Muziek… Spelenderwijs - Muzyka… bez trudu (2)

Cees van Loon, Gerard van Ommeren
Muziek… Spelenderwijs - Muzyka… bez trudu (2)
Inleiding, vertaling en bewerking
- Monika Mielko-Remiszewska, Henryk Pogorzelski
Dit is het tweede deel van de muzikale oefeningen ontwikkeld door de
Nederlandse pedagogen (het eerste werd gepubliceerd in nummer 1/2013),
welke hun creatieve ideeën, vastgelegd in het boek Muziek…Spelenderwijs,
wat vrij vertaald – eendrachtig aan de intentie van de auteurs – staat voor
Muzyka…bez trudu. We nodigen u uit voor de beproefde presentatie van de
voorstellen, die u zullen helpen de leerlingen te overtuigen, dat
communiceren met de kunst van het geluid een puur plezier is.
Herhaaldelijk onderstreepten we, dat de oefeningen door Cees van Loon en
Gerard van Ommeren, gepresenteerd in het boek Muziek…Spelenderwijs niet
alleen de muzikaliteit van de leerlingen, maar in grote mate van de persoonlijkheidsontwikkeling van hen stimuleren. Nu willen we aandacht vragen voor
nog een ander positief aspect van deze voorstellen. Dit is een niet alledaagse
wijze de jongsten wegwijs te maken met de werken van de klassieke muziek,
en presentaties van hen op een zodanige wijze dat het permanent in het
geheugen bewaard wordt. Voor de leerlingen is het onthouden van een werk,
vooral als het instrumentaal is, veel moeilijker vast te leggen in het geheugen
dan het opnemen van een gedicht of een kort verhaal – muzikale klanken zijn
niet zo wijd en zijd bekend als spraak. De methodiek van de muzikale
opvoeding is nog steeds op zoek naar nieuwe manieren van waarnemingen van
klassieke muziek. Onze Nederlandse collega's zijn voorstanders van het
oplossen van problemen door het combineren van verschillende
gewaarwordingen, zogenaamde associaties. Een dergelijke rol toonden Cees
van Loon en Gerard van Ommeren bv. door te bewegen, door pantomime te
spelen, te werken met licht en kleur. Ze zijn enerzijds tussenpersoon om het
kind een diepe en persoonlijke kennis bij te brengen, anderzijds kan elk van de
hierboven genoemde elementen een signaal worden door het weergegeven
werk en zijn specifieke kenmerken: ritme, melodie, vorm en stemming zich te
herinneren.
De methodische overtuiging van de Nederlandse opvoeders presenteerden ze
tijdens de Vijfde Nationale Conferentie Methodiek van Muziekleraren, die werd
gehouden in Kielce van 14 – 16 april jl. (was 19 -20 april jl. G.v.O.). De methodische
workshops uitgevoerd door Cees en Gerard genoten een grote belangstelling,
erkenning en waardering van de deelnemers.