Download als PDF

congreS 2014
DAtUM
zaterdag 8 november 2014
LocAtie
Hotel de Bergse Bossen
traaij 299, 3971 gM Driebergen
Sprekers congres
Drs. A.J.W. Essers
Drs. E. Deen
“Het beste team voor uw praktijk”
“Welke interpretatie geeft u aan kwaliteit?”
Drs. J.W.G. van Baren
Prof. dr. L.I.A. de Caluwé
“Betaal niet teveel belasting”
“Durf te veranderen in vijf kleuren”
Mr. S. van de Poppe
Dit congres is erkend door:
“Change is progress”
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
Opening
informatie en aanmelden
www.tandzorgcongres.nl
10.00 uur (9.30 ontvangst)
Partner van
Kosten p.p.
Deelname congres e245,Voor bestaande Rovidam relaties e195,-