Vacaturetekst

Voor de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden en de
Stichting 3primair zoeken wij een
(Beide stichtingen hebben het voornemen op met ingang van 01 januari 2015 te fuseren tot
1 stichting voor openbaar onderwijs.)
Bestuurssecretaris/Hoofd Bestuursbureau
(1,0 fte)
Uw uitdaging:
Het ondersteunen van het College van Bestuur en het aansturen van het
bestuursbureau door:




Zorg te dragen voor de ontwikkeling, analyse en advisering van
beleid met betrekking tot de wet- en regelgeving op de
beleidsterreinen onderwijs en bestuur.
Het verlenen van (beleids)ondersteuning aan het College van
Bestuur bij o.a. het overleg met de Raad van Toezicht, de MR-VO en
de GMR-PO.
Het sturen en bewaken van de integrale beleidsuitvoering.
Het geven van sturing en (bege)leiding aan de medewerkers van het
Bestuursbureau.
De Stichting Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden (OZHW) verzorgt
openbaar voortgezet onderwijs aan
ongeveer 5.000 leerlingen en bestaat uit
de volgende vestigingen:






Dalton Lyceum Barendrecht
Gemini College Lekkerkerk
Gemini College Ridderkerk
Walburg College Zwijndrecht
Focus Beroepsacademie (in
samenwerking met CSG Calvijn)
[email protected] Waard (in
samenwerking met Develstein
College en ROC Da Vinci)
Maxima college Ridderkerk (in
samenwerking met Farel College)
Uw kracht:
Een professional die bereid is uitdagingen aan te gaan. Daarvoor
beschikt u over:




De Stichting 3primair verzorgt openbaar
primair onderwijs aan ongeveer 3.750
leerlingen in:




Een academisch werk- en denkniveau.
Brede kennis van en ervaring met complexe juridische vraagstukken.
Brede kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen in
relatie tot het onderwijs dat door OZHW voor PO en VO wordt
verzorgd.
Brede kennis van relevante wet- en regelgeving. Dit is een pré.
Vaardigheid in het analyseren van de implicaties van (veranderende)
wet- en regelgeving, het formuleren van verweerschriften en het
realiseren van nieuwe regelingen en uitvoeringsvoorschriften.
Vaardigheid in het ontwikkelen, helder beschrijven, uitdragen en
verdedigen van (complexe) beleid(uitgangspunten).
Aantoonbare vaardigheid in het leidinggeven.
Daarnaast bent u:
Daadkrachtig, empatisch, gericht op zelfreflectie en zelfontwikkeling,
ondersteunend aan het onderwijs en verbindend. Verder beschikt u over
organisatiesensitiviteit en bent u zich bewust uw ondersteunende en
faciliterende rol. Deze combinatie betekent dat u in staat bent om vanuit
uw rol tactisch te manoeuvreren tussen de verschillende geledingen.
Beukenhof 37
[email protected]
T 0172-61 85 71
2411 ZL Bodegraven
www.dipo.nl
M 06-22 396 344
KVK 28080980



Barendrecht – Zeppelin,
Tweemaster, Draaimolen en
Driehoek
Ridderkerk – Bosweide, Botter,
Reijer, Noord en Piramide
Zwijdrecht – Tandem, Dolfijn,
Develhoek, Twee Wieken en
Koningin Juliana school
Het bestuurskantoor bestaat uit de
afdelingen P&O en Financiën, het
secretariaat, een Controller en diverse
medewerkers met specifieke
aandachtsgebieden zoals huisvesting,
leerlingenadministratie, ICT en kwaliteit.
In totaal werken er 25 medewerkers.
Wij bieden u:


Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Schaal 13 Cao Voortgezet Onderwijs.
De procedure:



Uw sollicitatiebrief voorzien van een heldere motivering en cv kunt u
tot uiterlijk woensdag 25 juni zenden aan DIPO, t.a.v. mevrouw
J.F.M. Zwanenburg via [email protected] onder vermelding van
vacature/03/BHBB.
Een volledige functiebeschrijving en een digitaal informatiepakket is
beschikbaar en kan worden opgevraagd via [email protected]
De gespreksrondes zijn gepland voor:
o
o
o
o
o
04 juli 2014 voorselectiegesprek
11 juli 2014 E-assessment
10 september 2014 ronde 1 Benoemingsadviescommissie
17 september 2014 ronde 2 Benoemingsadviescommissie
30 september 2014 assessment
Wij zijn een open en ontvankelijke
onderwijsorganisatie die de scholen
ruimte biedt voor een eigen
onderwijsbeleid.
Wij leggen het sociaal fundament voor
de verdere ontwikkeling van onze
leerlingen en medewerkers.
Wij dagen onze leerlingen en
medewerkers uit de lat hoog te leggen.
Wij leggen verbindingen met de
buitenwereld.
Wij zijn ondernemend en ambitieus.
Wij werken vanuit een helder
omschreven besturingsfilosofie