Landweerter 8 - BS De Landweert

Openbare basisschool De Landweert
Boterbloem 45
5803 CN Venray
Tel.: 0478 – 55 02 19
E-mail: [email protected]
www.obs-delandweert.nl
Landweerter
8
schooljaar
2014 / 2015
17 okt t/m 30 okt
Agenda:
Vr
Vr
Di
Do
Vr
17-10
17-10
28-10
30-10
31-10
HALT groep 7-8
t/m 24-10 Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij!
GMR vergadering
Studiemiddag: alle kinderen zijn ’s middags vrij!
Maandsluiting
Fusie-onderzoek
Beste ouders,
Onlangs hebben we in de ouderavond over de fusieplannen en het fusieonderzoek van de beide scholen gesproken en
onder andere aangegeven dat we u met regelmaat zullen bijpraten over de actuele stand van zaken.
Op woensdag 15 oktober jl., hebben Robert Mentink (fusiebegeleider), Gerda Maathuis (directeur van OBS De
Landweert) en Hans Nielen (directeur van Bs. De Vlaswei) het eerste overleg gevoerd over de te nemen stappen en
activiteiten. In dit overleg hebben we o.m. gesproken over:
- Activiteiten die moeten leiden tot een verdergaande samenwerking en onderzoek in de beide teams
(bijeenkomsten- studiemomenten- werkgroepen) Na de herfstvakantie zullen we deze activiteiten gaan
uitvoeren.
- De vorming, rol en de gesprekken met de Klankbordgroep, waarin we ouders zullen vragen naar hun opvattingen
en meningen.
- Afspraken die we vast moeten leggen om u als ouders goed te (blijven) informeren.
In de nieuwsbrieven van de scholen zullen we u blijven informeren over de voortgang van het onderzoek en de
activiteiten in het kader hiervan. Met vriendelijke groet, Gerda Maathuis
De Leerlingen voor het leerling panel schooljaar 2014-2015 zijn bekend
Groep 5: Aymen en Isabelle
Groep 6: Rohini en Sam
Groep 7: Esme en Lucas
Groep 8: Saffet en Sil
Heel veel succes allemaal!
Stagiaire groep 3-4
Tessa Jeuken
Tessa Bouwmans
Ester Kroezen
Mijn naam is Tessa Jeuken en ik ben eerstejaars student aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik loop het komende
half jaar stage in groep 3⁄4 en hierna in een andere groep. Mijn hobby is dansen en dit doe ik bij Dizzy Dance in Venray.
Ik hoop hier het komende jaar veel te leren! Als je iets wil vragen mag je altijd naar me toe komen.
Groetjes Tessa Jeuken
Stagiaire groep 5-6
Hallo, mijn naam is Tessa Bouwmans. Ik ben een tweedejaars student aan de hogeschool de Kempel in Helmond.
Zelf kom ik niet uit Venray maar uit Deurne. Buiten school doe ik aan sporten en veel lezen. Aankomend half jaar loop ik
stage in groep 5/6 bij Martien in de groep.
Groetjes Tessa
Stagiaire groep 7-8
Hallo, Ik ben Ester Kroezen. Ik ben tweedejaars studente aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik woon in Deurne en
ik ben achttien jaar oud. In mijn vrije tijd voetbal ik en ga ik graag leuke dingen doen met vriendinnen.
Ik loop het komende half jaar stage in groep 7/8. Ik ben meestal op de dinsdagen aanwezig en af en toe een hele week.
Groetjes Esther
Schoolgruiten
Gedurende schooljaar 2014-2015 doet onze school mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke
dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter,
beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van
ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren
eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit en zes sponsors uit de groenteen fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer
lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten
en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende vijfentwintig weken een portie groente
of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (3-7
november 2014). Op welke dagen de kinderen het fruit krijgen weten wij nog niet. Dit is afhankelijk van de leverancier.
Wij zullen dit in de Landweerter na de herfstvakantie vermelden. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 23 (1-5
juni 2015). Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu
én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen
vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Voorlichtingsavonden CITAVERDE College Horst
Op 11, 12, 24, 25 en 26 november 2014 vinden op CITAVERDE College Horst de voorlichtingsavonden plaats voor ouders
en leerlingen van groep 7 en 8.
KIK (Kom in de Klas)
Op 19 t/m 23 januari 2015 organiseren wij wederom het leerprogramma “Kom in de Klas”, waarin leerlingen van de
basisschool kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs.
Aanmelden kan vanaf 1 december 2014.
In de bijlage treft u verdere informatie aan alsmede de wijze waarop u leerlingen hiervoor kunt aanmelden.
Bijlagen bij deze Landweerter:
-
Halloween in Centrum Venray – donderdagavond 30 oktober vanaf 17:30 uur / Flyer.
Uitnodiging voorlichtingsavond Citaverde Horst + KIK informatiebrief.
Wij wensen iedereen een hele fijne