Toelichting bij polis

Toelichting bij offerte
zorgverzekering
per 1-1-2015
1. Premie Basisverzekering
Ook dit jaar ontvangen alle deelnemers aan het collectieve zorgcontract van Prima voor elkaar de maximaal
toegestane collectiviteitkorting van 10%. Evenals vorig jaar wordt er bovendien een extra PVE-korting gegeven
van € 2,26 De maandpremie van de basisverzekering komt daarbij per 1-1-2015 uit op € 94,Met trots kunnen we stellen dat we daarmee, zeker omdat het een restitutiepolis betreft, opnieuw één van de
allerlaagste premies van Nederland aanbieden.
2. Restitutiepolis
Aevitae heeft als aanbieder van uw “restitutiepolis” afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Deze afspraken
zijn echter primair gemaakt om inkoopvoordelen te behalen waardoor de premie betaalbaar blijft.
Als verzekerde met een restitutiepolis behoudt u dus de vrijheid om de zorgverlener te kiezen die u wenst.
Uiteraard is daarbij bepalend welke aanvullende dekking gekozen is.
3. Dekkingsvarianten
In de bijgevoegde brochure “Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2015” wordt op heldere
wijze aangegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de voorwaarden t.o.v. 2014. Neem deze svp
kritisch door en schroom niet te bellen wanneer er iets niet duidelijk is.
In 2015 bieden wij naast de basisverzekering een zestal aanvullende dekkingsmogelijkheden.
U kunt kiezen uit de volgende aanvullende pakketten:
 Start: een aantrekkelijk geprijst pakket welke past bij de jonge mensen/gezinnen zonder kinderen.
 Extra: een redelijke aanvullende dekking welke past bij alleenstaanden, gezinnen met kinderen tot
10 jarige leeftijd en/of gezinnen waarvan de kinderen de deur al uit zijn.
 Royaal: een ruime dekking die een grote mate van zekerheid geeft aan gezinnen met oudere kinderen.
 Excellent: een zeer uitgebreid pakket met vrijwel alleen maar volledige vergoedingen, voor mensen die
verzekerd willen zijn van de meest uitgebreide dekking.


Juist Voor Jou: dekking speciaal ontwikkeld voor jongeren, waarin tevens een vergoeding is opgenomen
voor tandartskosten. Ben je student en kun je aantonen dat je studiefinanciering ontvangt, dan is deze
dekking voor jou extra voordelig.
Beter Voor Nu: dekking die aansluit op de wensen en behoeften van de vitale 50-plusser.
Een uitgebreide toelichting op deze pakketten kunt u lezen in de brochure “Vergoedingenwijzer van
de zorgverzekeringen 2015’’.
In aanvulling op bovenstaande dekkingen kent Prima voor elkaar nog een aantal unieke uitbreidingen. Voor
alle verzekerden geldt dat zij ongeacht de dekking een uitbreiding hebben op het gebied van Brilvergoeding en
Ziekenvervoer. Voor de verzekerden met een Royaal dekking geldt bovendien een
uitbreiding van het aantal behandelingen Fysiotherapie naar 52 behandelingen per jaar. Voor verzekerden met
een Start, Extra en Royaaldekking geldt er daarnaast nog een aanvulling op gebied van Dieetadvisering,
Regionale psychosociale hulpverlening, Hoogtetraining/Vitaliteitsprogramma en Optometrie. Voor de specifieke
voorwaarden verwijzen wij u naar de aanvullende polisvoorwaarden Prima voor elkaar die u bij de polis ontvangt.
Hiernaast kunt u nog kiezen uit een viertal aanvullende tandartsdekkingen.
z.o.z.
4. Premie aanvullende verzekeringen
De maandpremie voor de aanvullende verzekering bedragen
Leeftijd
Start
Extra
Royaal
Excellent
0-17
18-34
35 en ouder
0,00
11,00
16,00
0,00
21,00
26,00
Tandarts vanaf 18 jaar
T-Start
T-Extra
13,60
17,68
0,00
31,00
36,00
T-Royaal
26,90
0,00
46,00
56,00
Juist Voor
Jou
Student
8,38
Juist Voor
Jou
Jongeren
18,22
Beter Voor
Nu
39,46
T-Excellent
34,00
5. Premie basisverzekering inclusief aanvullende dekking
Leeftijd
0-17
18-34
35 en ouder
Start
Extra
Royaal
Excellent
0,00
105,00
110,00
0,00
115,00
120,00
0,00
125,00
130,00
0,00
140,00
150,00
Juist Voor
Jou
Student
102,38
Juist Voor
Jou
Jongeren
112,22
Beter Voor
Nu
133,46
6. Extra korting bij vrijwillig eigen risico
Afhankelijk van uw gezondheidssituatie en de mate waarin u zelf financieel risico wilt nemen, kunt u naast uw
verplicht eigen risico van € 375,- kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Mocht u hiervan gebruik willen
maken,
dan kunt u dit aangeven op het gele Aanmeld/Opzegformulier. Voor iedere € 100,- gekozen vrijwillig eigen
risico krijgt u € 50,- korting op de premie per jaar.
7. Extra korting bij (half) jaarbetaling
Indien u kiest voor betaling per halfjaar ontvangt u 1,25% korting op bovengenoemde premies.
Bij jaarbetaling bedraagt de korting zelfs 3%.
8. Deskundig advies
Voor vragen over uw zorgverzekering kunt u terecht bij
Ons zorgteam. Neem nooit rechtstreeks contact op
met Aevitae of Avero Achmea, maar maak met een
gerust hart gebruik van onze expertise.
Anuschka, Daniëlle en Marianne hebben
uitgebreide kennis van de voorwaarden.
Zij kunnen tevens het declaratie traject inzien.
Ook in speciale situaties kunnen zij u behulpzaam zijn
en bekijken wat er in uw geval mogelijk is.
Ons kantoor is normaal gesproken bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur via telefoonnummer 0344-647070.
Buiten kantoortijden kunt u inspreken op de voicemail of een e-mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.
Alle e-mailberichten ([email protected]) worden dagelijks verwerkt, evenals de vragen die per post
binnenkomen. U kunt dus altijd vertrouwen op het persoonlijke contact met één van onze specialisten.
Een geruststellende gedachte!