Vrijstelling Belasting Invoer Auto

Vrijstelling Belasting Invoer Auto
Auto meenemen met vrijstellingen bij definitieve vestiging in Nederland
U kunt uw auto meenemen met vrijstelling van douanerechten, omzetbelasting (BTW) en BPM als u zich
in Nederland definitief vestigt en u tevens voldoet aan de navolgende voorwaarden:
•
u heeft langer dan een jaar buiten de EU gewoond;
•
U heeft de betreffende auto minimaal een half jaar in uw bezit en als zodanig in gebruik gehad;
•
U heeft in het land van vertrek minimaal 6000 kilometer gereden met het betreffende voertuig.
Aanvragen vrijstellingsvergunning
Voor het meenemen van een auto is een vergunning vereist die u kunt aanvragen bij de douanepost in
de regio waar u zich gaat vestigen. U dient daar het volgende te overleggen:
•
Uw inschrijving in Nederland;
•
Uw uitschrijving in het land van vertrek;
•
Het kentekenbewijs van het betreffende voertuig;
•
Uw paspoort
•
Een document waaruit blijkt dat u zich definitief in Nederland vestigt.
Invoer van de auto
U moet de auto eerst invoeren. U doet daarvoor aangifte ten invoer met voorwaardelijke vrijstelling bij
de douane. Bij deze aangifte overlegt u uw vrijstellingsvergunning. Daarna dient u uw auto te laten
keuren door het RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie. Nadat de auto is gekeurd reikt de
RDW een aangifte BPM aan u uit, die u vervolgens samen met de vrijstellingsvergunning bij een douaneaangiftepunt BPM moet overleggen.
In Nederland rijden met een auto met buitenlands kenteken
Zolang u een geldig kenteken heeft van buiten de EU en de auto nog (minimaal WA) verzekerd is, mag u
gedurende de procedure ter verkrijging van het Nederlandse kenteken, in Nederland met de betreffende
auto rijden.
Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:
www.douane.nl en of www.RDW.nl
Voor meer informatie, echter telefonisch:
RDW: 0900-739 of vanuit het buitenland: +31 (0)59-8693330