Download - Als Normaal Anders Is

maakt meedoen mogelijk
Workshop “Wennen aan de brugklas” 2014
Voorstellen
Elly van Vliet
•
Consulent MEE ZK
•
•
Cursusleider
Coördinator autisme netwerken convenant
autisme Kennemerland en Amstelland en
Meerlanden
Marloes Hietbrink
•
•
•
•
Consulent Jeugd MEE ZK
Consulent Integrale Vroeghulp
Cursusleider
CJG coach
Wat wel/niet in deze
workshop?
Wel
•
•
Niet
•
•
Wat maakt de overstap naar het VO lastiger
voor kinderen met autisme?
Op welke manier kun je kinderen voorbereiden
op de overstap?
Schoolkeuze
Passend onderwijs
Programma
10 min
10 min
15 min
5 min
15 min
5 min
Voorstellen en inleiding
Korte introductie autisme
Waar lopen kinderen met ASS tegen aan?
Leerstijl van kinderen met ASS, wat zijn hun
sterke kanten?
Voorbereiding op VO
Hulpmiddelen
Autisme Spectrum Stoornis
DSM-5
•
•
beperkingen in de sociale communicatie en
interactie
repetitief en specifieke interesses
3 theorieën
Theory of mind
• Problemen
in de sociale omgang
Centrale Coherentie
• Gericht
op details
PUZZELTIJD NODIG
Executieve functies
•
Moeite met plannen
Overgevoelige zintuigen
• Geen filter; alles komt even hard binnen
• Sommige zintuigen werken extreem goed
• Kan van moment tot moment verschillen
Waar lopen kinderen tegen
aan?
Voorbeelden
•
Wat is extra moeilijk voor een kind met ASS op
het VO?
•
Waar ben jij als leerkracht bang voor in de
overstap voor jouw leerling met ASS?
•
Waar zou jouw leerling juist goed in zijn?
Samenvattend
•
•
•
Cognitief
Sociaal emotioneel
Praktisch
Cognitief gebied
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huiswerk
Open vragen en vrije opdrachten
Kiezen
Eigen mening formuleren
Hulp vragen
Generaliseren
Startproblemen/ aan het werk gaan
Boekbesprekingen, presentaties, werkstukken
Organiseren van het werk in schrift
Sociaal emotioneel gebied
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omgaan met nieuwe gevoelens en lichamelijke
veranderingen in puberteit
Puberteit; soms slaapproblemen en
beloningsdeel is actiever
Moeite met aanpassen aan verschillende
‘codes’ in verschillende groepen
Samenwerken
Vriendschappen aangaan/vasthouden
Grote werkdruk
Ontwikkeling negatief zelfbeeld
Minder volwassenen in de buurt die kunnen
‘vertalen’
Niet begrijpen van uitzonderingen op de regels.
Praktisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overprikkeling
Te veel informatie om te verwerken
Leesbaar schrijven is soms een probleem
Alle activiteiten buiten het gangbare rooster
veroorzaken stress
Niet weten waar je wat kan vragen
Gymles
Pauzes
Kluisje
Gang
Gevolgen
•
•
•
•
•
•
Gebrek aan overzicht
Problemen met zelfstandigheid
Pesten/eenzaamheid
Lichamelijke klachten
Oververmoeidheid
Dalende resultaten
VEEL SIGNALEN UITEN KINDEREN THUIS, HET IS
DUS BELANGRIJK GOED TE LUISTEREN NAAR EN
SAMEN TE WERKEN MET OUDERS
Leerstijl kinderen met ASS
Leerstijl kinderen met ASS
•
•
•
•
•
•
•
Logische denkers
Vaak visueel ingesteld, gebruik van mindmap,
stripverhaal, lijstjes, kan helpen
Ken de sterke kanten (vaak een disharmonisch
intelligentie profiel)
Kinderen met ASS zijn vaak bereid tot hard werken als ze
overzicht hebben op de taken en/of een situatie
kunnen begrijpen
Ze begrijpen concreet taalgebruik beter
Vaak hebben kinderen al zelf allerlei strategieën ontwikkeld,
leer deze goed kennen door te vragen naar hun eigen
oplossingen.
Kinderen met ASS leren vaak beter stap voor stap
VEEL IS ONMACHT EN GEEN ONWIL
Voorbereiden op de overgang
•
•
•
•
Voorkomen van stress
Meer voorspelbaarheid; als je een aantal dingen al weet blijft er
meer ruimte over voor alle andere nieuwe dingen.
Mentale voorbereiding op grote verandering
Door voorbereiding met nieuwe school kunnen een aantal
problemen voorkomen worden. Bijv; geen kluisje of een kluisje
op een goede plek (op de hoek, op de goede hoogte)
Wat hoort er bij goede
voorbereiding
Op school en thuis
•
Leren vragen te stellen
•
•
•
•
•
•
•
•
Inzicht krijgen in eigen sterke kanten en
stategieën en dingen die nog moeilijk zijn.
Uitleg over ASS (evt door hulpverlener)
Oefenen met eigen mening formuleren/kiezen
Oefenen met plannen en uitvoeren van taken
Oefenen met huiswerk maken op zo’n manier
dat een kind het zelfstandig kan.
Wat doe je wel/niet in de pauze?
Wat is er anders op het VO
Gebruik agenda
Praktische voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•
•
Inrichting huiswerkplek thuis
(Fiets) route naar school
Wat te doen bij calamiteiten?
Bezoek aan nieuwe school op gewone school dag: rondleiding
(plattegrond en systeem nummering), bij wie kan je wat vragen?, hoe
klinkt de bel?, hoe druk is het in de gang? Waar kan je je fiets
neerzetten?
Waar kan je op school naar toe voor een time-out?
Hoe werkt het lesrooster
Hoe worden leraren aan gesproken?
Wat doe je de eerste week (introductiedagen)
Voorbeeld uitwerken
•
Cognitief:
Het schrijven van een boekbespreking
•
Sociaal emotioneel
Het verschil tussen plagen en pesten
•
Praktisch
Hoe overleef je roosterwijzigingen….
Waarom verwacht je dat het kind hierin iets extra’s nodig heeft?
Wat kun je doen?
Boekbespreking
Waarom verwacht je dat het kind hierin iets extra’s nodig heeft?
TOM
•
•
Kiezen
Eigen mening formuleren
Centrale Coherentie
•
Hoofdzaken boek
•
Begrijpend lezen
Executieve functies
•
Planning
•
Starten/stoppen
Boekbespreking
Wat kun je doen?
Kiezen
•
Uitleg geven (Hoe kun je kiezen zonder het boek gelezen te hebben)
•
Zijn er eisen waar het boek aan moet voldoen? Bijv. Nederlandse schrijver
•
Keuze beperken, aansluiten bij belangstelling
Eigen mening formuleren
•
Beoordelingswoorden
Hoofdzaken boek/ begrijpend lezen
•
Mind-map
Planning
•
Concrete opdracht (welke vragen, hoeveel pagina’s, lettertype enz)
•
Stappenplan: wat, waar (welk stuk thuis/school), wanneer, hoe, wie
Starten/stoppen
•
Is vaak al minder een probleem,
•
Planning thuis met ouders
•
Wanneer is het af?
Verschil plagen en pesten
Waarom verwacht je dat het kind hierin iets extra’s nodig heeft?
TOM
•
•
•
•
Context niet begrijpen
Niet begrijpen van de intentie van ander
Niet kunnen lezen van lichaamstaal
Moeilijk kunnen reflecteren op eigen gedrag
Centrale Coherentie
•
Taal letterlijk nemen
•
Context niet begrijpen
Prikkelgevoeligheid
•
Overprikkeling leidt tot hoger stress niveau waardoor iets sneller
heftig binnenkomt. (Bijv: aanstoten in een volle gang)
Verschil plagen en pesten
Wat kun je doen?
•
•
•
•
Uitgaan van concrete voorbeelden
Uitleg geven en het voorbeeld uitwerken mbv tekening of sociaal
verhaal; Wat gebeurde er, hoe, wanneer? Wat kun jij doen?
“Wat kun jij doen” concreet en passend bij het kind.
Herhaling ivm veel verschillende contexten
Wees ook alert op kinderen die echt gepest worden zonder dat zelf te zien.
Roosterwijziging
Waarom verwacht je dat het kind hierin iets extra’s nodig heeft?
TOM
•
Geen vragen stellen
Centrale Coherentie
•
Geen overzicht hebben daardoor vasthouden aan bekende
•
Moeite met veranderingen
Executieve functies
•
Niet snel kunnen om zetten in planning; stress.
Roosterwijziging
Wat kun je doen?
•
•
•
•
•
Goede uitleg over rooster, afkortingen, plattegrond school
Inplannen van dagelijks kijken op blackboard
Lijstje lestijden en gekoppelde vertrektijden
Wat kun je doen in een tussenuur?
Buddy
Hulpmiddelen
•
•
•
•
•
•
•
Zie literatuurlijst
Communicatiebox Inge Verstraete
Huiswerkbegeleiding
Speciale agenda’s
Digitale hulpmiddelen
Cursus “Wennen aan de brugklas” MEE
Voorbeeld werkbladen uitgeverij Pica