parkeerkaart voor personen met een handicap

Voor meer informatie kan u steeds contact
opnemen met :
Seniorama vzw
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Tel. 016 22 20 14
e-mail: [email protected]
website: www.seniorama.be
Versiedatum: maart 2014
PARKEERKAART
VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP
Wat ?
Wie ?
Een parkeerkaart geeft aan personen met een
handicap het recht om :
- voor onbeperkte duur te parkeren op
plaatsen waar anders de parkeertijd
beperkt is
- om te parkeren op een voorbehouden
plaats voor personen met een handicap.
U hebt recht op de parkeerkaart als u officieel erkend wordt als invalide of persoon met een handicap om één van de volgende redenen :
U hebt een blijvende invaliditeit :
- van 50% of meer (invaliditeit van de
benen)
- van 80% of meer (andere invaliditeit)
- U bent oorlogsinvalide (burgerlijk of
militair) met een invaliditeit van 50% of
meer;
- U bent volledig verlamd aan de armen of
beide armen werden geamputeerd;
- Uw gezondheidstoestand vermindert uw
zelfredzaamheid of heeft een negatieve
invloed op uw mobiliteit.
De parkeerkaart is een Europees model en wordt
in alle landen van de Europese Unie erkend. Ze is
ook geldig in enkele andere landen. Een overzicht
van de parkeerfaciliteiten in het buitenland is te
vinden op : www.parkingcard.europa.eu
Parkeerplaatsen in nabijheid van de woning of
van de werkplaats (enkel op aanvraag)
- het bezit van een parkeerkaart is vereist,
- de werk- of woonplaats beschikt niet
over een eigen parking (of garage),
- de aanvrager bezit een voertuig of wordt
vervoerd door iemand die bij hem inwoont
- deze speciaal aangevraagde parkeerplaatsen zijn wel te gebruiken door allle
personen met een parkeerkaart (er is
dus geen individueel recht)
Parkeerverbod ter hoogte van de woning van
een persoon met een handicap :
voor personen met een handicap die frequent vervoerd worden door anderen die niet bij hem inwonen, kan er een aanvraag gebeuren voor een parkeerverbod ter hoogte van de woning zodat het
in- en uitstappen vergemakkelijkt wordt.
Alle aanvragers worden medisch gecontroleerd op
basis van een oproep voor medisch onderzoek.
De politie treedt streng op tegen het oneigenlijk
gebruik van de parkeerplaatsen voor personen met
een handicap.
Waar aanvragen ?
Gemeentehuis (aanvraagformulieren)
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Dienst Generaal Personen met een Handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel
Tel 0800 98 799
www.handicap.fgov.be/docs/parkeerkaart_nl.pdf