06Bc-Zorgeconomie

C) Ambitievariant
Kosten en dekking Programmalijnen
1)
Business development en projectontwikkeling kosten
2014
2015
€ 25.000
2016
2017
2018
2019
2020
€ 180.000
€ 180.000
€ 180.000
€ 90.000
€ 90.000
€ 90.000
€ 500.000
€ 500.000
€ 600.000
€ 600.000
€ 250.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 300.000
€ 150.000
€ 100.000
Voor 2014-2020 zal verder worden aangesloten bij de bestaande fondsen als
Agenda Economie, OP-EFRO, Interreg V, Fryslân Fernijt IV, Horizon 2020,
WFF, etc..
2) Onderwijs en arbeidsmarkt kosten
Mogelijke dekking WFF, in afstemming met WFF max. 1 miljoen euro
Dekking voor projecten zal verder worden gezocht bij bestaande fondsen als
Agenda Economie, OP-EFRO, Interreg V, Fryslân Fernijt IV, budgetsubsidie
Partoer en Beleef Fryslan.
3) Procesinnovatie in de zorg kosten
Dekking budget transitiemiddelen sociaal beleid en zorg
€ 300.000
€ 300.000
€ 890.000
€ 890.000
4) Clusterversterking en netwerkvorming kosten
Dekking WFF HANNN
€ 325.000
€ 325.000
€ 325.000
€ 325.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ 28.000
€ 28.000
€ 28.000
€ 28.000
€ 7.500
€0
€ 28.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 8.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 688.000 € 1.188.000
€ 400.000
€0
€ 288.000 € 1.188.000
€ 748.000
€0
€ 748.000
€ 448.000
€0
€ 448.000
€ 377.500
€0
€ 377.500
Mogelijke dekking WFF, in afstemming met WFF
Communicatie (uitvoeringskosten)
Dekking Agenda Economie
Dekking budget transitiemiddelen sociaal beleid en zorg
Monitoring (0-meting en eind-meting) kosten
Dekking (geen kosten in afstemming met BGI)
Formatie beleid kosten
Dekking 1,0 Fte tot en met 2015
Totaal Kosten
Totaal Dekking
Ongedekt
dekking wordt gevraagd via KADERNOTA 2016
Mogelijke dekking in afstemming met WFF, niet meegerekend
* Fte ten laste van knelpunten beleid 2015 moet nog toebedeeld worden
Nader te bepalen bij actualisatie
€ 7.500
€ 3.750
€ 3.750
€ 737.500 € 1.503.000
€ 712.500 € 1.315.000
€ 25.000
€ 188.000