Uw verhaal in kaart brengen W at d o en w ij vo o r u W at krijgt u van

Wat doen wij voor u
Wat krijgt u
van ons
Uw verhaal in kaart
brengen
Risicobereidheid
bepalen
• We brengen uw
persoonlijke en zakelijke
situatie in kaart
• We brengen uw
risicobereidheid in kaart
o.b.v. uw situatie, uw
behoefte en uw wensen
• Centraal staat hierin uw
financiële situatie, de
risico’s die u loopt en de
wensen die u nu en in de
toekomst hebt
• Op basis van onze kennis
en ervaring maken we een
pre-selectie en brengen
wij drie opties in kaart:
A
volledig
dekking
& hogere
premie
B
lagere
dekkin
g&
lagere
premie
• Een foto van uw persoonlijke en zakelijke situatie
• Een overzicht van uw wensen, behoefte en
risicobereidheid
• De wederzijds afspraken die we maken
Concrete en
persoonlijke
oplossing bieden
• Op basis van de eerste
twee stappen maken we
een arrangement op maat
uit de verschillende
producten in de markt: uw
persoonlijke aanbod
• Wij bieden u een helder
inzicht om uw keuzes te
maken
Zorgen wegnemen &
weghouden
• We volgen uw dossier op
zodat uw risico’s up-todate zijn gedekt
• Er is steeds een
deskundige medewerker
bereikbaar. Ook via
noodnummer bij schade
buiten de kantooruren.
C
redelijke
dekking
&
redelijke
premie
• De offerte & de
uiteindelijke polis
• (ondersteuning bij) De
volledige afhandeling
Wij vertalen uw verhaal in een verzekeringspakket op maat. Wij nemen zorgen
weg en houden ze weg.
• Regelmatige update (in
rapportage) van de “foto”
van uw situatie