Op 22 november 2011 is de nieuwe Verordening

Poortugaal 3 december 2014
Geachte TotaalVERS relatie,
“Op 22 november 2011 is de nieuwe Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking
van voedselinformatie aan de consumenten gepubliceerd. De verordening treedt inwerking op 14
december 2014. De verordening stelt een juridisch kader om informatie op levensmiddelen en
alcoholische dranken te reguleren en heeft als doel om consumenten te voorzien van duidelijke,
leesbare en begrijpelijke informatie om hiermee vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen
maken. Zodra de verordening 1169/2011 van kracht is, vervangt zij richtlijn 2000/13/EC.”
In verband met deze veranderende wetgeving is TotaalVERS hard aan het werk geweest om te
voldoen aan haar informatieplicht met betrekking tot het aanbieden van voedingsinformatie van de
door TotaalVERS geleverde producten.
TotaalVERS biedt u via haar bestelsites webshop.TotaalVERS.nl en internetbestel.TotaalVERS.nl de
mogelijkheid op de benodigde voedingsinformatie te raadplegen. U kunt na inloggen op een van
onze bestelsites per artikel de keuze maken om de voedingsinformatie te raadplegen en/of te
downloaden.
Wanneer u een artikel aanklikt, verschijnt er een scherm met specifieke informatie over dat artikel.
In dit informatiescherm ziet u rechts onderin een link naar een .pdf bestand.
Door deze link aan te
klikken verschijnt de voedingsinformatie. Deze informatie kan bestaan uit een volledige
productspecificatie van de producent of een verwijzingen naar een online database met
productinformatie, zoals PSFoodservice.nl
Voorbeeld van webshop.totaalvers.nl
Voorbeeld van internetbestel.TotaalVERS.nl
TotaalVERS heeft van ongeveer 90% van haar eigen productie (onbewerkte AGF, panklare AGF en
convenience producten) voedingsinformatie beschikbaar. Op korte termijn zal ook de laatste 10%
gerealiseerd worden.
Ook onze leveranciers zijn nog druk bezig en bezig geweest om te voldoen aan de gestelde eisen in
de wet. De informatie wordt op dit moment nog dagelijks toegevoegd aan onze bestelsites.
TotaalVERS biedt u de voedingsinformatie die wij ontvangen van onze leveranciers ongewijzigd aan.
Leveranciers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte
voedingsinformatie.
Mochten u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben kunt u zich richtten tot de
kwaliteitsdienst van TotaalVERS.
Met vriendelijke groet,
TotaalVERS
Mark Tempelman
Kwaliteitsdienst TotaalVERS
T: 010-5013321
F: 010-5014597
E: [email protected]
I: www.TotaalVERS.nl