Module overzicht AGF-trainer

Module overzicht
AGF-trainer
In de module…
0 Kijkje in de winkel
1 Aardappelen
2 Groenten
3 Fruit
4 Gekoelde producten
5 Toets
Komt aan de orde…
0.1 Introductie
1.1 Aardappelen presentatie
1.2 Aardappelen herkenning
1.3 Aardappelen gebruik
3.1 Koolgewassen presentatie
3.2 Sla en bladgroenten presentatie
3.3 Stengelgroenten presentatie
3.4 Peulvruchten presentatie
3.5 Vruchtgroenten presentatie
3.6 Wortel-, bol- en knolgewassen presentatie
3.7 Groenten herkenning
3.8 Groenten gebruik
4.1 Appels presentatie
4.2 Peren presentatie
4.3 Bessen-, steen- en schijnvruchten presentatie
4.4 Citrusvruchten presentatie
4.5 Fruitexoten presentatie
4.6 Fruit herkenning
4.7 Fruit gebruik
4.1 Paddestoelen presentatie
4.2 Spruitgroenten presentatie
4.3 Gesneden groenten presentatie
4.4 Verse kruiden presentatie
4.5 Gekoelde producten herkenning
4.6 Gekoelde producten gebruik
Eindtoets
De AGF-trainer is onderdeel van het bijscholingsaanbod van het CBL (Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel) en wordt door veel supermarktmedewerkers gevolgd. Het slagen voor de
toets leidt tot een CBL-certificaat en supermarktmedewerkers verrijken hiermee hun CBL-portfolio.
Dat geldt ook voor uw leerlingen! Bij de eindtoets moet de leerling in 5 minuten 250 punten hebben
behaald. Elke goed beantwoorde vraag levert 10 punten op, bij elke fout of pas worden 5 punten
afgetrokken. Slagen ze voor de toets, dan kunnen uw leerlingen de training toevoegen aan het CBLportfolio, via het linkje op het uitslagenscherm.
Virtual Skillslab, powered by Jutten Simulation - www.VirtualSkillslab.nl - [email protected]