardoor het makkelijk vervangen kan worden en waarnaar er vervolgens nieuwe besteld
kunnen worden. Door de voorraad voorkomt Holland Casino dat sommige tafelspelen niet
gespeeld kunnen worden. Zij kunnen dus ook makkelijk even moeten “wachten” op een
onderdeel doordat er altijd een voorraad aanwezig is.
Voor het restaurant en de clubs zijn er uiteraard wel leveranciers nodig (Holland Casinoabc,
2013). Deze leveranciers leveren voedsel en drinken aan Holland Casino. Holland Casino is
dus afhankelijk van een leverancier op dit gebied. Kan een bepaald product niet geleverd
worden dan kan Holland Casino dit ook niet aan haar klanten aanbieden. Holland Casino kan
makkelijk overstappen van leverancier (hoe dit contractueel in elkaar steekt is uiteraard
voor ons niet te achterhalen). Elke (voedsel) leverancier gaat het liefst in “zee” met een
grote klant. Holland Casino is een groot bedrijf en heeft hierdoor ook een bepaalde macht.
De leverancier zal er zo veel mogelijk aan doen om Holland Casino niet kwijt te raken.
Hierdoor is Holland Casino in een positie om eisen te stellen.
7
2.5 Afnemers
De afnemers van het Holland Casino zijn in dit geval alle bezoekers van het casino. Mensen
die entree betalen en in het casino gebruik maken van één van de diensten van het Holland
Casino nemen “iets” af waardoor zij afnemers zijn. Elke afnemer neemt dus een andere
hoeveelheid af. Een bezoeker kan er namelijk voor kiezen om alleen te gokken, alleen wat
te eten en te drinken of gebruik te maken van het entertainment in een club. Ook kan een
afnemer meerdere van deze diensten afnemen waardoor iedereen een andere
hoeveelheid afneemt. Holland Casino is afhankelijk van haar afnemers. Geen afnemers
betekent geen omzet. Holland Casino moet een afnemer overtuigen om voor Holland
Casino te kiezen in plaats van een ander casino. Dit doet Holland Casino door haar klanten
een andere beleving en ervaring te bieden dan haar concurrenten, meer in te spelen in de
media (tv-reclame, buitenreclame enzovoorts). Maar ook door verschillende
arrangementen aan te bieden zoals het Try-Out pakket waarmee je voor een x-bedrag
kennis maakt met het hele casino.
Een afnemer kan er gemakkelijk voor kiezen om voortaan naar een ander casino te gaan.
Daardoor dient Holland Casino haar afnemers tevreden te houden en onderscheidend te
zijn van haar concurrenten. Hierdoor keren afnemers terug naar het Holland Casino. Een
afnemer zit dus niet vast aan het casino. Zij kunnen gemakkelijk switchen.
2.6 Samenvatting
In onderstaand tabel is het vijfkrachtenmodel kort en duidelijk samengevat.
Samenvatting
Toetredingsbarrière
Uitbreidingsbarrière
Rivaliteit
Leveranciersmacht
Aanwezigheid Substituten
Overheidsbeperkingen
Algemeen beeld (indruk)
nu
Hoog
Laag
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Hoog
toekomst
Hoog
Laag
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Hoog
8
3 STEPANALYSE
De STEP-analyse beschrijft de macro-omgevingsfactoren. STEP staat voor:
Sociaal-cultureel, technologisch, economisch en politiek-juridisch. Door deze factoren te
beschrijven wordt er een beter beeld geschetst bij de ontwikkelingen van het Holland
Casino (Jouwonderneming, 2013).
Figuur 2. STEP-analyse
9
3.1 Sociaal culturele ontwikkelingen
Ondezoeksbureau Intraval heeft in 2005 en in 2011 onderzoek gedaan naar gokken in
Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder de Nederlands bevolking waarbij de
doelgroep 16 jaar en ouder was. Het blijkt dat 18% van de doelgroep nog nooit gegokt
heeft. In onderstaand schema is het gokken in Nederland in kaart gebracht.
Uit deze gegevens is duidelijk te zien dat, loterijen, krasloterijen, gokkasten en casinospelen
duidelijk minder aantrekkelijk of in ieder geval minder gebruikt worden. Het online gokken is
als enigste gestegen met 0,9%.
9,6% van de doelgroep geeft aan dit jaar aan twee of meerdere gokactiviteiten te hebben
deelgenomen. Aan de hand van het onderzoek heeft het onderzoeksbureau een schatting
gemaakt van het aantal kansspelverslaafden. 0,15% van de bevolking van 16 jaar of ouder
(in 2011 23.300 mensen) zijn probleemspelers en zeer waarschijnlijk gok- of
kansspelverslaafd. 0,68% van de bevolking (in 2011 92.00 mensen) speelt op een riskante
manier (Jellinek, 2011).
Het kabinet heeft dit echter ook opgemerkt en wilt sinds dit jaar een register waar alle
gokverslaafde in komen te staan. Inmiddels is besloten dat dit door gaat. Het kabinet ziet
uiteraard de stijgende lijn in gokverslaafden in Nederland. In dit register komen alle
gokverslaafden, maar ook de risicospelers te staan. Probleemspelers, zoals deze spelers
genoemd worden, kunnen vrijwillig en onvrijwillig in het register worden opgenomen en
mogen vervolgens zes maanden niet gokken. Dit geldt voor zowel het online als offline
gokken (in het casino of speelautomatenhal). Dit betekent dat Kansspelwebsites, casino’s
en gokhallen elke bezoeker opnieuw moeten controleren op registratie.
Holland Casino geeft aan dat haar preventieaanpak is opgezet in samenwerking met de
verslavingszorg. Het beleid, Preventiebeleid Kansspelen (PBK) genoemd, is tweeledig. Er
vindt registratie van de bezoekers en de frequentie van hun bezoeken plaats in een
landelijk gekoppeld systeem (OASE). Hierdoor is het mogelijk om gasten die vaker dan
gemiddeld komen te signaleren. Met hen worden gesprekken gevoerd en zo nodig een
10
bezoekbeperking of entreeverbod toegepast. Daarnaast worden de medewerkers
regelmatig getraind in het herkennen van verslavings- signalen. Verder liggen in elke
vestiging brochures over het risico van deelname aan kansspelen.
3.2 Technologische ontwikkelingen
3.2.1 Online gokken
Pokeren, blackjack, gokken op voetbaluitslagen. Het kan allemaal al lang op internet, en
800.000 Nederlanders doen het al jaren regelmatig, maar het is hartstikke verboden. Nog
even, want staatssecretaris Teeven heeft nu een wet bedacht die regelt wat wel en niet
kan online. Internetgokken wordt hoe dan ook legaal. Een deel van de illegale aanbieders
van nu krijgt dus mogelijk in de toekomst een vergunning. Maar dan moeten ze zich wel
houden aan een aantal voorwaarden. In het wetsvoorstel staat bijvoorbeeld hoeveel
belasting online casino's moeten betalen. Van dat geld wordt dan ook de aanpak van
gokverslaving betaald en er moet geld naar goede doelen. Op die manier wil Teeven
dingen als oplichting, corruptie, witwassen en verslaving voorkomen.
Natuurlijk zijn er voor- en nadelen van online casino sites en traditionele manieren om te
gokken. Terwijl het online spel steeds realistischer wordt, behouden sommige spelers hun
voorkeur om te gokken in fysieke casino’s. De belangrijkste reden hiervoor is het praatje,
dat tijdens het gokken wordt gemaakt, met andere spelers.
Online gokken is vooral populair door de hoge uitbetalingspercentages van gokkasten.
Door online te gokken worden immers kosten bespaard. Denk bijvoorbeeld aan het
personeel en entertainment. Zelf bespaart je ook kosten, je hoeft immers voor gokken op
internet geen entree te betalen. Daarbij krijgt je door online te gokken extra speelgeld.
Online casino sites, die gokken via het web promoten, leveren een eerlijke en betrouwbare
service. Dit is terug te zien aan de veiligheidskeurmerken, deze tonen dat betalingen via
een afgeschermde verbinding verlopen. Verder houden overheden toezicht op het online
gokken (Nlip, z.d.).
Uit onderzoek blijk dat het percentage Nederlanders dat ooit wel eens heeft gegokt via
internet tussen 2005 en 2011 is gestegen van 1,4% naar 3,3%. Het percentage dat dit het
afgelopen jaar heeft gedaan is eveneens gestegen van 1,0% in 2005 naar 1,9% in 2011. Dit
betekent dat het aantal inwoners van Nederland dat in het afgelopen jaar kansspelen via
internet heeft gespeeld is gestegen van naar schatting 130.500 in 2005 naar 257.500 in
2011. Overigens is het percentage inwoners van Nederland met een internetaansluiting
eveneens gestegen van 83% in 2005 naar 95% in 2011 (Cbs, 2013).
3.2.2 Online gamen
Verondersteld kan worden dat online gamen kan leiden tot het spelen van kansspelen via
internet. Voor iemand die games via internet speelt is de stap klein om ook gokspelletjes
via internet te gaan spelen. Door het spelen van online games weet men de weg op
11
internet en is het waarschijnlijk eenvoudiger om de toegang tot kansspelen via internet te
vinden (onder andere door links op de website van de online game).
In een recent onderzoek is nagegaan of er een verband bestaat tussen internet gokken en
online gamen in 2011. Het gaat hier in tegenstelling tot bovengenoemde spelen om games
waarmee geen geld kan worden verdiend, bijvoorbeeld World of Warcraft. Een klein deel
(4,1%) van alle respondenten heeft ooit wel eens een dergelijk spel via internet gespeeld.
Hiervan geeft 66,6% aan dit de afgelopen jaar te hebben gedaan. Gemiddeld hebben de
respondenten het afgelopen jaar 80 keer een spel via internet gespeeld. De gemiddelde
speelduur bedraagt 2,4 uur per spel. Uit nadere analyses blijkt dat 76,5% van de
respondenten die het afgelopen jaar games via internet hebben gespeeld het afgelopen
jaar ook hebben gegokt via internet. Het merendeel van de online gamers doet via internet
dus eveneens aan kansspelen. Daarentegen heeft 22,3% van de online gokkers het
afgelopen jaar tevens online games gespeeld (Ministerie van veiligheid en justitie, 2012).
3.2.3 Mobiele marketing
Mobiele Marketing heeft de afgelopen vijf jaar zich sterk ontwikkeld, de mogelijkheden
lijken oneindig. Tegenwoordig hebben veel mensen een mobiele telefoon, het
marktaandeel is daarom ook hoog. Doordat steeds meer handelingen via de mobiele
telefoon worden uitgevoerd is er sprake van een marktgroei. Het einde van deze groei laat
nog op zich wachten.
Er is steeds meer behoefte aan mobiele marketing. Steeds meer bedrijven ontwikkelen
een mobiele website of een app zodat de gebruikers eenvoudiger gebruik kunnen maken
van de diensten.
In Nederland is het door de wet verboden om online kansspelen aan te bieden. Toch zijn er
genoeg websites en apps die dit toch mogelijk maken. Als je kijkt naar de App van
Pokerstars zie je dat de aantal deelnemers explosief stijgt. Zo speelden er in 2008 maar
liefst 35.000 spelers mee met 1 tournooi. In 2013 waren dit er 225.000 (Pokerstars, 2013).
Dus als je kijkt naar Holland Casino, is het bedrijf klaar voor mobiele marketing, maar de
Nederlandse wetgeving staat dit nog niet toe.
3.3 Economische ontwikkelingen
De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten
opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het
tweede kwartaal met 1,8 procent gekrompen.
Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën:
investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door
de overheid. In het tweede kwartaal van 2013 daalde de consumptie door huishoudens met
2,4 procent en de daalden de investeringen met 9,4 procent. De consumptie door de
overheid kromp met 0,5 procent. De uitvoer van goederen en diensten was 0,3 procent
12
lager. (Cbs, 2013)
Ook voor het Holland Casino is de crisis te merken. Holland Casino leed vorig jaar een
verlies van 652.000 euro. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn de resultaten verder
onder druk komen te staan. Het aantal bezoekers daalt en de klanten geven gemiddeld
minder uit. Dit jaar kan het bedrijf mogelijk niet aan afspraken met de banken voldoen.
Holland Casino kondigde in november een reorganisatie aan, waarbij ruim 400 van de circa
3000 banen worden geschrapt. Het bedrijf sluit niet uit dat er meer arbeidsplaatsen
moeten verdwijnen. ''Daarin ligt niet mijn toegevoegde waarde'', liet Flink in een verklaring
weten. (Nu, 2013)
Flink krijgt één jaarsalaris van 281.000 euro mee voor zijn vertrek. Sinds 2007 stond hij aan
het roer bij Holland Casino.''Mijn kracht ligt vooral in het ontwikkelen en realiseren van
nieuwe concepten en formules. Voor de ambities die Holland Casino bij mijn aantreden op
dat vlak had, is onder druk van economische en marktomstandigheden de afgelopen jaren
weinig ruimte geweest'', aldus Flink.
Het ministerie van Financiën, waar Holland Casino onder valt, wil alleen kwijt dat het op de
hoogte is gesteld van het vertrek van Flink. Het kabinet wil Holland Casino verkopen.
Vakbond FNV Bondgenoten vindt het vertrek van Flink onvermijdelijk. ''Naast enkele, voor
Holland Casino ongunstige politieke besluiten, werden door Flink telkens nieuwe concepten
bedacht die kapitalen kostten, maar niks opleverden'', zei vakbondsbestuurder Ralph
Smeets. (Nu, 2013)
3.4 Politiek-juridische ontwikkelingen
In Nederland is er een monopolie op kansspelen, dit betekent dat er alleen maar in de
Holland Casino (staatsbedrijf) verschillende kansspelen mogen worden gespeeld. Sinds
1976 is die monopolie ingegaan en er wordt verwacht dat rond 2015 er een vrije kansspel
markt komt. De (waarschijnlijke) reden hiervoor is dat de winst van het Holland Casino erg is
gereduceerd, namelijk van €123,7 miljoen in 2004 naar €7,7 miljoen in 2009.
Holland Casino moet worden geprivatiseerd en inkrimpen van 14 naar 7 vestigingen. Tevens
zou het casino er in de toekomst minstens twee concurrenten bij moeten krijgen.
Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) hoopt dat dit toekomstplaatje voor de
casinomarkt in het nieuwe regeerakkoord geregeld wordt. Zijn principiële streven is om het
staatsmonopolie van Holland Casino definitief te beëindigen. (Telegraaf, 2012)
De reden waarom de markt altijd in handen van de staat is gebleven is omdat men
witwassen en criminaliteit willen tegengaan en gokverslaving en preventie zelf in de hand
willen houden.
13
Door het boek van Marco Roskam verliest het Holland Casino haar imago als zorginstelling
en goede anti verslavingsbeleid. Mede door deze gebeurtenis komt er flink druk te staan
op de kansspel monopolie van het Holland Casino. Voor nu is het nog afwachten wat er
gebeurt, er zijn meerdere geruchten en artikelen op het internet verschenen die zeggen
dat er rond 2015 een einde aan de monopolie komt.
(Onlineroulettespel, 2013)
14
4 CONCLUSIE
Holland Casino is de bekendste gokgelegenheid van Nederland. Er is veel rivaliteit maar
voor deze partijen is het lastig om tegen Holland Casino te concurreren. Dankzij de
monopoly positie die Holland Casino bezit over het spelen van bepaalde spellen, en omdat
het in de handen is van de staat wordt het voor concurrenten erg lastig gemaakt.
Holland Casino presenteert zichzelf naar buiten als een waar “avondje uit”. Zo biedt het
niet meer alleen gokken aan maar ook eetgelegenheden, clubs en ware evenementen.
Hiermee probeert Holland Casino zich te onderscheiden.
Op het gebied van gokken heeft Holland Casino te maken met een teruglopend aantal
bezoekers en zal het profijt kunnen halen wanneer het zich online mag profileren. Online
casinospelen is dan ook de enige stroming die groeiende is op de gokmarkt.
Door het kunnen bieden van een onlineplatform zal de stap klein zijn om mobiele
marketing toe te passen. Een onlineplatform dat tevens ook zal kunnen werken op een
mobiel zal tegenwoordig een groot publiek kunnen trekken.
15
5 BRONNENLIJST
Internetbronnen
5krachtenmodela. (z.d.) 5 Krachten model (Porter). Geraadpleegd op 23 september 2013,
van http://www.5krachtenmodel.nl/
5krachtenmodelb. (z.d.) Externe analyse. Geraadpleegd op 23 september 2013, van
http://www.5krachtenmodel.nl/
Casinovinder. (z.d.) Grootste gokhal exploitanten. Geraadpleegd op 23 september 2013, van
www.casinovinder.nl
Cbs. (2013). Nederlandse economie krimpt in het tweede kwartaal. Geraadpleegd op 23
september 2013, van
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/dne/economische-gr
oei/archief/2013/2013-14-08-01-ne-e.htm
Holland Casinoa. (2013). Eten&Drinken. Geraadpleegd op 23 september 2013, van
http://www.hollandcasino.nl
Holland Casinob. (2013). Restaurants. Geraadpleegd op 23 september 2013, van
http://www.hollandcasino.nl
Holland Casinoc. (2013). Clubs. Geraadpleegd op 23 september 2013, van
http://www.hollandcasino.nl
Jellinek. (2011). Hoeveel mensen gokken? Geraadpleegd op 1 oktober 2013, van
http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/gokken/cijfers/hoeveel-mensen-gok
ken/
Jouwonderneming. (2013). DE STEP- analyse voor jouw bedrijf. Geraadpleegd op 23
september 2013, van
http://www.jouwonderneming.nl/marketing-in-je-ondernemingsplan/de-step-analyse
Nlip.nl. (z.d.) Gokken bij online casino sites erg populair. Geraadpleegd op 23 september
2013, van http://www.nlip.nl/gokken-bij-online-casino-sites/
Nrc. (2013). Kabinet wil register gokverslaafden. Geraadpleegd op 1 oktober 2013, van
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/22/kabinet-wil-register-gokverslaafden/
16
Nu. (2013). Topman weg bij noodlijdend Holland Casino. Geraadpleegd op 23 september
2013, van
http://www.nu.nl/economie/3493315/topman-weg-bij-noodlijdend-holland-casino.html
Onlineroulettespel.nl. (2013). Schandaal en monopolie van het Holland Casino.
Geraadpleegd op 23 september 2013, van http://www.onlineroulettespel.nl/roulette-blog/
Telegraaf (2012). Verkoop Holland Casino. geraadpleegd op 1 oktober 2013, van
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/20891648/___Verkoop_Holland_Casino___.html
Rapport
Ministerie van veiligheid en justitie. (2012). Gokken in kaart. Geraadpleegd op 3 oktober
2013, van
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/20891648/___Verkoop_Holland_Casino___.html
17