Aanpassingen bestek draadloos netwerk Sint-Lievenscollege

Aanpassingen bestek draadloos netwerk
Sint-Lievenscollege
1 AANPASSING GUNNINGSCRITERIUM: AANTAL ACCESS POINTS
7
Aantal access points (dekking 40
70dbm op tablet of beter)
Minder is beter. De aanbieder met het minste aantal access points die een globaledekking van 70dbm of beter garandeert, krijgt 20 punten. De aanbieder met het meest aantal access points krijgt
0 punten. Tussenliggende offertes worden omgekeerd evenredig verdeeld.
Moet worden :
7
Aantal access points (dekking 40
70dbm op tablet of beter)
Minder is beter. De aanbieder met het minste aantal access points die een globale dekking van 70dbm of beter garandeert, krijgt 40 punten. De aanbieder met het meest aantal access points krijgt
0 punten. Tussenliggende offertes worden omgekeerd evenredig verdeeld.
2 ALGEMEEN: PRIJSOFFERTE
indien bepaalde zaken mogelijk zijn maar mits aankoop van een bijkomende licentie, dat die prijs dan
bijgeteld moet worden in de initiële aankoopprijs of de jaarlijks wederkerende prijs, al naargelang het
geval.
3 REEDS GESTELDE VRAGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE ANTWOORDEN
-
-
Met welke tablet moeten de metingen uitgevoerd worden?
o Aangezien het quasi zeker is dat we met tablets zullen werken, maar nog niet weten met welk
merk of type, wordt de meting uitgevoerd met een tablet met eerder “lage”
specificaties. Een voorbeeld is Samsung Galaxy Tab 2. We weten dat de resultaten op iPad
dan minstens even goed zullen zijn, maar stel dat we later kiezen voor een “eenvoudiger”
model komen we daardoor niet in de problemen.
Moet er overal (kelders, daken, zwembad, …) dekking zijn?
-
-
o De bibliotheek van campus Kasteelpleinstraat is in de kelder van het A-gebouw. Daar moet
dekking zijn. De daken, speelplaatsen en toiletten hoeven niet speciaal gedekt te
worden. De turnzalen en feestzalen/refters wel, en daar moeten we voldoende gelijktijdige
connecties voorzien. Werkplaatsen voor technici mogen ook gedekt worden.
Mogen we ook 802.11AC AP’s aanbieden?
o 5GHz band moet gelijktijdig beschikbaar zijn samen met de 2,4GHz band.
Moet er volledige dekking zijn op de 5GHz band (802.11 A)?
o Neen, de meting gebeurt op de 2,4GHz band, daar moet volledige dekking op zijn. Klassen die
zich het dichtst bij het AP bevinden zullen dan via bandsteering naar de 5GHz band
overgeschakeld worden, zodat de 2,4GHz band “vrij” blijft om connecties te voorzien voor
andere klassen.
Op welke schaal zijn de grondplannen van AML gebouwen C en D opgemaakt?
o Vermoedelijk zijn die oorspronkelijk op 1/50 gemaakt; vergewis u van de exacte afmetingen
tijdens uw site survey.