Download brochure - Leids Congres Bureau

LANDELIJKE CONFERENTIE
Datum en locatie
De Landelijke Conferentie ‘Gehandicaptenzorg in de markt’ vindt plaats op donderdag 2 april 2015 in
Antropia, Driebergen. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.
Kosten
De kosten voor het bijwonen van deze conferentie bedragen € 355,00 p.p. (excl. BTW).
Kortingen
Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een korting
van € 35,00. Lidorganisaties van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ontvangen
€ 75,00 korting op de aanmelding van de eerste deelnemer. Medewerkers van lidorganisaties betalen
dus of € 280,00 (eerste aanmelding), of € 320,00 (tweede en volgende aanmelding) exclusief BTW. Het
Leids Congres Bureau houdt de aanmeldingen per lidorganisatie bij en geeft het voor u geldende
tarief door bij de bevestiging van uw aanmelding.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl, per fax: 071-5128095, of
per post: Leids Congres Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw
aanmelding zenden wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot
betaling, zie ook de annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot twee
weken voorafgaand aan de conferentie brengen wij € 50,00 aan administratiekosten per deelnemer
in rekening. Als u binnen twee weken voor de bijeenkomst annuleert, berekenen wij het volledige
bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega door
te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven: [email protected]
leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
• Anders kijken naar kwaliteit in de langdurende zorg – 29 januari 2015
• Ouderenmishandeling – 4 februari 2015
• Zorgmijders met een LVB – 12 februari 2015
• Nieuwe woon-zorgconcepten – 3 maart 2015
• Begeleiderscompetenties bij LVB – 17 maart 2015
• Masterclass Zorg en Dwang – 1 april 2015
Gehandicaptenzorg
in de markt
2 april 2015
Antropia, Driebergen
Kijk voor meer informatie over deze en andere bijeenkomsten op www.leidscongresbureau.nl
Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Lisa Koolhoven | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | F 071 512 80 95 | www.leidscongresbureau.nl | [email protected]
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.
Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.
Volg ons op twitter:
@LCBLeiden
Actuele bijeenkomst met aandacht voor:
■ Cliëntenperspectief op veranderingen
■ Marktwerking, marketing en profilering
■ Juridische kaders contractering
■ Zelforganiserende teams
■ ICT governance
Achtergrond
Onder grote tijdsdruk en met onduidelijke, steeds wijzigende randvoorwaarden zijn aanbieders
van gehandicaptenzorg in het najaar van 2014 tot inkoopafspraken met gemeenten en
zorgkantoren gekomen. De contractering voor 2015 is dan misschien rond, maar hoe kunnen
er tegen de achtergrond van de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel goede langetermijn
afspraken gemaakt worden?
Het Leids Congres Bureau organiseert een bijeenkomst voor bestuurders, directeuren, managers,
controllers en beleidsmakers in de gehandicaptenzorg: hoe houdt u het hoofd boven water in
de vrije markt en stelt u tegelijkertijd de behoeften van uw cliënten écht centraal? Hoe komt u
tot goede contracten en hoe beheerst u de uitvoering ervan? Wat vragen veranderingen van uw
personeel en van uw ICT en hoe maakt u uw organisatie toekomstbestendig? Met inspirerende
lezingen en praktijkgerichte keuzesessies bent u weer helemaal bij. Daarnaast is er ruime
gelegenheid voor interactie en netwerken.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers kwaliteit, innovatie, inkoop,
HR en ICT, controllers en beleidsmakers in de gehandicaptenzorg. Ook verwijzers, gemeenten en
zorgkantoren zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
PROGRAMMA
09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
• Kaders van de dag
• Inventarisatie onder deelnemers
• Gehandicaptenzorg in de markt; vergelijking met andere (zorg)branches
Ed Kruithof, adviseur governance en veranderprocessen in de zorg, directeur SKA-groep
10.20 uur Visie vanuit de sector
• Uitdagingen waar de sector voor staat als gevolg van de transitie en de positie in de markt
• Ervaringen eerste kwartaal onder het nieuwe stelsel
Hans Schirmbeck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
10.45 uur
Gelegenheid voor het stellen van vragen
10.50 uur
Cliëntenperspectief op veranderingen
• Hoe ervaart de cliënt de transities in de gehandicaptenzorg?
• Wanneer voelt een cliënt zich écht centraal gesteld?
Illya Soffer, directeur Ieder(in)
11.15 uur
Gelegenheid voor het stellen van vragen
11.20 uurOchtendpauze
11.45 uur Visie vanuit de gemeente
• Eerste ervaringen met de transitie, wat moet beter?
• Wat verwacht de gemeente (anders) van gehandicaptenzorgaanbieders?
Jeroen Olthof, wethouder zorg, WMO en minimabeleid Gemeente Zaanstad, voorzitter
sociale pijler G32 en lid VNG-commissie Gezondheid en Welzijn
12.10 uur
Gelegenheid voor het stellen van vragen
12.15 uurMarktwerking en marketing in de zorg
• Ondernemerschap, wat kunnen we leren van andere sectoren?
• Hoe kiest u uw merkpositionering?
• Zorg met liefde en lef
Karel Jan Alsem, universitair docent RUG en Lector Marketing Hanzehogeschool
Groningen, adviseur in positionering en zorgmarketing en auteur ‘Zorg met liefde en lef’
12.40 uur
Gelegenheid voor het stellen van vragen
12.45 uurLunchpauze
13.45 uur
Eerste ronde praktijkgerichte keuzesessies
AProfileren voor gevorderden; uw missie en visie intern en extern
geloofwaardig gebracht
• Wat is uw missie en de missie van uw organisatie?
• Hoe profileert u uw organisatie bij stakeholders?
• Hoe kunt u medewerkers inspireren met uw missie?
Jos van Langen, communicatie- en gedragstrainer Reikwijdte
B
Gehandicaptenzorg en zorgkantoren als partners: posities en belangen
• Uitgangsposities gehandicaptenzorgaanbieders en zorgkantoren als
onderhandelingspartners; ervaringen vanuit twee perspectieven
• Wat wil ik als aanbieder verkopen en waarin is het zorgkantoor
geïnteresseerd? Hoe kunnen de verschillende belangen bij elkaar
worden gebracht?
• Sturen op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit; een
gezamenlijke uitdaging?
Auke Jelle Kingma, directeur Talant, voorheen manager
gehandicaptenzorg Achmea
C
Juridische kaders
• Zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren: een bijzondere
juridische relatie?
• Zorgcontractering 2015: lessons learned
• Concurreren en samenwerken: grenzen en mogelijkheden
Klaas Meersma en Joris Rijken, advocaten voor de gezondheidszorg bij
AKD Advocaten en Notarissen
14.45 uur
Korte pauze en wisseling van zalen
15.00 uur
Tweede ronde praktijkgerichte keuzesessies
DZelforganiserende teams
• Waarom overgaan op zelforganiserende teams?
• Hoe verandert de verhouding tussen medewerker en leidinggevende
bij zelforganiserende teams?
• Wat vraagt zelforganiseren van medewerkers? Wat verandert er voor
hen?
• Verschillende vormen van zelforganiseren in de praktijk
Anoek Neele, trainer zorgteam Effectory en Iris Voorneman, consultant en
trainer zorgteam Effectory
E
WMO BV Extramurale Dagbesteding
• Afwegingen bij de keuze voor een apart WMO-bedrijf
• Samenwerkingspartners, opzet en uitvoering
• Successen en valkuilen
Eric Zwennis, raad van bestuur Ipse de Bruggen
FHoe houden bestuur en directie grip op de ICT
• Welke ICT kan straks het verschil maken in de markt van de
gehandicaptenzorg?
• Hoe stemt u de inzet van ICT af op uw strategische doelen?
• Hoe zorgt u ervoor dat de juiste ICT geselecteerd en geïmplementeerd
wordt?
• Hoe houdt u grip op de resultaten, kosten en opbrengsten van de ICT?
Rolf Meursing, directeur en managing consultant gemeenten Odinfo
16.00 uurNetwerkborrel