FIRETEX C75 - Aalterpaint

FIRETEX C75
Referentie
C75
Twee component polyurethaan toplaag voor buitenafwerking van het
Firetex systeem.
Bescherming van metalen structuren tegen brand.
Noodzakelijke toplaag van het Firetex systeem voor buiten
toepassingen.
Bescherming van de Firetex brandvertragende producten tegen vocht.
Polyurethaan hars. Pigmenten. Inerte vulstoffen. Aromatische
koolwaterstoffen.
Voorbehandeld staal.
Ral en andere kleuren verkrijgbaar
Halfglans.
Omschrijving
Toepassingen
Samenstelling
Ondergrond
Kleur
Aspect na drogen
Technische informatie bij 20°C en 60%RV.
Dichtheid
1.1 – 1.4 kg/l afhankelijk van de kleur
Droogtijd
(70 µ droog)
Stofdroog
1.5 uur
Mengverhouding
Vaste stof in volume
Verwerkingstijd
Theoretisch rendement
VOC
Overschilderbaarheid
Minimum
24 uur
88/12 gewicht ( afhankelijk van kleur)
± 54 %
3 uur
Voor 75 microns droog: 7 m²/liter.
+- 400 g /liter
De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden, verschillen naargelang de kleur en kunnen van
batch tot batch verschillen.
Toepassing
Aanbevolen laagdikte
Droog
Verdunning
Thinner 2
%
Rol/Borstel
40-60
Airless Pistool
60-80
Rol/Borstel
Klaar voor
gebruik
Airless Pistool
0-5
Materiaalreiniger
Thinner 2
Ondergrondtemperatuur +3°C boven dauwpunt
Luchtvochtigheid en temperatuur Maximum 85% RV
Minimum +5°C
AALTERPAINT NV VENECOLAAN 8 9880 AALTER BELGIUM www.aalterpaint.be
TEL. +32(0)93741765 FAX +32(0)93745643 EMAIL : [email protected]
FIRETEX C75
Ondergrond
Voorbereiding
De ondergrond dient zuiver, ontvet en vrij van stof of andere
verontreinigingen zijn. Het staal voorbehandelen met een geschikte
primer en een brandvertragende verf Firetex.
Systeemopbouw
Voorbeeld
1°laag
2°laag
3°laag
4°laag
Metaal
Apecoat Primer E-FIR
Firetex FX xxxx
Firetex C75
Firetex C75
60 MICRONS
Afh. Van Rf
75 MICRONS
75 MICRONS
Veiligheidsgegevens
Vlampunt °C
tussen 21°C en 55°C
Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Opslagcondities
24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking – temperatuur tussen 5°C en 35°C.
De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en
kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.
Datum: 19/02/2014
Uitgave: C75_NL_04_20140219
AALTERPAINT NV VENECOLAAN 8 9880 AALTER BELGIUM www.aalterpaint.be
TEL. +32(0)93741765 FAX +32(0)93745643 EMAIL : [email protected]