Datum 12 november 2014 Onderwerp Buluitreiking Beste student,

faculteit der letteren
bureau studentzaken
T +31 (0)50 363 58 40
[email protected]
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Postbus 716
9700 AS Groningen
www.rug.nl/let
Datum
12 november 2014
Onderwerp
Buluitreiking
Beste student,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de buluitreiking van uw masterbul van de educatieve
master Nederlandse Taal en Cultuur. De uitreiking staat gepland op dinsdag 2
december 2014 in de Faculteitskamer Rechten van het Academiegebouw.
Van 12.00 – 12.15 uur, aan:
A. Slomp
Namens de examencommissie:
Prof. dr. C.M. de Glopper
Drs. C.H.W. Bakker
Dr. A.M.H. van Hout
Zonder tegenbericht rekent de examencommissie op uw komst. Mocht u onverhoopt
verhinderd zijn dan verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk te melden aan het
secretariaat van het cluster Nederlands via telefoonnummer 050-3635858
of via e-mail aan [email protected]
Namens de examencommissie,
Ginger Werink
Afdeling Onderwijs en Examens
Bureau Studentzaken
1›1