Het daginschrijvingsformulier kan hier worden

INSCHRIJVINGSFORMULIER GO-CLASSIC 13 SEPTEMBER 2014
Afstand
70 kilometer
115 kilometer
150 kilometer
Geslacht1
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Toerclub
Bedrijf
Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier ga ik akkoord met de algemene
voorwaarden, opgenomen in het reglement van de GO-Classic. Dit reglement is te
raadplegen de website van de GO-Classic www.go-classic.nl/algemene-voorwaarden/
Handtekening
1
Doorhalen wat niet van toepassing is.