Download de brochure Dekking Verhoogd Risico

Euler Hermes Nederland
Dekking
Verhoogd
Risico
Extra dekking, meer zekerheid
Exclusief voor klanten van de Rabobank
www.eulerhermes.nl
Dekking Verhoogd Risico
U hebt een Kredietverzekering. Daarmee dekt u het risico dat uw
onderneming geen of geen volledige betaling ontvangt voor
geleverde diensten of goederen. Zo waarborgen wij samen de
continuïteit van uw bedrijf. Het kan voorkomen dat wij bij debiteuren
een verhoogd risico constateren. Door dit verhoogde risico kunnen
wij de door u gewenste dekking niet binnen uw huidige kredietverzekering aanbieden. Toch blijft u graag zaken doen met deze
debiteur. Euler Hermes biedt hiervoor nu een gemakkelijke,
aanvullende oplossing: Dekking Verhoogd Risico.
1. Wat is verzekerd?
De clausule Dekking Verhoogd Risico biedt u aanvullende
dekking op uw debiteuren. De hoogte van deze aan­
vullende dekking is maximaal 100% van de huidige
afgegeven kredietlimiet tot een maximum van
€ 1.000.000,-. Bij een 0-limiet is de aanvullende dekking
maximaal € 50.000,-. Er zijn drie situaties wanneer u voor
deze aanvullende dekking in aanmerking komt. Deze
beschrijven wij hieronder voor u.
Situatie 1:
Uw kredietlimiet wordt lager
afgegeven dan aangevraagd
Situatie 2:
Uw kredietlimiet wordt verlaagd
Situatie 3:
Uw kredietlimiet wordt niet
afgegeven of ingetrokken (0-limiet)
Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld
Aangevraagde kredietlimiet:
Oorspronkelijke kredietlimiet:
Aangevraagde kredietlimiet:
€ 400.000-
€ 3.500.000,-
€ 100.000,-
Afgegeven kredietlimiet:
Kredietlimiet wordt verlaagd naar:
Afgegeven kredietlimiet:
€ 200.000,-
€ 1.500.000,-
€ 0,-
De hoogte van de aanvullende
De hoogte van de aanvullende
Bij een 0-limiet geldt een aanvullende
dekking is 100% van de huidig
dekking is 100% van de huidig
dekking van maximaal
afgegeven kredietlimiet tot een
afgegeven kredietlimiet tot een
€ 50.000,-
maximum van € 1.000.000,-
maximum van € 1.000.000,-
In deze situatie kunt u in aanmerking
In deze situatie kunt u in aanmerking
In deze situatie kunt u in aanmerking
komen voor een aanvullende dekking
komen voor een aanvullende dekking
komen voor een aanvullende dekking
van € 200.000,-
van € 1.000.000,-
van € 50.000,-
Totale dekking:
Totale dekking:
Totale dekking:
€ 400.000,-
€ 2.500.000,-
€ 50.000,-
2. Wat sluiten we uit van Dekking
Verhoogd Risico?
◾ Dekking Verhoogd Risico wordt alleen afgegeven op
permanente kredietlimieten, niet op tijdelijke limieten.
Hebt u op een van uw debiteuren een tijdelijk krediet­
limiet én een permanent kredietlimiet, dan wordt ook
op de permanente kredietlimiet geen aanvullende
dekking afgegeven.
◾ Wanneer er op een debiteur achterstallige vorderingen
zijn dan is de vordering niet verzekerd.
◾ Dekking Verhoogd Risico wordt in ieder geval
geweigerd wanneer:
- de kredietlimiet in de afgelopen 6 maanden door
Euler Hermes Nederland is ingetrokken;
- er incasso- en of schadezaken tegen de betreffende
debiteur lopen;
- er een officiële insolventieprocedure loopt tegen
de debiteur.
3. Voor wie is het?
De clausule Dekking Verhoogd Risico is bedoeld voor
polishouders met een Debiteurenpolis.
4. Wat kost het?
Euler Hermes stelt de premie op jaarbasis vast en
berekent deze als volgt:
Dekking Verhoogd Risico op gedeeltelijk afgegeven of
gedeeltelijk ingetrokken kredietlimieten
2% van de hoogte van de aanvullende dekking, met een
minimum looptijd van 3 maanden. Op uw factuuroverzicht ziet u deze premie terug als DVR limiet.
Dekking Verhoogd Risico op 0-limieten
6% van de hoogte van de aanvullende dekking, met een
minimum looptijd van 3 maanden. Op uw factuuroverzicht ziet u deze premie terug als DVR+ limiet.
Per goedgekeurde DVR of DVR+ limiet worden € 50,-
limietkosten in rekening gebracht. De premie is exclusief
assurantiebelasting. De limiet­kosten zijn exclusief btw
5. Hoe werkt het?
Aanvragen van de clausule Dekking Verhoogd Risico kan
via uw relatiebeheerder. Gebruik hiervoor het bijgevoegde
aanvraagformulier. Nadat wij het ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een nieuwe
polis met daarop de clausule Dekking Verhoogd Risico.
Uw relatiebeheerder zorgt ervoor dat u via Eolis DVR
en DVR+ limieten kunt aanvragen. Dit kan op dezelfde
manier als voor uw huidige kredietlimieten.
Wanneer start Dekking Verhoogd Risico?
◾ De clausule Dekking Verhoogd Risico kan ieder
gewenst moment starten, maar heeft altijd dezelfde
einddatum als de oorspronkelijke polis waaraan de
clausule Dekking Verhoogd Risico is gekoppeld.
◾ De clausule Dekking Verhoogd Risico is onderdeel van
uw polis. Bij verlenging van uw polis wordt de clausule
Dekking Verhoogd Risico automatisch mee verlengd.
Bij aanvang van het nieuwe polisjaar brengen wij de
limietkosten opnieuw in rekening.
◾ Wilt u dat de afgegeven DVR of DVR+ limiet op een
bepaalde datum eindigt? Dan verzoeken wij u dit aan
te geven bij uw limietacceptant. Deze zal er dan voor
zorgen dat de aanvullende dekking op deze datum
eindigt. We wijzen u er wel op dat minimum looptijd
van de aanvullende dekking 3 maanden is.
Meer informatie
Bel ons kosteloos op telefoonnummer
0800 - EULERNL (0800 - 3853765)
of stuur een e-mail naar
[email protected]
Euler Hermes Nederland
Pettelaarpark 20
Postbus 70571
5201 CZ ‘s-Hertogenbosch
Tel. 0800 - 385 37 65
Fax. +31 (0)73 - 688 99 88
[email protected]
www.eulerhermes.nl
Euler Hermes Garanties
De Entree 67 (Alpha Tower)
1101 BH Amsterdam Zuidoost
Tel. +31 (0)20 - 696 39 41
Fax. +31 (0)20 - 696 30 21
[email protected]
www.eulerhermesgaranties.nl