Onderwerp Buluitreiking propedeuse GLTC

faculteit der letteren
bureau studentzaken
T +31 (0)50 363 58 40
[email protected]
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Postbus 716
9700 AS Groningen
www.rug.nl/let
Onderwerp
Buluitreiking propedeuse GLTC
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de buluitreiking van uw propedeuse bul van de
opleiding Griekse en Latijnse Talen en Culturen. De uitreiking staat gepland op
maandag 8 december in de Senaatskamer van het Academiegebouw.
Van 18.00-19.00 uur, aan:
A. Streekstra
E.J.H. Nortier
R.C.F. Roscher
K. Jager
J.J.D. van der Harst
S. Bruin
F. Bakker
I.J. Hiemstra
Examencommissie:
Prof. Dr. R.R. Nauta
Dr. R.F. Regtuit
Zonder tegenbericht rekent de examencommissie op uw komst. Mocht u onverhoopt
verhinderd zijn dan verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk te melden aan het
secretariaat van het cluster Geschiedenis via telefoonnummer 050-3635994
of via e-mail aan [email protected]
Namens de examencommissie,
F. Kersten
Afdeling Onderwijs en Examens
Bureau Studentzaken
1›1