SCHOOLRAAD, VRIENDENKRING en OUDERCOMITE VAN BS

contact
uw bericht van
ons kenmerk
Gerard Kees
Marleen Vanlingen
datum
10 september 2014
SCHOOLRAAD, VRIENDENKRING en OUDERCOMITE VAN BS HET
KLEPPERKE BALEN VZW
Geachte heer/mevrouw,
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van maandag 15 september 2014 in de
leraarskamer van Het Klepperke te Balen.
Aanvangsuur: 20.00 u stipt.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opvolging + goedkeuring verslag vorige vergadering
a. Opvolging
a.
Fietsenstalling kleuters
b.
Bemande kruispunten, strapdag?
c.
Zone op de grote speelplaats voor doorgang
d.
Stand van zaken klinkerwerken voor fietsenstalling
Voorbereidingen pannenkoekenfestijn
Activiteiten schooljaar 2014-2015
MOS-project
Inschrijving nieuwe leerlingen
Onderhoud kleutertuin
Rondvraag
PS : Het staat de leden vrij agendapunten toe te voegen. Even een klein telefoontje of e-mailtje
naar een van de voorzitters. Alle reacties zijn welkom.
Gerard
De voorzitter,
Vriendenkring
Gerard Kees
014/814013
[email protected]
BS Het Klepperke
Boudewijnlaan 15/1
2490 Balen
tel. 014 81 17 38
fax 014 81 39 21
[email protected]
www.klepperke.be
De voorzitster,
Oudercomité
Marleen Vanlingen
[email protected]