Reinaerde

Reinaerde
Stad Utrecht, Kinderen & Jeugd
Ontwikkeling van
Onderwijs Zorg Arrangementen
Aangesloten bij:
Kindercentra Stad Utrecht
De Ster en Oikos
• Ontwikkelingsgerichte dagbesteding in 9 groepen
• Ontwikkelingsgerichte dagbesteding binnen onderwijs in 3
groepen
• Ondersteuning op medisch en paramedisch gebied
• Gespecialiseerde buitenschoolse opvang
• Ambulante begeleiding in gezinnen
• Ambulante ondersteuning binnen onderwijs
2
Visie en Intentie
• Streven is: Ieder kind neemt deel aan een vorm van
onderwijs
• De ambitie om een sluitend en passend aanbod te
leveren in samenwerkingwerking met de ZML scholen
• Met de start van het schooljaar 2014-2015 hebben
Rafaelschool/ Herderscheeschool/VSO Stip en
Reinaerde hun intentie uitgesproken
3
Onderwijs zorg arrangement
Definitie
• aanbod van passende onderwijssetting
• voor leerlingen met aantoonbare schoolbelemmeringen in het
speciaal onderwijs
• minimaal benodigde ondersteuning vanuit zorg
• het onderwijs is richtinggevend
• De kern van de samenwerking is: bepalen welke inzet vanuit zorg
nodig is om perspectief op onderwijs te krijgen en de jeugdige(n)
een schoolcarrière te bieden of zo goed mogelijk voor te bereiden
op het traject daarna (arbeid, dagbesteding).
4
Huidig aanbod
• Traject met VSO STIP, Rafaelschool en Herderscheeschool
1. Ambulante begeleiding op indicatie van cliënt vanuit het CIZ
2. Ambulante begeleiding vanuit compensatie gelden
3. Zorgmedewerker, als derde persoon in stroom 4 groepen
4. Zorggroepen binnen onderwijs
PO-Locatie Atlee plansoen 3 tot 8 jarigen
PO-Locatie Lanslaan
8 tot 12 jarigen (start 1 jan 2015)
VSO- Locatie STIP
12 tot 18/21 jarigen
5. Aanbod gespecialiseerde Buitenschoolse opvang/ Sport en spel
5
Huidige ervaringen
• Elkaars kennis nodig
• Aanvullend en creëren van groei in ontwikkeling leerlingen
• Verschillend taal gebruik en vaktermen, moet afgestemd
• Denken elkaar te begrijpen, moet je ook toetsen
• Begrip voor elkaars positie
• Wil en ruimte moet er zijn bij leerkrachten en zorg
medewerkers
• Elkaar ruimte geven in het ontwikkelingsproces
6
Projectgroep
• Inventarisatie van doelgroepen
• Hoe komen we tot gezamenlijke beeldvorming tav. de
ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen?
7
Toeleiding naar OZA
8
Toekomstig zorgaanbod
1. Ondersteuning vanuit diagnostisch centrum voor diagnose en
therapieën waar nodig, ter ondersteuning van kind, gezin en
onderwijs.
2. Zorgondersteuning geboden in kleine groepjes en individueel
voor training ter ondersteuning van oa onderwijs doelen, sociale
vaardigheidstraining, etc.
3. Ontwikkelen van huiskamer principe
4. Ondersteuning vanuit de zorg in het gezin waar nodig.
9
• Het lijkt nu dat we ons richten op;
• Zorgonderwijsarragment (2a) gericht op stimuleren (groep KDC
Reinaerde)
• Onderwijs-zorgarragmenten (1d) gericht op aanpassen (stroom 1
en enkele leerlingen uit stroom 4)
• Onderwijszorgarrangementen (1c) gericht op versterken (stroom 4
)
• De vraag is of er ook leerlingen in arrangement 1a en of 1 b
vallen.
10
Projectgroep
• Arrangementen nader uitwerken
De concrete ondersteuning op gebied van:
Inhoudelijke gronden
–
–
–
–
–
Didactische ondersteuning
Sociaal-emotionele ondersteuning
Ondersteuning in de communicatie
Fysieke, medische ondersteuning
Ondersteuning thuis en in de bredere context
Rol van onderwijs en rol vanuit zorg
Competentie profielen voor functies
Financiële stromen
11