VCU certificering - Green Work Holland

CERTIFICAAT
ii
.*....O"
1.
:i.
VEILIG
H
EIDSMANAG
E
M
E
NTSYSTE
E
M
i!
:'l:r.n\-: S
EKN
CERTIFICAT'ON
Dit is ter beuestiging dat
het u eilig heidsmanag ementsy steem u an
Delta Greenworks B.V.
met de handelsnaam:
Green Work Holland
gevestigd te
Steenbergen
voldoet aan de eisen gesteld in de norm
VG Checklist Uitzendorganisaties, VCU versie zorr/og
Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:
Het uitzenden en detacheren van personeel
Namens de geaccrediteerde certificatie-instelling:
EBN Certification B.V.
Ing. C.A.N. van Zwienen,
Algemeen directeur
C.P. Kemp
-
de Boom,
Certificatiebeslisser
Capelle aan den IJssel, rz september 2ol4
Eglantierb aara 57, z9o8 LV
Certificaatnummer:
EBN.VCU.1837
NACE code: 78.2o
tf erucxens
$ x*xlsr
lJ mero er oeucHenncsBuneÁus
&
NIN
lilIlllï SY$
tuA [ 300
Geldig tot:
t2-o9-2017
Eerste uitgifte:
L2-O9-20L4