Fijn- Las- en Montagebedrijf H. Ortgiess BV RIDDERKERK

Fijn Las‐ en Montagebedrijf H.Ortgiess B.V
Bijgaand treft u relevante bedrijfsdocumentatie aan van onze onderneming.
Fijn Las‐ en Montagebedrijf H.Ortgiess B.V.
Keurmeesterstraat 27
2984 BA Ridderkerk
Tel:+31(0)180‐411822
Fax:+31(0)180‐413263
www.ortgiess.nl
[email protected]
Hierin treft u de volgende bijlage aan:
.
1.Uitreksel Kamer van Koophandel ( nr. 24161582 d.d. 17‐01‐2014 )
2. Verklaring betalingsgedrag belastingdienst ( d.d. 23‐07‐2014)
3. G‐Rekening overeenkomst ( rek.nr. 99.40.78.358 )
4. VCU Certificaat 2011/05 ( nr. AJA 14/1617 )
5. Kopie WA verzekering ( d.d. 01‐05‐204 )
6. CAO Controle NBBU ( d.d. 01‐10‐2012 )
7. Certificaat ST. Normering Arbeids i.v.m. NEN 4400 ( d.d. 29‐07‐2014)
8. Ongevallen statistiek ( afgegeven in 2013 )
Pag
2‐3
4
5
6
7
8
9
10
Laatst bijgewerkt: 29 juli 2014
Fijn Las- en Montagebedrijf H.Ortgiess B.V.– Keurmeesterstraat 27 – 2984 BA Ridderkerk –Nederland
Tel:+31(0)180-411822 – www.ortgiess.nl - [email protected]
Verklaring van registratie
Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat
voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1
en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.
Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.
Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register.
Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.
Stichting Normering Arbeid
Drs. H.M.F. Bruls
Voorzitter
Stichting Normering Arbeid
Datum:
KvK nr.:
Loonheffingennr.:
Omzetbelastingnr.:
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
Ortgiess Group 2013 Ridderkerk Ongevallenstatistiek VCU 2011/05 Audit Checklist NL Ongevallenstatistieken van de afgelopen 5 jaar Ortgiess
Uitzendkrachten
JAAR :
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Aantal vestigingen met VCU
1
1
1
1
1
2.
Aantal Uitzendkrachten
86
74
97
85
84
3.
Aantal gewerkte uren van uitzendkrachten
151.000
137.300
178.500
156.300
154.700
4.
5.
Ongevallen met meer dan 1 dag verzuim
Ongevallen met dodelijke afloop van
uitzendkrachten (binnen 30 dagen overlijden na
een onafgebroken verzuim aansluitend aan het
ongeval indien de doodsoorzaak mede is gelegen
aan het opgelopen letsel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Aantal arbeidsongevallen (4+5)
0
0
0
0
0
7.
Frequentie (1*)
0
0
0
0
0
8.
Aantal verzuimdagen
0
0
0
0
0
(1) IF (Frequentie) = aantal arbeidsongevallen met verzuim (6) x 1.000.000
aantal gewerkte uren
=
Eigenaar: Ortgiess Group
Goedgekeurd:
Mei 2013
Uitgave: 04 (2013)
1 van 1
0,0