faculteit der letteren Uitreiking propedeuse Geschiedenis Op

faculteit der letteren
Onderwerp
Uitreiking propedeuse Geschiedenis
Op maandag 1 december 2014 vindt in de Aula van het Academiegebouw de uitreiking van de
propedeuse bullen van de opleiding Geschiedenis plaats.
Tijdstip: 19.00 - 20.30 uur.
S. van Amsterdam
L. Arentsen
K. Ballast
M. Berends
W.J.G. van den Berg
E. Boer
T. Boringa
M. Brinkhorst
C.H. Brinkhuis
S. van Bruggen
K. Damstra
M.H. van Dijk
T. Edinger
W. El Shafiy
J.A. Ettes
M. Exterkate
L. Fonville
W.A. van Gemert
J. Gerrits
L. van der Horst
J. Jager
A.L.P. de Jong
L.M. de Jong
K.J.M. Kamerling
A.H. Kleefstra
J. Kootstra
W.H.L. Kramer
F.L. ter Kuile
E.C. Kuin
S.P. van Leunen
A. Loeff
M.J. Maan
M.R. van der Meer
S. Meijboom
I. Meines
D.J. Moerman
A.L. Nauta
R. Noorman
A.Q.A. Nota
I. van Olst
E. Palthe
K.R. van der Ploeg
A.M. Postma
F. Reitsma
J. Resch
R. van Schepen
K.J. Schuil
L.E.M. Sebel
M.D. Smallenbroek
F. Smit
J.J. Staal
L.R. van Triest
H. Veldhuizen
M.J. de Vries
W.C.P. de Wagt
T. Welleweerd
T. Zuiderveld
Namens de examencommissie zullen prof.dr. R.M. Esser en dr. A. Singh op deze avond de
bullen uitreiken.
We verzoeken aan alle kandidaten om plaats te nemen op de eerste rijen in de Aula. Een verzoek
aan iedereen is, om niet meer dan 3-4 personen mee te nemen in verband met de capaciteit van
de Aula.
Zonder tegenbericht rekent de examencommissie op je komst. Mocht je onverhoopt verhinderd
zijn, dan verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk te melden aan Charlene Croes,
onderwijsadministratie van Geschiedenis, via e-mail [email protected]
Namens de examencommissie,
Floor Kersten
1›1