Download de bladmuziek (PDF)

Welkom in de klas
# 4 G
& 4 œ œ
tekst: Gerard van Midden
muziek: Gerard van Amstel
œ œ Œ
F/g
C
& œ
œ œ Œ
œ
#
D7
& œ
jaar
#
naam
œ
oei,
œ
C/d
G
& œ
vind
œ
wel - kom in
C
& œ
œ
Œ
bent
Œ
de klas,
hoe je
Wat een
D 7sus4
œ œ
˙
ver - geet.
œ
œ œ
jij
het span
œ œ.
J
œ œ Œ
œ œ Œ
Wi - wa - wel - kom, G
D7
-
F/g
nend?
C/g
œ œ
Hier helpt
wel - kom in
de klas.
G
E m7
œ œ œ œ œ
wel - kom in
de klas,
œ œ
wat
een knal
œ
Je
œ
œ
A7
hier
snel
Œ
A9
Œ
œ
wie
-
ler!
œ Œ Œ œ
klaar. œ œ
D 7sus4
el - kaar.
œ œ
D
œ œ œ
D9
je ook
Da's een
Em
ge - wend.
Œ œ œ
Em
staat al
A7
œ
œ œ.
J
G
œ œ
ie - der - een
bent
Je bent vier
C/g
œ
E m7
nœ œ œ œ œ
bent.
œ œ œ
‰ j œ
œ
G
˙
œ
A
‰ œ œ œ
G
kring. Kijk, je stoel
Œ
Em
ge - wend.
je ook
œ
‰ œ œ œ œ
D7
snel
C/d
œ Œ Ó
D
œ œ
D9
top - naam,
Kom in de
C/g
hier
wie
A m7
heet.
œ
A7
œ œ œ œ
A9
œ œ œ Œ Œ œ œ œ
Wi - wa - wel - kom, #
Je
Em
œ
'k nooit
E m7
œ
E m7
klas.
œ œ œ œ œ
A7
die
A m7
& œ
#
en ik weet
A
& œ
#
œ œ œ
wel - kom in de
G
Wi - wa - wel - kom,
‰ j œ
œ
G
nœ œ œ œ œ
Wi - wa - wel - kom,
#
C/g
˙
Oei,
Ó
D
œ Œ Ó
G
˙
bent.
Ó