Toestemmingsformulier Ondergetekende(n), ouder(s) van

Toestemmingsformulier
Ondergetekende(n), ouder(s) van / gezaghouder(s) over de hieronder genoemde minderjarige
verklaart/verklaren hierbij geen bezwaar te hebben tegen afgifte van:
o
een paspoort aan hieronder genoemde minderjarige;
o
een Nederlandse identiteitskaart aan hieronder genoemde minderjarige;
Achternaam:
………………………………………………………………………………
Voorna(a)m(en):
………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ………………………………………………………………………………
Handtekening moeder:
Handtekening vader:
Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar (bij identiteitskaart tot 12 jaar) moeten
beide ouders of degene(n) die het gezag over het kind heeft (hebben) schriftelijk toestemming geven.
Van degene die toestemming verleent, moet een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.
Bij inlevering van dit formulier altijd een geldig legitimatiebewijs overleggen van degene(n) die
een handtekening heeft/hebben geplaatst.
DE KOSTEN VAN EEN REISDOCUMENT DIENEN BIJ DE AANVRAAG TE WORDEN VOLDAAN
De prijzentabel voor de reisdocumenten vindt u aan de achterkant van dit formulier
.
Prijzen van reisdocumenten tot 9 maart 2014*)
Document
2014
Nationaal paspoort
(incl. faciliteiten-, vreemdelingen en vluchtelingenpaspoort)
Zakenpaspoort
€ 50,35
Nederlandse identiteitskaart
€ 41,90
Nederlandse identiteitskaart tot en met 13 jaar
€ 31,85
Toeslag spoedaanvraag per reisdocument
€ 46,60
Administratiekosten bij verlies/diefstal
€ 23,90
€ 50,35
Prijzen van reisdocumenten vanaf 9 maart 2014*)
Document
Nationaal paspoort, faciliteiten- en zakenpaspoort
2014
18 jaar en ouder
jonger dan 18 jaar
Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen
Nederlandse identiteitskaart
Toeslag spoedaanvraag per reisdocument
*) prijswijzigingen voorbehouden.
€ 66,95
€ 51,05
€ 51,05
18 jaar en ouder
jonger dan 18 jaar
€ 52,95
€ 28,35
€ 47,05