downloaden - chirurgenwinterswijk.nl

Onderzoek naar waarde van Ege’s test bij verdenking meniscus pathologie
Inclusiecriteria:
-Mannen en vrouwen boven de 18 jaar
-Trauma voorafgaand aan de klachten ten minste 4 weken geleden.
-Pijn ter hoogte van de gewrichtsspleet of vage pijn door de hele knie.
-Diagnostisch onderzoek in de vorm van een arthroscopie ten minste vier weken na het
trauma.
-Negatieve uitslag Anterior Cruciate Ligament (ACL) testen: Lacman, Pivot Shift, Voortse
Schuiflade
Exclusiecriteria:
-Mannen en vrouwen die het afgelopen jaar een operatieve ingreep hebben ondergaan aan
de knie.
-Gediagnosticeerd Kruisband letsel.
-Maligne aandoeningen, systemische ziekten, centraal neurologische aandoeningen